Groot marktpotentieel stuwt M&A-activiteit in vleesvervangersmarkt

10 juni 2021 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

Het aantal transacties in de markt voor vleesvervangers zal de komende jaren naar verwachting flink gaan oplopen. Dat verwachten de M&A-adviseurs van Aeternus.

Veranderende klantvoorkeuren hebben ervoor gezorgd dat de vraag naar vleesvervangende producten de laatste jaren hard is toegenomen. Vleesvervangers zijn vegetarische en/of plantaardige alternatieven voor traditionele vleesproducten op basis van bijvoorbeeld soja, pinda’s of maïs. Daarnaast is er het zogenaamde kweekvlees, dat nog het meeste in de buurt komt van de traditionele vleessmaak. En in Azië zijn bijvoorbeeld alternatieve producten op insectenbasis zeer populair.

Vleesvervangers nemen vlucht

Door de coronacrisis is de transitie van vlees naar vleesvervangers in een stroomversnelling geraakt. Deze verschuiving gaat zo snel dat er volgens experts van Kearney over niet al te lange tijd een kantelpunt bereikt zal gaan worden. De consultants schatten dat nog voor 2040 meer dan de helft van de totale vleesconsumptie vegetarisch zal zijn.

Groot marktpotentieel stuwt M&A-activiteit in vleesvervangersmarkt

Deze positieve vooruitzichten voor de branche maken dat zowel grote als kleine bedrijven, variërend van startups tot grote corporate organisaties en investeerders, steeds vaker in de markt stappen. Wereldwijd werd afgelopen jaar voor meer dan €1 miljard geïnvesteerd in startups uit de sector.

Zo gingen diverse partijen de afgelopen jaren met succes naar de beurs (bijvoorbeeld Beyond Meat), investeerden (buitenlandse) levensmiddelenbedrijven in Nederlandse spelers (Vivera trok Braziliaanse investeerder JBS aan) en hebben meerdere spelers hun vizier gericht op de sector.

Volgens een nieuw rapport van Aeternus, getiteld ‘Trends, ontwikkelingen en overnames in de vleesvervangende industrie’, zullen de marktontwikkelingen ertoe leiden dat de branche de komende jaren met een hausse aan deals te maken krijgt. De toenemende dealactiviteit zal binnen alle gelederen van de markt zichtbaar zijn, zo voorspellen de consultants – van startups tot investeringen en soms megaovernames.

Startups

Aan de onderkant van de markt, die van ‘early stage’-startups, voorzien de onderzoekers meerdere deals. Daarbij zullen vooral durfkapitalisen evenals privéinvesteerders de kleinere, innovatieve bedrijven in de markt gaan financieren, zodat deze hun operaties kunnen opschalen. Soms zal hierbij ook de traditionele vleesindustrie betrokken zijn, maar veelal zullen het “branchevreemde partijen zijn die voor de revolutie gaan zorgen”, aldus de onderzoekers.

De trend van de afgelopen jaren, waarbij diverse kweekvleesinnovaties seedfinanciering hebben gekregen, zal de komende periode doorzetten, voorspellen de onderzoekers: “Voor de middellange termijn worden investeringen in commerciële uitrol en schaalvergroting van het productievolume en verlaging van de productiekosten verwacht.” Dit zal naar verwachting leiden tot verdere consolidatie in de sector.

Scale-ups

De scale-ups in de branche zullen de komende periode op zoek gaan naar private equity-partijen die hen van verder groeikapitaal kunnen voorzien, onder meer voor expansie in (internationale) distributiekanalen en/of om hun productiecapaciteit te kunnen uitbouwen. Met andere woorden: deze spelers hebben zich in de markt weten te nestelen, maar willen opschalen, hun merkbekendheid vergroten of hun distributiekracht vergroten.

Corporates

In het meest volwassen segment zullen naar verwachting diverse grote, zo niet megadeals gaan plaatsvinden. Grote corporate partijen en private equity-investeerders richten hun vizier op gevestigde bedrijven in de vleesvervangingsmarkt.

Niet verrassend gezien de marktontwikkelingen. Zo schatten de onderzoekers dat de waarde van de vleesmarkt van €887 miljard in 2025 tegen 2040 zal zijn gedaald naar ongeveer €592 miljard. De reden ligt logischerwijs in het sterk veranderde consumptiegedrag van klanten, die vleesgerechten steeds vaker links laten liggen en kiezen voor een vegetarische alternatief.

Hierdoor slinken de afzetmarkten van de grote traditionele vleesproducenten en moeten deze op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. In dat kader lijkt de overname van of investering in bewezen spelers in de vleesvervangingsmarkt voor corporates een logische keuze. Het zich kunnen positioneren in nieuwe segmenten zal belangrijk zijn om toekomstbestendig te kunnen blijven.

De overnames in de markt en de daarmee gepaarde integratie van spelers of afdelingen binnen de eigen organisatie kan echter een behoorlijke uitdaging vormen. Naast de forse investering – vaak door bedrijven zelf gefinancierd, of soms gesteund door door private equity of familiekapitaal – zullen vooral ook specifieke kennis en vaardigheden nodig zijn.

Schaalbaarheid is key

Met het oog op de verwachte hausse aan deals in de markt, zal voor veel spelers schaalbaarheid een van de belangrijkste drijfveren vormen. Voor producenten geldt immers: des te groter de productiecapaciteit, des te lager de productiekosten. Dit is voor producenten van vleesvervangers niet anders.

Sterker nog, volgens de onderzoekers geldt zelfs dat een hoge productie van vleesvervangende producten op de lange termijn betekent dat aanzienlijk minder inputmaterialen (energie, water, enzovoorts) nodig zullen zijn om dezelfde hoeveelheid vergelijkbare output te realiseren.

Dit geldt ook voor kweekvlees. Hoewel dit product op dit moment nog relatief duur is en dus niet (of nauwelijks) wordt aangeboden aan de consument, heeft dit alternatief wel veel potentie in termen van schaalbaarheid. “Dat maakt het op de lange termijn een goedkoper en goed alternatief voor traditioneel vlees”, besluiten de onderzoekers.