Hoe HillFive helpt bij assetoptimalisatie in energiecentrales

05 mei 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Het optimaliseren van de assets is voor energiecentrales een belangrijke doelstelling. Hiermee kan gemiddeld genomen tussen 2% en 10% efficiencywinst worden behaald. Jacco Deirkauf, adviseur bij HillFive, legt uit hoe het adviesbureau energiecentrales helpt bij het maximaliseren van de output van hun installaties. 

Bij HillFive hebben we ruime ervaring in het verbeteren van het assetgebruik van energiecentrales (denk aan elektriciteitscentrale maar ook meer specifiek centrales die biomassa of afval verbranden). Voor het vinden en ontsluiten van ‘verborgen potentieel’ hebben we een beproefde methode ontwikkeld. 

De methode begint met een diagnostische fase waarin we de volgende analyses combineren: (historische) data-analyse, sweet spot-optimalisatie van de verbrandingsoven en onderhoudsbenchmarking. Deze fase wordt afgesloten met een gedetailleerd rapport over het verbeterpotentieel en een projectplan om deze voordelen te realiseren. 

Hoe HillFive helpt bij assetoptimalisatie in energiecentrales

Onze manier van werken kenmerkt zich doordat we zo snel mogelijk verbinding maken met het lokale operationele team. Alleen dan kunnen we onze kennis overdragen om zodoende het leerproces in een stroomversnelling te brengen, dit is tevens een van onze basisprincipes. We willen dat de nieuwe kennis deel gaat uitmaken van de vaardigheden van de medewerkers van de klant.

Na het opstellen van de businesscase gaan we verder met de implementatiefase, waarin we nauw samenwerken met de medewerkers om het geïdentificeerde potentieel om te zetten in meetbare besparingen. Door de nauwe band die in de diagnostische fase is gecreëerd, zijn we in staat om de businesscase in korte tijd te realiseren.

Trackrecord

Met onze unieke aanpak hebben we het verborgen potentieel van verschillende energiecentrales in Europa blootgelegd. We hebben bewezen dat de geprognotiseerde operationele voordelen juist zijn, aangezien we deze voordelen tijdens verschillende implementaties hebben gerealiseerd.

Bijvoorbeeld door het optimaliseren en balanceren van (reeds gecontracteerde) grondstoffen. Zo hebben we bij een opdrachtgever de spreiding in de bruto calorische waarde van de grondstoffen die de oven binnenkomt met meer dan 40% verminderd. Dit heeft geresulteerd in een geoptimaliseerd verbrandingsproces, waarbij minder input (in tonnage) nodig is, terwijl er tegelijkertijd een hogere en stabielere output (MW) wordt gerealiseerd. 

Na verloop van tijd heeft de geoptimaliseerde verbranding het benodigde onderhoud verminderd, omdat er minder verstoppingen plaatsvonden en omdat de slijtage werd verminderd. Hierdoor werden extra kosten bespaard terwijl de uptime van de energiecentrale werd vergroot. 

Voordelen die we bereikt hebben, liggen in de orde van grootte van 10% van de bottom-line kostenreductie. Terwijl we tegelijkertijd ook een top-line groei van 5% hebben gerealiseerd. De voordelen worden meestal bereikt door het veranderen van de manier van werken en het creëren van real-time inzicht in de belangrijkste facetten voor een stabieler verbrandingsproces. Onze aanpak minimaliseert de CapEx-uitgaven, wat een grote positieve impact heeft op de EBITDA. 

HillFive geeft niet alleen analyses en advies. Wij staan pal achter het blootgelegde verbeteringspotentieel en zijn bereid om een pay by realisation-schema te hanteren bij het doorvoeren van de veranderingen en het opleveren van de businesscase.