Amsterdam op één na populairste expatstad

12 april 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De groei van het aantal inwoners van Amsterdam is behoorlijk gestagneerd: tot en met november 2020 kwamen er slechts 532 Amsterdammers bij. Normaal gesproken groeit de hoofdstad met zo’n 10.000 inwoners per jaar. De toestroom van expats speelt hierin een grote rol.

De stad verwelkomt doorgaans meer dan 40.000 immigranten per jaar, vooral uit Amerika, Engeland, Duitsland en India. Door de uitbraak van de coronacrisis bleef het aantal immigranten in 2020 echter steken op 28.500. Ondanks deze trendbreuk blijkt uit onderzoek van Boston Consulting Group (BCG) en The Network dat Amsterdam onder expats onverminderd populair is.

Tussen oktober en december 2020 vroeg BCG aan 209.000 mensen uit 190 landen in hoeverre zij voor werk bereid zijn te verhuizen naar het buitenland. 15% van de respondenten geeft aan welwillend te staan tegenover een vertrek naar Amsterdam. De stad eindigt daarmee op de tweede plek en scoort drie procentpunt meer dan in het vorige onderzoek uit 2018.

Amsterdam op één na populairste expatstad

Amsterdam blijkt onder expats vooral populair vanwege de dynamische startupscene en het imago van de stad als innovatiehub. De hoofdstad blijft daarmee steden als Dubai, Berlijn en New York voor. Met een score van 18% voert Londen net als bij de vorige edities de lijst aan.

Nederland niet in top 10

Ondanks de goede reputatie van Amsterdam zien we Nederland niet terug in de top 10 populairste landen. Andersom heeft Canada geen enkele stad in de top 10, maar wordt het wel als het aantrekkelijkste land gezien. In 2018 en 2014 eindigde Amerika nog op de eerste plek. Duitsland is het meest populaire Europese land.

Amsterdam op één na populairste expatstad

Volgens BCG heeft de gedaalde populariteit van Amerika te maken met het negatieve beeld dat de respondenten hebben van de Amerikaanse aanpak van de coronapandemie en de sociale en politieke onrust. Canada wordt daarentegen juist gewaardeerd vanwege de open cultuur, goede aanpak van de coronapandemie en de sociale zekerheid.

De onderzoekers stellen echter dat het waarschijnlijk is dat Amerika binnenkort weer het leidersstokje van Canada overneemt, omdat president Biden een daadkrachtiger coronabeleid voert en meer openstaat voor immigratie.

Coronapandemie slecht voor immigratie

Uit het onderzoek blijkt tevens dat werken in het buitenland minder populair is geworden, hoofdzakelijk vanwege de uitbraak van de coronacrisis. Slechts 50% van de ondervraagden geeft aan open te staan voor een internationale verhuizing, tegenover 57% in 2018 en 64% in 2014. Ook wordt er door veel landen een meer nationalistische immigratiepolitiek gevoerd, bijvoorbeeld in Amerika onder Trump.

Amsterdam op één na populairste expatstad

Het coronabeleid van landen speelt overigens een grote rol in de populariteit onder expats. Canada (eerste plek), Australië (derde plek) en Japan (zesde plek) hadden relatief weinig coronadoden. Daarnaast betreden Singapore en Nieuw-Zeeland – beide met een daadkrachtig en effectief coronabeleid – voor het eerst de top tien. De populariteit van Spanje, dat relatief veel coronaslachtoffers kende, daalde juist met 11%.

Thuiswerken (in het buitenland) het nieuwe normaal

Tevens zijn mensen door de pandemie gewend geraakt aan thuiswerken, waardoor ook de interesse om virtueel voor een buitenlandse werkgever te werken is toegenomen. Ruim 57% van de respondenten geeft aan voor een bedrijf te willen werken dat geen vestiging heeft in eigen land. Omdat bij thuiswerken politieke en sociale aspecten niet meegenomen worden, scoort de VS in deze categorie alsnog het hoogst.

Volgens het onderzoek is de interesse om virtueel te werken voor een werkgever in het buitenland het grootste in Afrika, Latijns-Amerika en de Cariben. Nederland ligt met 43% ruim onder het wereldwijde gemiddelde.