Improven helpt Intravacc met ontwikkeling van kostprijsmodel

25 januari 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Intravacc is een toegepast wetenschappelijk onderzoekinstituut dat onderzoek doet naar nieuwe en verbeterde vaccins en alternatieve toedieningsvormen. Het instituut overbrugt met translationeel onderzoek het gat tussen vaccinconcepten en -ideeën, en de uiteindelijke commercialisatie en grootschalige productie van vaccins. De instelling werkt voor bedrijven, overheden en de farmaceutische industrie. 

Momenteel is Intravacc een apart, tijdelijk, organisatieonderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), maar het ministerie is voornemens om de entiteit op termijn te privatiseren. In het licht van deze beoogde privatisering is een waardebepaling en daarmee het inzicht in de huidige kostprijsstructuur essentieel. Wat kost een vaccin en hoe is deze prijs opgebouwd? 

Intravacc heeft Improven gevraagd te helpen bij de inrichting van een toekomstbestendig, commercieel kostprijsmodel; een gedifferentieerd model dat inzicht geeft in de kosten, prestaties en toegevoegde waarde. Bijkomend voordeel van zo’n model is dat het Intravacc zelf ook in staat stelt om beter te sturen op innovatie en uitgaven.

Improven helpt Intravacc met ontwikkeling van kostprijsmodel

Samen met de adviseurs zijn workshops georganiseerd met uiteenlopende experts en is het nieuwe kostprijsmodel ontwikkeld. Dit model is gebaseerd op tal van inzichten, waaronder de kosten per specialist (afhankelijk van ervaringsniveau, functie, afdeling en bruto salarisschalen), de wijze van doorrekening van offertes en projectbegrotingen en overheadkosten. 

Door dit model kan Intravacc naast een direct kostprijstarief (op basis van salariskosten) een integraal kostprijstarief per tariefgroep én de benodigde marge voor break-even bepalen. 

Ook hebben de consultants Intravacc geholpen bij het automatiseren van stappen, zodat kostprijzen met slechts enkele handelingen kunnen worden gecreëerd. Hiermee is het bovendien eenvoudiger om periodieke updates als jaarlijkse indexaties, veranderende wet- en regelgeving en interne wijzigingen door te voeren in de berekening van kostprijzen.

Oscar van Leeuwen, partner bij Improven, over de opdracht: “We zijn trots en blij dat we Intravacc, een organisatie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, mochten helpen bij deze belangrijke ontwikkeling.”