Het Business Evaluatie Model van Conclusion Consulting

08 december 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Conclusion Consulting heeft een nieuwe dienst gelanceerd: het Business Evaluatie Model. Door dit model te doorlopen, kunnen managers op holistische wijze inzicht krijgen in belangrijke knelpunten binnen de organisatie, die de prestaties van teams en medewerkers negatief beïnvloeden.

Het is veel managers een doorn in het oog: een afdeling, die maar niet goed functioneert, een proces dat maar niet lekker wil lopen of medewerkers die ontevreden zijn met de manier van werken. Doelstelling van het nieuwe Business Evaluatie Model is om dit soort ‘onvrede’ inzichtelijk te maken, zodat managers hierop tijdig en effectief kunnen sturen. Zodoende kunnen structurele verbeteringen worden doorgevoerd om de balans te herstellen.

Op basis van drie pijlers kunnen managers in korte tijd een snel en praktisch overzicht creëren van hoe de organisatie ervoor staat. Dat doet het model langs drie belangrijke assen: purpose, proces en people.

Het Business Evaluatie Model van Conclusion Consulting

Purpose draait om de algehele strategie en visie van een organisatie. Iedereen binnen de organisatie moet de algehele purpose dragen en nastreven in haar of zijn werkzaamheden. Zowel de brede strategie als het te verwezenlijken doel moeten daarbij voor alle stakeholders (zowel medewerkers als het management) binnen de organisatie helder zijn en, belangrijker nog, worden gedragen.

People draait uiteraard om de mensen binnen de organisatie. Zij zijn niet alleen een essentiële graadmeter voor de status quo, maar ook een bron van waardevolle verbeterinput: “Je medewerkers houden de organisatie draaiende. Hun bevlogenheid en betrokkenheid zijn daarom van groot belang. Ook leveren zij de kennis die nodig is om structureel te kunnen verbeteren”, stelt Conclusion Consulting.

Proces vormt de derde belangrijke pijler, want processen kunnen een organisatie naar de juiste output leiden. “Wanneer het proces niet aanwezig of niet beschreven is, kan dit leiden tot ongewenste output, inefficiëntie en hogere kosten”, aldus de consultants.

Conclusion Consulting benadrukt dat enkel aandacht voor alle drie de pijlers kan leiden tot succesvolle verandertrajecten. Immers, wanneer bijvoorbeeld de strategie duidelijk is en medewerkers en management deze dragen, maar de juiste processen ontbreken om deze om te zetten, dan zullen projecten hun vooraf gestelde doelstellingen niet behalen.

Drie fasen
Belangrijk dus om een goed overzicht te krijgen bij welke van deze pijlers binnen een organisatie de knelpunten liggen.

Het Business Evaluatie Model kan hierbij uitkomst bieden. Het model bestaat uit drie fasen: (1) Analyse, (2) Rapportage & Verbeterpotentieel en (3) Verbetervoorstel en Implementatie.

1. Analyse

Oriënterend gesprek: Eerste stap in de analysefase is het voeren van een oriënterend gesprek met de klant, om zo de status quo van de organisatie en alle relevante achtergronden in kaart te brengen. Hierbij worden vooral vragen gesteld zoals ‘zijn er momenteel operationele zaken die niet goed lopen?’, of ‘vallen opbrengsten tegen?’.

Vooronderzoek: De volgende stap is het doen van vooronderzoek. Zodoende wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel mensen deelnemen en wat deze doelgroep(en) wil(len) bereiken. “De scan neemt slechts vijftien minuten in beslag en kan door iedereen binnen de organisatie worden ingevuld, van medewerker tot management. Dat zorgt direct voor een mooie dwarsdoorsnede van je organisatie.”

Uitvoeren scan: In de laatste fase stellen de consultants op basis van de analyse en het vooronderzoek met de klant eerst een weging van de verschillende pijlers vast. Daarna start de organisatie met het uitvoeren van de scan waarbij de respondenten een uitgebreide vragenlijst invullen. Op basis van hun input brengen de consultants vervolgens mogelijk verbeterpotentieel in kaart.

2. Rapportage & Verbeterpotentieel

In deze fase presenteren de consultants een rapport met daarin de belangrijkste inzichten per pijler, waarbij iedere pijler is opgedeeld in subcategorieën, om gedetailleerd verbeteradvies te kunnen geven. Door deze mate van detail zal het advies dat bedrijven na het doorlopen van het Business Evaluatie Model ontvangen altijd op maat gemaakt zijn.

3. Verbetervoorstel & Implementatie

In deze fase stellen de adviseurs een concreet verbetervoorstel voor de organisatie op. Hierbij krijgt het bedrijf handvatten aangereikt voor het optimaliseren van een of meerdere aspecten van de bovengenoemde pijlers. Dit advies vormt de basis voor verandering. Klanten kunnen bovendien hulp krijgen bij de daadwerkelijke implementatie van het verbetervoorstel.

Wanneer organisaties met de verbeterplannen aan de slag zijn gegaan, blikt Conclusion Consulting na afloop altijd samen met de organisatie terug op het verbetertraject. Door te scan opnieuw te doorlopen worden verbeteringen immers meetbaar en uiteraard geldt ook hier: meten is weten.

Voor meer informatie over het Business Evaluatie Model, zie de blogs van Conclusion Consulting.