KplusV neemt leerwerkbedrijf Orionis Walcheren onder de loep

31 mei 2021 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

KplusV voert momenteel in opdracht van drie Zeeuwse gemeenten een onderzoek uit naar mogelijk verbeterpotentieel bij leerwerkbedrijf Orionis Walcheren.

Nederland telt honderden leerwerkbedrijven. Dit zijn bedrijven die als primair doel hebben om langdurig werklozen (of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) weer aan het werk te krijgen. Dit wordt gedaan door onder meer te investeren in training en ontwikkeling, loopbaanbegeleiding en het maken van (maatwerk)afspraken met werkgevers in de publieke en private sector. 

Leerwerkbedrijf Orionis Walcheren helpt een uiteenlopende groep van inwoners woonachtig in Middelburg, Veere en Vlissingen (opgeteld circa 120.000 inwoners) met hun zoektocht naar werk. Het betreft onder meer mensen die in een re-integratietraject zitten, of mensen die met problemen kampen zoals schulden, of sociale problemen en psychische problemen. Doel is om voor al deze mensen een passende baan te vinden.

KplusV neemt Orionis Walcheren onder de loep

Met de doelstelling om het werkleerbedrijf verder te professionaliseren hebben de drie gemeenten – die Orionis Walcheren financieren – een extern bureau ingeschakeld. KplusV is gevraagd om de effectiviteit en efficiency van de dienst (circa 650 medewerkers) onder de loep te nemen. Ook is aan de adviseurs gevraagd om met adviezen te komen over hoe de organisatie-inrichting, processen en manieren van werken kunnen worden geoptimaliseerd.

Belangrijk onderdeel van het onderzoek is dat het absorptievermogen van de arbeidsmarkt nader in beeld wordt gebracht om te beoordelen of en in welke mate mensen uit de doelgroep van de Participatiewet naar werk kunnen worden begeleid.

Het onderzoek is in het eerste kwartaal van 2021 opgestart en wordt volgende maand afgerond.