Summiteers behaalt Great Place To Work-certificering met 10-

29 september 2021 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel

Summiteers is benoemd tot Great Place To Work en dat was niet bepaald met de hakken over de sloot: het Utrechtse adviesbureau behaalde een score van maar liefst 96%. Reden genoeg om even bij te praten met een aantal Summiteers. “Onze eerste reactie was om te focussen op de resterende 4%.”

Een organisatie staat of valt bij goede mensen. Die aan boord halen én behouden vraagt op zijn beurt om goed werkgeverschap. Sinds 35 jaar helpt Great Place to Work organisaties daarbij, inmiddels al in 60 landen. Bedrijven kunnen zich aanmelden voor een certificeringsonderzoek waarin de organisatiecultuur uitgebreid wordt getoetst aan de hand van verschillende waarden.

Toen Loes Coppens en Lidia Swinkels van Summiteers de criteria zagen viel hen meteen iets op. “De waarden waar Great Place To Work naar kijkt – trots, vertrouwen, betrouwbaarheid en kameraadschap – sluiten goed aan bij zaken die wij binnen ons bedrijf belangrijk vinden. Dit prikkelde onze nieuwsgierigheid naar de overeenkomsten tussen deze waarden en onze bedrijfscultuur. En die bleken er te zijn!”
Summiteers erkend als Great Place To Work, met een score van 10-

Vriend en collega

Dat is nog bescheiden uitgedrukt, wetende dat het certificeringsonderzoek een score van 96% heeft opgeleverd. Eén van de thema’s waar Summiteers in uitblinkt is kameraadschap, een onderdeel waar de hoogst mogelijke score werd behaald. Dit verbaasde Casper Hendriks niet.

“Bij Summiteers staat iedereen voor elkaar klaar. Je hebt veel eigen verantwoordelijkheden maar staat er niet alleen voor: je bent samen aan het werk voor klanten of collega’s en daarbij haalt iedereen het beste uit zichzelf en uit elkaar”, legt hij uit. “We zijn een energieke, jonge club waar we elkaar gekscherend ‘vriend en collega’ noemen. Dat is ooit begonnen als grap, maar inmiddels dekt deze aanspreektitel precies de lading.”

“Ook vertrouwen speelt bij Summiteers een grote rol”, vervolgt hij. “Iedereen kan zichzelf zijn en er is ruimte voor kwetsbaarheid. Zo bouwen we een hechte band op met elkaar. En om te zorgen dat we onszelf niet té serieus nemen vinden we het belangrijk om met elkaar te blijven lachen en geregeld een goede grap uit te halen.”

Eigenaarschap en verbondenheid

Andere thema’s waarop Summiteers volgens Great Place to Work “het verschil maakt” zijn het tonen van waardering en het hebben van een duidelijke visie.

Coppens legt uit: “Een taartje dat bij je thuis wordt bezorgd op de dag dat je een jubileum viert, collega’s die je bellen om je te feliciteren als je een opdracht succesvol hebt afgerond of aan een nieuwe klus gaat beginnen. We waarderen elkaar oprecht als collega’s. Die verbondenheid is voelbaar.”

“We zijn een energieke, jonge club waar we elkaar gekscherend ‘vriend en collega’ noemen. Ooit begonnen als grap, maar inmiddels dekt deze aanspreektitel precies de lading.”

Wat ook voor verbinding zorgt, is de duidelijke visie die het Utrechtse kantoor heeft. “Wij zijn goed in strategy execution en geloven dat je dat het best kunt doen door aandacht te besteden aan zowel inhoud als proces en gedrag. Onze aanpak is dan ook altijd op deze elementen gestoeld. We besteden veel tijd om dit met elkaar te doorleven en samen verder te ontwikkelen”, legt Swinkels uit. “Daarmee bouwen we samen aan Summiteers. “En dat”, vult Coppens aan, “zorgt voor eigenaarschap en verbondenheid”. 

Regie over eigen werktijden

Wat goed werkgeverschap precies inhoudt is altijd al aan verandering onderhevig, maar de laatste pakweg anderhalf jaar kwam deze verandering in een stroomversnelling. Het noodgedwongen wereldwijde thuiswerken heeft waardevolle inzichten opgeleverd over onze werkvoorkeuren, waarmee hybride werken naar de top van de HR-agenda’s is gekatapulteerd. Waar veel organisaties worstelden met de transitie naar deze nieuwe werkelijkheid, was de stap bij Summiteers niet zo groot.

“Voordat de coronacrisis was uitgebroken was er qua hybride werken al veel flexibiliteit binnen Summiteers”, vertelt Coppens. “Zo heeft iedereen de regie over haar/zijn eigen werktijden in overleg met de klant. Ben je bijvoorbeeld aan het trainen voor de marathon of ben je graag op tijd thuis voor je kids? Dan stem je daar je werktijden op af.”

“Een ander voorbeeld is hoe we omgaan met vakantiedagen”, vult Swinkels aan. “We geloven dat alleen jij kunt bepalen wanneer je vrij nodig hebt, daarin willen we ons niet laten beperken door een getal. Jíj hebt de regie. Daar is vertrouwen en goed overleg voor nodig. We merken dat dat heel goed werkt voor ons!”

De resterende 4%

Dat de cultuur niet heeft geleden onder de crisis blijkt wel uit de 96%-score die Summiteers nu te pakken heeft. Toch was dat niet het eerste waar ze aan dachten op het kantoor. “Onze eerste reactie was om te focussen op de resterende 4%”, zegt Swinkels. “Kort daarna beseften we pas hoe bijzonder de score eigenlijk is, en zijn we dat gaan vieren.”

Bijzonder mag de score inderdaad met recht worden genoemd. Great Place To Work vermeldt: “Het afgelopen jaar werden tien organisaties uit de consultancybranche erkend als Great Place to Work. Gemiddeld hebben deze 10 organisaties een score van 88%. Met een score van 96% scoort Summiteers een stuk hoger dan gemiddeld.”

“We zien deze score als een mooie bevestiging van wat we met elkaar hebben neergezet en nog steeds aan het uitbouwen zijn.”

Dit is volgens Jules van Merrienboer echter geen reden om achterover te leunen. “Naast het vieren van deze score, kijken we natuurlijk ook hoe we die 4% kunnen aanpakken. Uit het Great Place To Work-onderzoek komt naar voren dat we allemaal graag een duidelijkere en meer zichtbare bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Dit thema hebben we dan ook opgepakt.”

“Op dit moment werkt een aantal van onze collega’s aan een plan om onze maatschappelijke impact te vergroten”, licht Casper Kemperman toe. “Op basis van dat plan maken we komende periode tijd en geld daarvoor vrij. Daar pakken we dus direct op door.”

Mooi inkijkje

Richting de toekomst is de certificering een mooie mijlpaal voor Summiteers. “We hebben veel leuke reacties gekregen van sollicitanten en van relaties waarmee we samenwerken”, bevestigen Coppens en Hendriks. “Extra leuk dat we van mensen die ons kennen horen dat ze de uitkomsten van het onderzoek herkennen!”

“We zien deze score als een mooie bevestiging van wat we met elkaar hebben neergezet en nog steeds aan het uitbouwen zijn”, voegt Van Merrienboer toe. “Summiteers groeit en de uitkomsten van het Great Place To Work-onderzoek geven toekomstige collega’s en relaties een mooi inkijkje in onze cultuur.”