Zes focuspunten voor een succesvol artificial intelligence project

28 september 2021 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Artificial intelligence wordt door velen als de volgende motor voor digitale transformatie gezien. Maar kunstmatige intelligentie implementeren is niet eenvoudig. Experts van Bvolve delen zes focuspunten voor een succesvol artificial intelligence project.

Er is de laatste jaren veel aandacht voor artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) bij zowel onze klanten als de markten waarin Bvolve zich begeeft. Dat is ook terecht, het is uitermate krachtig gereedschap om je processen te verbeteren en om nieuwe manieren van werken mogelijk te maken.

Tegelijkertijd zien we dat het voor veel organisaties niet eenvoudig is om waarde te creëren met een AI traject. Dat werd onderstreept met een recent onderzoek van Gartner dat laat zien dat ongeveer 50% van de AI projecten niet in productie gaan.

Zes focuspunten voor een succesvol AI project

Wat kunnen leiders doen om wel een succesvol traject neer te zetten? Zes aandachtspunten:

1. Vind het juiste doel

Er zijn een aantal factoren die een doel tot ‘het juiste doel’ maakt. Enkele van de belangrijkste factoren zijn: waarde, scope en data.

Waarde: het proces of domein dat je onder handen neemt moet voldoende waarde hebben om een significante ROI te krijgen. Wanneer er geen goede business case voor het project is dan wordt je ROI een groot vraagteken. Zeker voor je eerste projecten wil je de ROI helder hebben om daarmee draagvlak te creëren voor een vervolg.

Scope: puntoplossingen waar je hier en daar een aspect van je organisatie automatiseert met AI is vaak te klein om significant waarde toe te voegen. Tegelijkertijd, is een project waar je in een keer je hele organisatie overhoop gooit te disruptief en afhankelijk van teveel factoren. Succes van het project komt daarmee in gevaar.

Data: om het jezelf bij een eerste project niet onnodig moeilijk te maken wil je een project met voldoende relevante digitale data.

Kortgezegd: waar we naar op zoek zijn is een datarijk project met potentie om de investering ruim terug te verdienen.

2. Reimagine your business

Met AI kan je je processen op zodanig andere manier uitvoeren dat het loont om het gehele proces onder de loep te nemen en opnieuw te ontwerpen. Bijvoorbeeld, wanneer het verwerken van een dossier voorheen 15 minuten duurde en nu in een fractie van een seconde dan wil je iets doen met die gewonnen tijd. Of wanneer de AI de kennis van je ervaren personeel geleerd heeft waardoor minder ervaren mensen hetzelfde werk kunnen verrichten. Daarom is het van belang om te durven kijken naar een nieuwe manier van werken.

Stel: je gaat een nieuw planningssysteem voor je fabriek implementeren. Deze stelt je niet alleen in staat om de normale orders effectief te plannen maar ook om een nieuwe order met een korte levertijd snel tussendoor te plannen. Dit geeft je de mogelijkheid om een nieuwe ‘express’ service aan te bieden die scherp aan de prijs is omdat je de kosten en gevolgen van een spoedklus nu goed zichtbaar hebt.

3. Zorg dat mens en machine elkaar versterken

De beste resultaten van een AI traject krijg je door een goede synergie te creëren tussen mens en machine. De mens en AI hebben ieder hun kwaliteiten. Mensen hebben creativiteit, improvisatievermogen en kennis die breder is dan de dataset waar AI op getraind is. AI op haar beurt kan goed grote hoeveelheden data verwerken, is 24/7 paraat en is sterk in het uitvoeren van routinematige werkzaamheden.

Door de juiste samenwerking kan AI je personeel ondersteunen. Het kan ze efficiënter laten werken, minder fouten laten maken en kan het werk zelfs leuker maken, omdat de saaie, routinematige werkzaamheden zijn overgenomen.

Chatbots bij de klantenservice zijn een goede illustratie hiervan. Deze kunnen veel standaard zaken al afhandelen en de lastigere zaken routeren naar de juiste afdelingen. Vergelijkbaar, door de AI te leren welke keuzes een expert maakt bij het beoordelen van een aanvraag kan de AI minder ervaren medewerkers ondersteunen en kunnen ze samen het werk van de expert overnemen. De expert kan vervolgens op de écht moeilijke gevallen concentreren.

De samenwerking tussen mens en machine is er niet alleen om de mens te ondersteunen. Ook AI kan er baat bij hebben. Wanneer je de samenwerking goed inricht kan AI als het ware over de schouder meekijken met de mensen waardoor deze steeds meer voorbeelden krijgt om van te leren. Daarmee kan AI zich continu blijven verbeteren.

4. Creëer het juiste team

Voor een succesvol traject heb je een goed team nodig. Het team dat verantwoordelijk is voor de AI-trajecten moet niet alleen breed zijn in kennis en vaardigheden maar ook goed samenwerken. Zo heb je mensen nodig die het domein door en door kennen. Vanzelfsprekend heb je ook mensen nodig die de technologische mogelijkheden begrijpen, mensen die de bedrijfsprocessen kunnen analyseren en ontwerpen, (analisten en architecten) en natuurlijk engineers.

Tot slot, is het essentieel dat het team ook een vlaggendrager heeft binnen de organisatie. Een “business champion”, met zeggenschap die het project onderschrijft. De vlaggendrager zorgt voor de continuïteit van het traject en voor de stip op de horizon zodat iedereen in dezelfde richting beweegt.

5. Zorg voor de data

Goed beheer van je data is om veel redenen van groot belang. Data is de brandstof voor het AI traject. De kwaliteit van die data moet goed zijn en consistent. Niet alleen aan het begin wanneer je je modellen gaat trainen maar ook wanneer je nieuwe processen in gebruik zijn. Problemen met je data zullen de resultaten van je project negatief beïnvloeden. Goed ingeregelde data governance en data architectuur is daarom essentieel voor een hoogwaardig en consistent resultaat.

6. Verandermanagement

Voor een langdurig succes van je AI-project is het noodzakelijk dat de nieuwe manier van werken breed gedragen wordt in de organisatie. Aangezien we pleiten voor “Reimagine your business” is het waarschijnlijk dat het nieuwe proces ook echt anders is. Bovendien kan het gebruik van AI extra weerstand oproepen omdat men misschien denkt dat banen op het spel staan. De organisatie meenemen in dit proces is daarom van cruciaal belang.

Tot slot

Zoals altijd; het begint, ook bij AI-trajecten, met het juiste doel samen vast te stellen, te bepalen wat er nodig is om dat doel te bereiken en daar een plan voor te maken. Waarbij je altijd flexibel moet zijn tijdens het traject: het vermogen je aan te passen zodra dat moet. De in deze blog besproken zes aandachtspunten zullen absoluut bijdragen om een succesvol AI-project uit te voeren binnen je organisatie.

Bvolve beschouwt AI trajecten als een bijzondere vorm van digitale transformatie. Voor ons zijn vraagstukken op het vlak van digitale transformatie, en dus ook AI, primair verandervraagstukken, die raken aan architectuur, processen en data: het gaat om een organisatorische transformatie met oog voor de menselijke maat.

Event ‘AI first steps’
Meer weten over artificial intelligence en hoe het succesvol kan worden toegepast? Bvolve en supplai organiseren op vrijdag 5 november een ontbijtsessie en op donderdag 11 november een middagsessie voor geïnteresseerden.