Ruwe grondstoffen: Prijzen en supply-uitdagingen nemen toe

14 december 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Inverto (een dochteronderneming van Boston Consulting Group) heeft onderzoek verricht naar het grondstoffenlandschap en de manier waarop bedrijven de toenemende uitdagingen op het gebied van pricing en aanbodtekorten het hoofd willen bieden. Een overzicht van de belangrijkste bevindingen van het rapport in zeven grafieken.

Meer dan 90% van de deelnemers aan het onderzoek – bestuurders en leiders actief binnen het supply chain- en inkoopdomein – geeft aan dat de grondstofprijzen sinds het uitbreken van de pandemie merkbaar zijn gestegen. Ondertussen heeft 45% van de bedrijven sterk te lijden onder een gewijzigd of lager aanbod van grondstoffen.

Volgens de respondenten vormen langere levertijden, een lagere beschikbaarheid van grondstoffen en een hoger risico op falende levering de grootste uitdagingen voor supply chains.

Thibault Lecat, Managing Director bij Inverto, geeft aan dat de coronacrisis nog altijd een grote impact heeft op supply chains: “Op korte termijn kunnen bedrijven niet ontsnappen aan de stijgende prijzen en deze crisis raakt iedereen – zowel internationaal als de directe concurrentie. Het belangrijkste dat bedrijven nu kunnen doen, is het veiligstellen van de voorraden om de levercapaciteit op peil te houden.”

De prijsstijgingen zullen volgens de meeste respondenten voorlopig aanhouden: 76% verwacht een sterke of matige kostenstijging van de grondstofprijzen in de komende 18 maanden.

Kijkend naar de verschillende soorten grondstoffen is, in vergelijking met het jaar ervoor, de angst voor prijsstijgingen in bijna alle grondstoffencategorieën toegenomen. De prijsstijgingen zijn het meest acuut voor aluminium (48%), kunststoffen (48%), ferrometalen en staal (48%) en hout, papier en cellulose (40%).

De onderzoekers vroegen de leiders wat bedrijven naar verwachting zullen doen om de stijgende grondstofprijzen in te dammen. Uit hun reacties komt naar voren dat het doorberekenen van de gestegen kosten wordt gezien als de meest geschikte maatregel, samen met een aantal initiatieven die de toekomstige prestaties kunnen verbeteren.

Gevraagd welke maatregelen bedrijven verder zullen nemen om de grondstoffendruk te verlichten, noemen de respondenten vooral prijsonderhandelingen, indexgebaseerde pricing en het aantrekken van alternatieve leveranciers.

De coronacrisis zal volgens de respondenten zorgen voor permanente veranderingen in de manier waarop inkoopafdelingen opereren. De introductie van supply chain-risicomanagement is daarbij veruit de meest genoemde verandering.

Het onderzoek van Inverto werd gehouden onder circa honderd bestuurders, managers en inkoop- en supply chain-leiders uit heel Europa. De meerderheid van de respondenten is actief in de maakindustrie.