Tessa Brand van Strategy& over haar pro bono-project

29 oktober 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Tessa Brand is binnen Strategy& in Amsterdam actief als Senior Associate. Gedurende deze zomer gaf haar werkgever haar de kans om pro bono te werken aan een opdracht voor Hospitainer, een social enterprise die noodhospitalen ontwikkelt voor oorlogs-, ramp- en rurale gebieden. Aan het woord Brand, die met enthousiasme vertelt over haar social impact project. 

Het verhaal van Hospitainer begint in 1996. De Nederlander Rolof Mulder richtte in dat jaar het bedrijf Millson op om webapplicaties te ontwikkelen die, onder andere, mensen in afgelegen gebieden helpen om met ICT-oplossingen zelfvoorzienend te zijn op het gebied van communicatie en onderwijs. In 2007 implementeerde Mulder met zijn team in een afgelegen deel van Ghana een ICT-oplossing in de buurt van een ziekenhuis dat duidelijk te technologisch geavanceerd was voor zijn omgeving.

 Toen Mulder ontdekte dat dit ziekenhuis ook nog eens slecht functioneerde en bovendien binnen drie maanden zijn deuren zou gaan sluiten, concludeerde hij dat dergelijke gebieden meer baat zouden hebben bij een ander soort gezondheidsinfrastructuur. Die realisatie was de aanleiding voor Mulder om te starten met Hospitainer, dat als doel heeft het menselijk lijden te minimaliseren door containerziekenhuizen en -oplossingen te plaatsen in gebieden waar mensen geen toegang hebben tot gezondheidszorg. 

“Hospitainer bestaat inmiddels ruim 10 jaar”, zegt Tessa Brand, Senior Associate bij Strategy&, die zich deze zomer pro bono inzette voor de social enterprise. “Ik heb de organisatie de afgelopen maanden ondersteund met het ontwikkelen en bepalen van een nieuwe organisatiestrategie die aansluit bij de groeiambities. Het is mooi dat ik van Hospitainer het vertrouwen heb gekregen hierbij te mogen helpen en ik waardeer het dat Strategy& mij de kans heeft gegeven om hieraan deel te nemen.”

Tessa Brand, Senior Associate, Strategy&

“Strategy& heeft ons de afgelopen tijd geholpen bij het doorontwikkelen van ons bedrijf”, legt Mulder uit. “Met de hulp van Tessa hebben we Hospitainer naar een hoger niveau kunnen tillen. Vooral onze activiteiten in afgelegen gebieden zijn er grote uitdagingen op het vlak van financiering, infrastructuur en personeel het grootst. Niettemin hebben we in de loop der jaren een aardig trackrecord opgebouwd en laten zien dat we in staat zijn om snel te reageren op noodsituaties.” 

Mulder haalt recente voorbeelden aan: “Voor het ministerie van VWS vlogen we tijdens de uitbraak van de corona-pandemie binnen 48 uur met onze containerklinieken naar het Caraïben om daar mensen gezondheidszorg te kunnen bieden en na de brand op Lesbos hebben we binnen 2 weken een mobiele kliniek gestuurd. Maar dit is een reactieve manier van werken. In plaats daarvan zouden we ook graag activiteiten ontplooien waarmee we het heft in eigen handen kunnen nemen en waardoor we onze activiteiten dus gemakkelijker vooruit kunnen plannen. Maar dat vraagt om een stabielere inkomstenbasis.” 

De afgelopen maanden lichtte Brand de stichting uitvoerig door en onderzocht ze onder meer op welke manier de hierboven genoemde wens van Mulder gerealiseerd zou kunnen worden. Voor haar onderzoek organiseerde Brand strategische sessies met het bestuur, voerde een intern assessment uit en nam ze tal van interviews af met klanten. Aan de hand hiervan stelde ze een organisatiebrede ontwikkelstrategie op waarin staat beschreven waar Hospitainer nu is en hoe de onderneming zijn groei- en impactdoelen kan gaan verwezenlijken. 

“Tessa's analyses en advies helpen ons om focus aan te brengen in onze activiteiten en daarmee onze maatschappelijke ambitie te realiseren: het op nog grotere schaal bieden van gezondheidszorg aan mensen die daar niet over beschikken”, geeft Mulder aan. 

Inmiddels is Brand terug bij Strategy&, en actief voor een andere opdrachtgever. Ze kijkt met tevredenheid terug op de pro bono klus. “Ik ben onder de indruk van de drive van Hospitainer om anderen te helpen en van het vermogen van Hospitainer om op korte termijn medische oplossingen te bieden op locaties die hoge risico’s met zich meebrengen, zoals oorlogs- en rampgebieden. Ik heb met veel plezier een steentje kunnen bijdragen!”