6 charts van EY over de talentkloof in de olie- en gassector

19 november 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

EY heeft wereldwijd onderzoek gedaan naar de stand van zaken van talentmanagement binnen de olie- en gassector. De belangrijkste conclusie: als bedrijven hun digitale transformatieagenda succesvol willen realiseren wacht hen nog een flinke klus op het gebied van werving, talentbehoud en omscholing. De belangrijkste bevindingen in zes grafieken. 

Volgens het onderzoek beschikt het personeel bij bijna de helft (46%) van de organisaties niet over de benodigde vaardigheden om de omslag naar nieuwe digitale technologieën succesvol te kunnen maken. Gemiddeld genomen ligt het verschil tussen het belang van specifieke vaardigheden en de huidige digitale volwassenheid op 36%. 

Zo wordt bijvoorbeeld de toenemende beschikbaarheid van big data-analytics door 43% van de leidinggevenden genoemd als een van de drie belangrijkste trends die een positieve invloed zullen hebben op omzetgroei. Echter, de kloof tussen het strategische belang en de beschikbare vaardigheden is maar liefst 59%. Kortom, er is nog veel werk aan de winkel als het gaat om het opbouwen van analytics-capaciteiten.

Skill importance vs current maturity

Het grootste tekort aan vaardigheden ligt in wat volgens velen de belangrijkste digitale technologie is voor de komende jaren: kunstmatige intelligentie (AI), waaronder ook machine learning en deep learning. “Zonder AI valt te betwijfelen of bedrijven volledig zullen kunnen profiteren van de enorme hoeveelheid aan data die andere digitale technologieën voortbrengen of waarvan ze afhankelijk zijn”, stellen de onderzoekers van EY

Data science staat op de tweede plaats als het gaat om de toekomstige ‘skill gaps’, gevolgd door design thinking en data analytics.

Skill availability today and access to skills in the future

Hoe dienen leidinggevenden en HR-leiders in te spelen op deze talentkloof? Naar voren komt dat bedrijven verschillende strategieën toepassen om de skill gaps te compenseren. Momenteel zijn de meeste inspanningen gericht op manieren om processen te automatiseren, op manieren om samen te werken met andere organisaties/startups of op het ondersteunen van medewerkers met ‘learning-on-the-job’. 

Het omscholen van medewerkers is uiteraard een andere belangrijke strategie. Leidinggevenden beseffen hoe groot een dergelijke herscholingsopgave kan zijn – ze schatten dat bijna 60% van de werknemers in de olie en -gassector bijgeschoold zal moeten worden om relevant te blijven voor hun baan. 

Gemiddeld duurt het 10 maanden om een werknemer om te scholen, waarbij bijna de helft van de leidinggevenden (48%) verwacht dat het omscholingsproces een jaar of langer zal duren.

Companies are using a variety of strategies to address changing skill needs

Om de benodigde vaardigheden te kunnen opbouwen hebben werknemers behoefte aan een combinatie van interventies, waaronder formele training, micro learning-mogelijkheden, learning-on-the-job, coaching en praktijkstages. Volgens EY betekent dit dat bedrijven hun leerplannen en leiderschapsontwikkelingsprogramma’s zullen moeten herzien. “Digitale vaardigheden opbouwen kan niet zonder een plan, management en monitoring.”

Omscholingsinitiatieven zullen aanzienlijke organisatorische uitdagingen met zich meebrengen ten aanzien van de organisatiestructuur, governance en mindset. 

43% of the workforce will be reskilled

Om de noodzakelijke doorbraken mogelijk te maken, is een gedeelde betrokkenheid vanuit het leiderschap en alle lagen binnen de organisatie nodig. Alleen dan kunnen deze uitdagingen met de benodigde urgentie het hoofd worden geboden en kan vorm worden gegeven aan de digitale transformatie.

Uitdagingen op het gebied van omscholing zijn onder meer concurrerende prioriteiten, de tijd die nodig is om te kunnen omscholen en een gebrek aan financiering. 

Enablers and barriers of skills development

“De olie- en gassector bevindt zich nu op een kritiek punt, waarin de rol van technologie, datavolumes evenals de ‘war for digital talent’ alleen maar verder zullen toenemen”, zegt EY-partner Tim Haskell in een reactie op de bevindingen uit het rapport. “Het is niet voldoende voor bedrijven om simpelweg meer geld te investeren in technologie. Tegelijkertijd zijn investeringen in talent nodig om technologieën op te schalen en te integreren om zodoende de beoogde waarde uit deze technologieën te halen.” 

Het rapport van EY, getiteld ‘Oil & Gas Digital Transformation and the Workforce Survey 2020’, is gebaseerd op de input van respondenten uit Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en de Aziatisch-Pacifische regio.