BearingPoint helpt PGB Pensioendiensten met migratietraject

26 juli 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd

BearingPoint heeft PGB Pensioendiensten geassisteerd in de transitie van de investeringstak van het pensioenfonds naar Northern Trust als nieuwe custody bank en de overgang naar FactSet als nieuw investeringsplatform.

PGB Pensioendiensten is de uitvoeringsorganisatie van Pensioenfonds PGB, een pensioenfonds dat oorspronkelijk is opgericht voor mensen uit de grafische sector. Inmiddels hebben 16 bedrijfstakken en tal van vrijwillige werkgevers zich bij Pensioenfonds PGB aangesloten. 

De afgelopen jaren is het fonds gegroeid en anno 2021 is de activaportefeuille zo’n €34 miljard waard. Door middel van deze portefeuille beheert het fonds de pensioenen van circa 440.000 deelnemers, waarmee het behoort tot de top 10-pensioenfondsen van Nederland.

BearingPoint helpt PGB Pensioendiensten met migratietraject

Pensioenfonds PGB streeft ernaar zichzelf en zijn dienstverlening constant te ontwikkelen. Dit was voor PGB Pensioendiensten mede de reden voor de verandering van de custody bank – een bank die onder andere de financiële activa beheert, dividenden int, belasting afhandelt en transacties afhandelt voor klanten zoals het pensioenfonds – alsmede van de overgang naar het investeringsplatform van FactSet.

Ontwikkeling van financiële analytische modellen

Het Data & Analytics-team van BearingPoint hielp PGB Pensioendiensten door de analytische modellen te ontwikkelen die essentieel waren voor de migratie van de activaportefeuille naar Northern Trust. Vóór de daadwerkelijke migratie van activa moesten de administraties van beide banken echter overeenkomen. Dit werd gerealiseerd door een schaduwadministratie bij de nieuwe custody bank te repliceren.

Deze nieuwe administratie moest identiek zijn aan de daadwerkelijke administratie bij de voormalige custody bank. Als de voormalige bank bijvoorbeeld 100.000 aandelen heeft met een prijs van €50 en bij de andere bank dit aandeel op €49 wordt gewaardeerd, dan is er een verschil van €100.000 tussen de banken. PGB Pensioendiensten heeft ongeveer 10.000 effecten in bezit, wat het belang van een betrouwbare schaduwadministratie voorafgaand aan de daadwerkelijke migratie onderstreept. 

BearingPoint ontwikkelde een reconciliatiemodel dat dit proces automatisch afhandelde door de bovengenoemde effecten tussen beide banken te matchen, te vergelijken op verschillende aspecten zoals positie, kostprijs en marktwaarde, waarna het model via visualisaties op een dashboard de discrepanties tussen de individuele effecten weergaf. 

De complexiteit bij het bouwen van dit model kwam voort uit het feit dat de twee banken verschillende boekhoudstructuren hadden en het feit dat de activaportefeuille van het fonds behoorlijk omvangrijk is. Eveneens is de portefeuille erg gediversifieerd in verschillende soorten financiële instrumenten (derivaten, aandelen, obligaties, enz.), welke zich over de hele wereld bevinden, waardoor de verschillende soorten activa relatief veel onderscheidende en specifieke kenmerken hebben.

De migratie

Nadat beide administraties met elkaar in overeenstemming waren, moest het fonds de gehele portefeuille van €34 miljard effectief migreren naar de nieuwe custody bank. Ook dit proces werd gefaciliteerd door de modellen van BearingPoint. Deze migratiemodellen konden de assets in de portefeuille extraheren, koppelen aan de portefeuille van de nieuwe bank en de overdracht instrueren. 

De overdracht van effecten aan Northern Trust was relatief eenvoudig, aangezien elk individueel effect een onderscheidend identificatienummer heeft en kan worden gekoppeld aan een portefeuille en dus gekoppeld aan de bijbehorende portefeuille van de nieuwe bank.

Het overmaken van het liquide middelen, geld, bleek echter moeilijker te zijn. Dit kwam doordat het geld geen identificatienummer heeft en het moeilijker is om een specifiek bedrag aan een portefeuille te koppelen. Hierdoor moesten de migratiemodellen geavanceerder zijn en was meer nazorg nodig bij monitoring, tracking en communicatie met de in Engeland gevestigde vermogensbeheerders. 

Naast de modelontwikkeling die voortkwam uit de verandering van custody bank, heeft het Nederlandse Data & Analytics-team ook bijgedragen aan de ontwikkeling van modellen die belangrijke financiële gegevens, zoals de dekkingsgraad van Pensioenfonds PGB of de waardering van het onroerend goedportfolio, automatisch berekenden en opstuurden naar het investeringsplatform van FactSet.

De analytische modellen van BearingPoint hebben een belangrijke rol gespeeld in de transitie. Ze werden niet alleen gebruikt om de schaduwadministratie correct in kaart te brengen, maar ook bij de succesvolle migratie van de volledige activaportefeuille van het fonds.