Drie nieuwe talenten aan de slag bij KokxDeVoogd

30 september 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

KokxDeVoogd heeft zijn team versterkt met drie nieuwe adviseurs. Alle drie de aanwinsten zijn inmiddels betrokken bij een aantal grote gemeentelijke en provinciale opdrachten.

In lijn met de focus van het bureau werken Anna Tersteeg, Bram Renzen en Matthias Blankesteijn aan uitdagingen binnen de decentrale overheid op het kruispunt van organisatorisch, bestuurskundig, juridisch en financieel advies.

“Die brede insteek is belangrijk om hen als adviseur te helpen hun eigen passies te ontdekken en om expertise- en domeinoverstijgend te kunnen denken en doen,” zegt Eric Dorscheidt, partner bij KokxDeVoogd.

Anna Tersteeg, Bram Renzen en Matthias Blankesteijn - Kokxdevoogd

De nieuwe talenten nemen aardig wat kennis en ervaring mee. Anna Tersteeg studeerde geschiedenis en politieke filosofie en heeft een brede interesse in diverse politieke en maatschappelijke zaken. Eerder liep ze stage bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en werkte ze als gespreksleider en coach politieke communicatie. 

Binnen KokxDeVoogd zal Tersteeg haar kennis en kunde inzetten op verschillende domeinen waarin het bureau actief is. Momenteel is ze onder andere actief als Programmasecretaris bij het Interprovinciaal Overleg (de belangenbehartiger van alle twaalf provincies) voor de implementatie van de Omgevingswet en is ze betrokken bij een rekenkameronderzoek over grondbeleid. 

Bram Renzen behaalde naast zijn master Economie een master Human Decision Science. Binnen KokxDeVoogd heeft hij een focus op management accounting en bedrijfsvoering. Hij is betrokken bij onderzoeksvragen achter de raadsenquête AEB en het onderzoek naar samenwerking gemeentelijke belastingdiensten Bollenstreek en Zuid-Kennemerland. 

Over zijn stap naar KokxDeVoogd zegt hij: “Ik ben met veel plezier gestart en kan mij direct in uiteenlopende onderwerpen vastbijten om zo met de opgedane kennis maximale impact op de mogelijke verbeteringen in de publieke sector te hebben.” 

Matthias Blankesteijn studeerde politicologie en bestuurskunde, met als specialisatie samenwerkingsvraagstukken binnen lokale overheden. Dat onderwerp kent hij niet alleen als academicus, want hij is sinds 2018 raadslid in Nijkerk.

Zijn passie is om complexe maatschappelijke vraagstukken te vertalen naar concrete oplossingen en adviezen. Binnen KokxDeVoogd zal hij zich dan ook binnen diverse domeinen bezighouden met bestuurs- en organisatievraagstukken. 

Impact in onze samenleving

Dorscheidt reageert verheugd op de komst van de drie aanwinsten: “Het is geweldig dat we Anna, Bram en Matthias hebben weten te enthousiasmeren voor KokxDeVoogd en de maatschappelijke uitdagingen van onze klanten.” 

Tegelijk kijkt hij alweer vooruit: “Het is weer een mooie stap. Maar we zijn er nog niet. We verwachten dit najaar zeker weer een viertal juniors en mediors te verwelkomen en wij gaan graag het gesprek aan met mensen die impact willen hebben in onze samenleving middels kwalitatief zeer hoogstaand advies.”