De CFO wordt steeds meer een Chief Value Officer

06 september 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Chief Financial Officer (CFO) speelt steeds vaker een rol in de strategische waardecreatie binnen een bedrijf. Anders gezegd: de rol van de Chief Financial Officer is tegenwoordig dusdanig verschoven dat deze in toenemende mate de rol van Chief Value Officer moet innemen, aldus Siobhan Tipping, een partner bij EY. 

Van oorsprong fungeren Chief Financial Officers binnen organisaties als de bewakers van budgetten en de cashflow. De financiële directeur zorgt ervoor dat organisaties hun financiële huishouden op orde houden, en dat ze geen onnodige finaciële risico’s lopen. Dit zijn vanzelfsprekend nog altijd de belangrijkste taken voor CFO’s, betoogt Tipping, maar tegelijkertijd moet de CFO zich vandaag de dag ook steeds meer storten op strategische onderwerpen.

Een van die onderwerpen is waardecreatie. Want, zo stelt Tipping, waarde – voor aandeelhouders, maar ook voor werknemers en de maatschappij – is het element waarmee bedrijven zich van hun concurrenten kunnen onderscheiden. In het huidige digitale tijdperk kan waarde echter in recordtijd gecreëerd, maar ook weer vernietigd worden, wat betekent dat bestuurders continu scherp moeten blijven op dit proces.

Siobhan Tipping, Partner, EY

De finance-functie speelt hierbij, als spil in het web, een belangrijke rol. Want naast te fungeren als financiële poortwachters zijn CFO’s ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategische agenda, en dienen zij de business van een solide raamwerk te voorzien ten behoeve van mogelijke investeringen en innovatie-inspanningen. Binnen organisaties zijn tal van stakeholders bovendien afhankelijk van de financiële afdeling voor hun input voor de besluitvorming – van strategische besluiten tot operationele en proces-gerelateerde activiteiten.

“Het wordt steeds duidelijker dat CFO’s een sleutelpositie hebben binnen een organisatie voor thema’s als groei, optimalisatie en bescherming van waarde. Dat is een ingrijpende verandering voor veel CFO’s”, zegt Tipping.

Toegevoegde waarde

Volgens de EY-partner, die leidinggeeft aan het financial services consulting team van het advieskantoor, ligt de toegevoegde waarde van de CFO vooral op drie terreinen. Allereerst op het “vergroten van waarde”, zoals Tipping het omschrijft. “Het begrip waarde verandert, evenals de drivers ervan. Bedrijven moeten financiële waarde realiseren in combinatie met maatschappelijke waarde om relevant te blijven. Dat vergt op een breed terrein aandacht.”

De CFO is betrokken bij de meeste van zulke initiatieven; van het ondersteunen van leiders bij het maken van de juiste afwegingen tussen de lange en korte termijn tot het opstellen van businesscases voor investeringen (denk aan duurzaamheid) of het doen van overnames.

De tweede pijler is het “optimaliseren van waarde”. Hier gaat het om het faciliteren van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Tipping geeft als voorbeeld de rol van finance in het aanjagen van datagedreven werken. “Een datagedreven organisatie is bijvoorbeeld in staat om betere beslissingen te nemen dan de concurrent, op alle niveaus en in alle denkbare domeinen.” 

Tot slot noemt Tipping het “beschermen van waarde”. De CFO is bij de meeste organisaties in de lead als het gaat om risicomanagement, zoals het beschermen van alle digitale assets van een organisatie, die steeds vaker onder vuur liggen door online criminelen.

“Incidenten met verstoringen of bewuste aanvallen kunnen ingrijpende gevolgen hebben”, licht Tipping toe. “Het is zaak om een goed evenwicht te vinden tussen de kansen en risico’s en adequate maatregelen te treffen om de waarde te beschermen. Hierin is de CFO van grote waarde.”

“Zo bezien is de rol van de CFO sterk aan het veranderen. De F van finance wordt een V van value. Daarmee transformeert de Chief Financial Officer in een Chief Value Officer”, sluit Tipping af.