Serious game bevordert samenwerking in de zorg

01 november 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In een vergrijzende samenleving waarin de zorg steeds verder onder druk staat is brede samenwerking belangrijker dan ooit. Goede zorg leveren is echter één ding, goed samenwerken is weer een kunst op zich: het is binnen één organisatie al lastig zat, laat staan binnen de gehele zorgketen. Om de hoognodige samenwerking binnen de wijkverpleging te bevorderen is samen met Common Eye nu een serious game ontwikkeld waarin professionals even in elkaars schoenen kunnen staan. 

Een centraal thema in het Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022 is ‘de juiste zorg op de juiste plek’ (JZOJP). De vele uitdagingen in de zorg vragen om een nieuwe manier van denken en werken waarin de zorg zoveel mogelijk rond de mensen thuis wordt georganiseerd en waarin preventie, slimme zorg en e-health een belangrijkere rol gaan spelen.

De serious game is ontworpen om de daarvoor benodigde regionale samenwerking tussen VVT-organisaties, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en gemeenten te bevorderen, en om uitdagingen te signaleren én overwinnen. De game is gelanceerd door de partijen uit het Hoofdlijnenakkoord, waaronder het ministerie van VWS, ActiZ, de Patiëntenfederatie Nederland en de VNG.

Serious game bevordert samenwerking in de zorg

De kunst van samenwerken

Omdat coöperatie centraal staat in de serious game werd de hulp ingeschakeld van Common Eye, een organisatieadviesbureau dat zich volledig heeft gespecialiseerd in de kunst van samenwerken. Samen met ActiZ ontwikkelden Common Eye adviseurs Nikki Willems, Janneke Steijns en Esther Klaster een rollenspel dat samenwerkingspartners in de regio en managementteams de mogelijkheid biedt om in de huid van een ander te kruipen.

“Een van de grote uitdagingen binnen brede samenwerking is dat je maar weinig zicht hebt op de werkzaamheden van de ander”, legt Steijns uit. “Je weet daardoor niet wat een bepaalde keuze van jou voor impact kan hebben op die persoon. Er spelen altijd wel belangen die je niet ziet. De game is bedoeld om mensen hiervan bewust te maken.”

Andermans schoenen

Het spel wordt (online of offline) gespeeld door 6 tot 10 deelnemers, die samen een werkgroep JZOJP vormen in een fictieve regio. Zo kunnen de diverse medewerkers binnen de wijkverplegingsketen aan de hand van herkenbare samenwerkingssituaties ervaren hoe de samenwerking in de regio verloopt. 

“Daarbij krijgt iedere deelnemer een specifieke rol toegewezen, zoals bestuurder van een VVT-organisatie, de regionale huisartsenorganisatie of de wethouder Sociaal Domein”, vertelt Klaster. “Uiteraard krijg je niet de rol die je in het echte leven bekleedt, zodat je de samenwerking ook echt vanuit een nieuw perspectief moet aangaan.” 

Na het doorlopen van vier ronden waarin opdrachten worden uitgevoerd, wordt het spel afgesloten met een evaluatie waarbij de spelers weer uit hun rol stappen en aan de hand van vragen reflecteren op die rol, waardoor ook de vertaalslag wordt gemaakt naar de echte praktijk. 

“Zo worden de verschillende dynamieken blootgelegd die in de dagelijkse praktijk van regionale samenwerking worden ervaren”, licht Willems toe. “Van de soms botsende belangen tot drijfveren en patronen. Eigenlijk alle aspecten die komen kijken bij brede samenwerking. Iedereen binnen de keten wil de beste zorg leveren, daar zit de uitdaging niet. Met deze game hopen we de samenwerking naar en hoger niveau te tillen, zodat iedere zorgprofessional optimaal én met plezier zijn werk kan doen.”