Het nut van een gespecialiseerd werving- en selectiebureau

02 juni 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Het vinden van talenten met de juiste vaardigheden, die ook nog eens passen in de bedrijfscultuur, kan een uitdagende taak zijn. Het inhuren van een werving- en selectiebureau kan uitkomt bieden.

Er zijn in Nederland honderden bureaus die zich richten op het aantrekken van talent, bekend als werving- en selectiebureaus, headhunters of executive search-bureaus. Volgens de website Recruitment.nl telt ons land meer dan 500 van zulke bureaus, van grote (internationale) bureaus tot lokale spelers.

Bureaus hebben elk hun eigen specialisme. Waar het ene werving- en selectiebureau een focus kan hebben op een bepaalde sector (denk aan de zorg of de financiële sector) kan een ander bureau juist kiezen voor een inhoudelijke focus (denk aan alleen digitaal talent of finance professionals). Ook de ervaring van professionals is een aspect waar veel partijen een focus op aanbrengen: zo richten sommige zich op young professionals, terwijl andere zich exclusief focussen op managers en bestuurders.

Het nut van een gespecialiseerd werving- en selectiebureau

Sommige mensen merken het recruitmentsegment als prijzig aan, en tot op zekere hoogte klopt dat beeld ook. Recruiters werken immers in de regel met een ‘success-fee’, dit is veelal een commissie gebaseerd op een percentage van het jaarsalaris van de kandidaat, die door de organisatie is aangenomen (en dus door de proefperiode is gekomen).  

Toch verdient een recruiter zichzelf in de praktijk vaak terug. Bureaus nemen immers het proces uit handen, zorgen voor de juiste kandidaten met de juiste vaardigheden en ontzien HR-afdelingen bij veel van wat er bij tijdens zo’n recruitmentproces komt kijken. Bovendien kunnen ze putten uit een groot bestand van kandidaten, waardoor betere en meer matches kunnen ontstaan.

Bij het inschakelen van een werving- en selectiebureau is een van de afwegingscriteria het type bureau dat wordt ingeschakeld. Door toenemende concurrentie en behoefte aan specifieke kennis, neemt de populariteit van gespecialiseerde werving- en selectiebureaus toe. Voorbeelden van dit soort bureaus die in de afgelopen jaren snel zijn gegroeid zijn er legio.

Zo geldt Young Capital als een van ’s lands snelstgroeiende werving- en selectiebureaus voor jong talent (het bedrijf is ook een detacheerder), bestaat Sire Life Sciences inmiddels uit meer dan vijftig recruiters die zich richten op de farma- en life sciences sector en is Secretarius uitgegroeid tot een grote speler voor partijen die secretarissen met verschillende achtergronden en expertises willen werven.

Meer dan werving

De rol van werving- en selectiebureaus reikt echter verder dan enkel het vinden van de juiste kandidaat. Vandaag de dag wil de werkgever zich steeds vaker als favoriet profileren, een bedrijf met het imago van een betrouwbare, maatschappelijk verantwoorde werkgever waar werknemers zich kunnen ontplooien, die inclusiviteit hoog op de agenda heeft staan en die haar medewerkers blijvend kan binden en boeien.

Een recruiter kan in dit kader als een ambassadeur van de employer brand fungeren, door te helpen bij het creëren van relevante content en het verspreiden van deze content binnen het juiste netwerk.  

Hetzelfde geldt voor de waarde die voor kandidaten wordt toegevoegd. Een gespecialiseerd bureau heeft meer expertise in een bepaald segment of specifieke markt en kan hierdoor fungeren als inhoudelijke gesprekspartner en klankbord voor de kandidaat. De recruiter is in die zin dan ook een adviseur die op de hoogte is van de ontwikkelingen in de markt en deze ontwikkelingen kan afstemmen op de wensen van de kandidaat.