ACM kiest KPMG voor onderzoek naar epd-markt in de zorg

15 oktober 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

KPMG heeft de prestigieuze opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gewonnen om onderzoek te doen naar de markt van ziekenhuis-epd’s en digitale gegevensuitwisseling in de zorg.

Digitalisering is al jaren een van de belangrijkste thema’s binnen de zorgsector. Tegen de achtergrond van een vergrijzende bevolking biedt digitalisering kansen om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg in Nederland op peil te houden of zelfs te verbeteren. Binnen deze digitaliseringsslag is een centrale rol weggelegd voor elektronische patiëntendossiers (epd’s). In deze softwaresystemen worden medische patiëntengegevens bewaard.

Epd’s moeten digitale gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen mogelijk maken, zodat zorgverleners en patiënten beschikken over goede informatie op de juiste plek en op het juiste moment. Terwijl er meerdere initiatieven zijn om deze ontwikkelingen te versnellen, is er een breed gedragen besef in de markt dat het nog niet snel genoeg gaat.

ACM kiest KPMG voor onderzoek naar epd-markt in de zorg

“Dat belemmert goede, integrale zorg en zet een rem op innovatie van de digitale zorgsector”, aldus de ACM, die daarom onderzoek doet naar mogelijke marktproblemen op het gebied van informatiesystemen van ziekenhuizen en gegevensuitwisseling in de zorg. Het onderzoek van KPMG naar epd’s maakt hier deel van uit.

De ACM wil via het onderzoek meer inzicht krijgen in de markt van ziekenhuis-epd’s en in digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Terwijl de epd’s steeds belangrijker worden, zijn er de laatste tijd ook veel klachten vanuit de markt over de IT-leveranciers.

Onderzoek van tv-programma De Monitor en onderzoeksplatform Follow The Money laten bijvoorbeeld zien dat epd’s vaak gebruiksonvriendelijk zijn, dat verzoeken om verbeteringen te lang duren of worden geweigerd en dat leveranciers vanwege hun commerciële belangen onvoldoende meewerken aan een betere uitwisseling van patiëntengegevens. Daarbij is bovendien sprake van een oligopolie, aangezien Chipsoft 50 van de 75 ziekenhuizen bedient en Epic 11.

In zijn marktverkenning zal KPMG beschrijven hoe de markten in elkaar zitten. Daarbij worden het marktgedrag van ICT-leveranciers, ziekenhuizen en andere betrokkenen in kaart gebracht. Ook inventariseert het adviesbureau welke belemmeringen de verschillende betrokken partijen als gevolg van dit gedrag ervaren, inclusief mogelijke achtergrond en redenen voor dit gedrag.

Het onderzoek zal bestaan uit deskresearch, vragenlijsten en interviews met ICT-leveranciers, ziekenhuizen en andere betrokkenen. Tal van adviesbureaus dongen mee naar de opdracht. Dat KPMG er na een uitgebreide selectieprocedure mee vandoor gaat is niet geheel verrassend: het Big Four-kantoor doet regelmatig onderzoek naar epd’s en samenwerkingen binnen de zorgsector.

De ACM verwacht de resultaten van de marktverkenning voor het einde van het jaar te publiceren. Daarna gaat de toezichthouder “graag met de verschillende betrokkenen in gesprek” over de uitkomsten.