'Met data storytelling halen we meer waarde uit financiële rapportages'

10 februari 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Het in Den Bosch gevestigde implementatiebureau Planalyse helpt organisaties met het moderniseren van hun financiële planning en analyses. Het bedrijf zag dat de rapporten en dashboards die geleverd worden door toepassingen voor Enterprise Performance Management en BI-oplossingen niet langer toereikend zijn. De oplossing werd gevonden in data storytelling. 

André Remmelzwaan, de CEO van Planalyse, over de uitdaging waar het bedrijf tegenaan liep: “Bij het creëren van een organisatiebrede datagedreven cultuur verandert ook de rol van financiële planning en analyses. Wij wilden anticiperen op deze evolutie door data op de meest eenvoudige manier beschikbaar te stellen en de beste gebruikerservaring te bieden, zodat zoveel mogelijk medewerkers beslissingen kunnen nemen op basis van data.” 

“De datavisualisaties in dashboards bleken echter vaak te complex om de inzichten te krijgen die onze klanten nodig hebben.” Het boek ‘Effective Data Storytelling’ van Brent Dykes vormde het duwtje in de juiste richting. Planalyse zag in dat een breed begrip van data door medewerkers en krachtige communicatie met data storytelling een belangrijke rol spelen in het proces van digitale transformatie. 

'Met data storytelling halen we meer waarde uit financiële rapportages'

Dankzij die overtuiging kwam Planalyse uit bij Toucan Toco, een Frans bedrijf dat zich specialiseert in het creëren van meer informatieve en levendige rapportages. “Grafieken, tabellen en dashboards vertellen wat er gebeurt en wat de status is van de KPI’s, maar niet waarom dit zo is. Om data te begrijpen en inzichten hieruit toe te passen, moeten data vertaald worden naar verhalen: data storytelling”, legt Baptiste Jourdan, mede-oprichter bij Toucan Toco, uit.

“Hierbij wordt datavisualisatie toegepast en krijgt iedere eindgebruiker een overzichtelijk dashboard waarbij rekening wordt gehouden met context en het kennisniveau. Het dashboard bevat dus niet álle data, maar alleen hetgeen relevant is voor de gebruiker. Simplicity is de sleutel.”

Realtime inzichten

Door data storytelling van Toucan Toco aan het portfolio toe te voegen, kunnen klanten van Planalyse nog meer waarde halen uit hun tools voor financiële planning en rapportage om organisatiebreed meer datagedreven beslissingen te kunnen nemen. Het data storytelling-platform wordt ingezet naast reeds in gebruik zijnde tools, zodat organisaties financiële data kunnen combineren met andere bedrijfsdata.

“Het platform van Toucan Toco helpt onze klanten om data te delen via visuals en verhalen, en makkelijker samen te werken om waardevolle inzichten te krijgen waar de hele organisatie van profiteert. Een zwaarwegend voordeel van de software is dat de gebruiksvriendelijke applicatie real time beschikbaar is via zowel desktop, tablet als smartphone. Inzichten kunnen dus op ieder moment worden opgevraagd en men kan direct actie ondernemen”, vertelt Remmelzwaan. 

'Met data storytelling halen we meer waarde uit financiële rapportages'

“Een ander voordeel is de gebruiksvriendelijkheid van de toepassing voor elke professional. Dankzij de duidelijke interface is er geen uitgebreide training of data-expertise nodig, wat de terughoudendheid van bedrijven voor het in gebruik nemen van nieuwe tooling wegneemt. Onze adviseurs kunnen de software daarom makkelijk meenemen in het aanbod naar klanten.” 

Partnership

Het partnership omvat naast de verkoop van softwarelicenties voor het gebruik ook de implementatie van de tool. Consultants van Planalyse volgden een training van Toucan Toco om zelf dashboards te kunnen creëren en het product aan te kunnen passen aan de wensen van hun klanten. Voor het verkrijgen van de certificering volgden de consultants een online training en voltooiden ze een assessment. De samenwerking tussen de twee bedrijven wordt uitgerold in de Benelux, Spanje en Portugal.

“Waar vroeger een statisch jaarlijks budget voldeed, vraagt men nu om flexibele en dynamische modellen die rolling forecasting en driver based budgeting ondersteunen. Wij geloven dat de nieuwe generatie, cloud-based, business planning-software hierbij helpt. De software van Toucan Toco is ondersteunend in de transformatie naar een moderne financial planning & analytics-organisatie. Het brengt data en inzichten naar de business. Het partnership is een mooie stap in onze gezamenlijke missie om organisaties te helpen het maximale uit hun data te halen”, sluit Remmelzwaan af.