De vooruitzichten en plannen van Nederlandse CEO’s in 10 charts

16 maart 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Wereldwijde zakelijke dienstverlener PwC heeft de 2021-editie van zijn ‘CEO Survey’ uitgebracht, een jaarlijks onderzoek naar de belangrijkste trends en prioriteiten van wereldwijde CEO’s. In 10 grafieken worden de voornaamste bevindingen uit het rapport uitgelicht.

Economisch herstel

De Nederlandse bestuurders spreken van betere vooruitzichten. Zo zijn ze om te beginnen optimistisch over het herstel van de wereldeconomie: 72% van hen gelooft dat de groei in 2021 zal verbeteren.

Do you believe global economic growth will improve, stay the same or decline over the next 12 months

Het optimisme van de CEO’s heeft ook betrekking op de prestaties van hun eigen bedrijf. Zo geeft 65% van de ondervraagde CEO’s in Nederland aan dat ze er vertrouwen in hebben dat hun organisatie het komende jaar omzetgroei kan realiseren.

De resultaten uit het onderzoek laten een flinke opleving zien ten opzichte van de 2020-editie van PwC’s CEO Survey, die nota bene ver voor de start van de coronapandemie werd afgerond. Ook over de vooruitzichten ten aanzien van hun eigen winstgevendheid zijn de Nederlandse CEO’s optimistisch.

What are your organisation’s expectations for profitability over the next 12 months?

CEO’s verwachten hun bedrijf vooral organische te laten groeien. Meer dan de helft van de CEO’s is van plan om een nieuw product of nieuwe dienst te lanceren om zo groei te realiseren.

Which of the following activities, if any, are you planning in the next 12 months in order to drive growth

Ad van Gils, bestuursvoorzitter van PwC Nederland, zegt over de economische vooruitzichten: “De enquête is aan het begin van dit jaar afgenomen toen er allerlei lichtpuntjes waren: een brexitakkoord, duidelijkheid over de uitkomst van de verkiezingen in de VS en het begin van de vaccinatieprogramma’s. Er is licht aan het einde van de tunnel. Tegelijkertijd moeten we rekening houden met een golf aan faillissementen die nog op Nederland gaat afkomen.”

Digitale transformaties

Als gevolg van de coronacrisis zijn CEO’s in toenemende mate van plan hun digitale transformaties te versnellen. Zo is 76% van de Nederlandse CEO’s van plan om zijn investeringen in digitale transformaties op te schroeven.How do you plan to change your long-term investments in… over the next three years, as a result of the COVID-19 crisis

In deze tijd waar steeds meer processen de transitie maken naar digitale omgevingen, maken maken CEO’s zich steeds meer zorgen over cyberbedreigingen. Inmiddels maken CEO’s zich net zoveel zorgen over cyberbedreigingen als over overregulering, dat de laatste jaren bovenaan de zorgenlijst van bestuurders staat. Ook het verspreiden van misinformatie wordt door de CEO’s als een groot probleem gezien.

Which from the following list of potential business, economic, policy, social and environmental threats to your organisation’s growth prospects are you extremely concerned about

Deze digitaal-gedreven zorgen komen deels tot uiting in de risicostrategie van bedrijven, waarin de snelheid van technologische verandering, cyberdreigingen, pandemieën (en andere gezondheidscrises) en supply chain-verstoring de belangrijkste aandachtspunten zijn.

Are the 'extreme concerns' of CEOs reflected in their risk strategy

Personeelsbestand

CEO’s zijn optimistisch als het gaat om hun verwachtingen over de omvang van hun personeelsbestand. Hoewel een derde van de CEO’s het afgelopen jaar in hun personeel heeft moeten snijden (binnen familiebedrijven lag dit percentage nog hoger), suggereert de wervingsprognoses van de CEO’s een geleidelijke verbetering in werkgelegenheid.

CEOs expect steady employment improvement

Door de sterk veranderde arbeidsomstandigheden van hun personeel, wil 43% van de CEO’s zich in hun HR-strategieën meer richten op de bedrijfscultuur en 33% wil focussen op de gezondheid en het welzijn van werknemers. Van Gils: “Dit hangt enerzijds samen met de directe gevolgen van het massale thuiswerken. Dat heeft CEO’s bewust gemaakt van de kracht van samenwerking, de betrokkenheid van mensen en hun welzijn.”

Which aspects of your workforce strategy are you changing, if any, to make the greatest impact on your organisation’s competitiveness

Van Gils geeft verder aan: “Ik denk dat het een les is geweest dat deze zaken van onschatbare waarde zijn voor een organisatie en dat zij zich hard moeten inspannen om die betrokkenheid en dat welzijn op peil te houden. De crisis heeft ons geleerd dat de kracht en tegelijkertijd ook de kwetsbaarheid van organisaties uiteindelijk is gelegen in de mensen die er werken.”

Duurzaamheid

De helft van de Nederlandse CEO's geeft aan de komende jaren meer te gaan investeren in ESG-initiatieven (environmental, social, governance). De economische impact van Covid-19 heeft ESG niet van de bestuursagenda afgehaald, maar het onderwerp is ook niet hoger op de prioriteitenlijst komen te staan, zo blijkt uit het onderzoek. Wat op het gebied van duurzaamheid wel opvalt is dat er grote verschillen zichtbaar zijn tussen de grote en kleinere bedrijven.

Sustainability and ESG Environmental, social and governance initiatives

Meer dan de helft van de CEO’s in Nederland is van mening dat onze overheid zich heeft gecommitteerd aan een ‘groen’ herstel van de economie.

How likely is it that the government’s recovery plan will effectively balance short-term economic needs with long-term environmental goals

“De overheid kan grote maatschappelijke problemen niet alleen oplossen. Daar ligt een taak voor het bedrijfsleven en andere organisaties”, sluit Van Gils af.

Over PwC’s CEO Survey (Nederland)

Meer dan 5.000 leiders hebben deelgenomen aan de wereldwijde survey van PwC. 141 CEO’s daarvan zijn gevestigd in Nederland.