Gouden toekomst voor personeelsplanner

16 maart 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Omscholing naar een kansrijker beroep is mede door de uitbraak van het coronavirus volop in het nieuws. Het kabinet geeft in 2021 zelfs €200 miljoen uit om werkzoekenden in dit proces te ondersteunen. Hierbij wordt vaak gedacht aan functies in de zorg, onderwijs of ICT – sectoren met een hoge baangarantie – en bepaald niet aan een functie als personeelsplanner. Onterecht, stelt adviesbureau PlanMen.

Volgens de onderzoekers van PlanMen, onder andere aanbieder van personeelsplanning- en workforce management-diensten, bracht de coronapandemie een groot tekort aan kundige personeelsplanners en workforce management-professionals aan het licht. Het adviesbureau voorspelt dat dit tekort na de crisis alleen maar verder zal toenemen. Een opvallende conclusie – het UWV plaatste kortgeleden het beroep van personeelsplanner nog bij de minst kansrijke beroepen.

PlanMen stelt dat het onderzoek van het UWV geen getrouwe weergave vormt van de vraag naar kennis en kunde op het gebied van personeelsplanning, omdat het UWV alleen zijn eigen vacatures en werkzoekenden in het onderzoek heeft meegenomen.

Gouden toekomst voor personeelsplanner

Tekort aan planners

Het adviesbureau ziet, in tegenstelling tot het UWV, sinds februari juist een exponentiële groei in de behoefte aan expertise. Volgens PlanMen ligt corona hieraan ten grondslag. De crisis heeft binnen organisaties geleid tot een acuut tekort aan planners, zowel in organisaties waar een tekort aan arbeidscapaciteit is ontstaan als in organisaties waar het werkaanbod juist is afgenomen.

Om de capaciteit en flexibiliteit binnen organisaties structureel op orde te brengen moet flink geïnvesteerd worden in workforce management. Op de arbeidsmarkt ontbreekt het echter aan voldoende expertise. Ook het ontbreken van studierichtingen voor planning en workforce management vanuit de overheid vormt een probleem. Het bedrijfsleven biedt wel opleidingen aan, maar volgens PlanMen is dit niet voldoende om op korte- en middellange termijn in de behoefte te voorzien.

Een bredere functie

Waar ‘de planner’ voorheen hoofdzakelijk verantwoordelijk was voor het vullen van het rooster en het verwerken van verzuim- en verlofaanvragen, is het takenpakket de laatste tijd behoorlijk uitgebreid. Zo zorgt een forecaster voor een accurate voorspelling van de capaciteitsvraag, zet de capaciteitsplanner de capaciteitsvraag om in bezettingseisen en vult een roosteraar uiteindelijk de roosters.

Kortom, volgens PlanMen wacht het beroep personeelsplanner een gouden toekomst. Eva Hazes, recruiter bij PlanMen, stelt dat het bedrijf de vraag vanuit de markt naar planners nauwelijks aankan. “Om in de vraag te voorzien schakelen we soms branchegenoten bij. Momenteel hebben we zo’n tien vacatureplaatsen open voor planners. Ik was dan ook erg verbaasd toen ik het onderzoek van het UWV las.”