Hans van der Molen volgt Wim Ruijgrok op bij het CCV

25 september 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Wim Ruijgrok, de voorzitter van de Raad van Toezicht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), heeft het stokje overgedragen aan de directievoorzitter van Berenschot, Hans van der Molen.

Het was 2004 toen Wim Ruijgrok namens VNO-NCW mede betrokken was bij de oprichting van het CCV. De onafhankelijke stichting helpt veiligheidsproblemen in ons land in kaart te brengen en op te lossen en maakt veiligheidsbeleid effectief en uitvoerbaar.

Het team van CCV telt zo’n 75 medewerkers, die samen met met overige veiligheidsprofessionals, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een veilig en leefbaar Nederland werken, Daartoe biedt het kennis, instrumenten, keurmerken, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, werken en leven. Preventie is daarbij het uitgangspunt.

Divers werkgebied

Het werkveld van CCV is zeer gevarieerd. Zo is de stichting onder andere bekend om haar inspanningen op het gebied van buurtbemiddeling. Het CCV helpt professionals bij gemeenten, corporaties en buurtbemiddelingsorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van buurtbemiddeling.

Ook is het CCV bekend om tal van kwaliteitskeurmerken op het gebied van veiligheid, die het uitgeeft voor zowel particulieren als de zakelijke markt. Verder zet het CCV zich in op het gebied van cyberveiligheid met Cyber24, een interactief programma voor jongeren dat bewustwording wil creëren bij jongeren van wat online gewenst en ongewenst gedrag is en wat de gevolgen zijn van ongewenst gedrag voor henzelf en voor hun slachtoffer(s).

Meer recent heeft het CCV in samenwerking met Scholieren.com en het ministerie van Justitie en Veiligheid een nieuwe campagne gelanceerd in de strijd tegen fraude via WhatsApp. Jongeren worden daarin aangemoedigd hun (groot)ouders te waarschuwen voor deze vorm van fraude.

En begin deze maand is de stichting samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en overige partijen de campagne ‘Senioren en Veiligheid’ gestart. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Vier weken lang wordt met de campagne aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing.

Veiligheid zal de komende jaren steeds meer in het teken staat van duurzame samenwerking tussen overheid en andere partijen, beaamt ook Ruijgrok: “Publiek-private samenwerking was destijds bij de oprichting een van de doelstellingen en het is mooi om te zien wat er de afgelopen jaren is gerealiseerd”, vertelt de toezichthouder, die zijn rol als voorzitter van de Raad van Toezicht van CCV nu overdraagt aan Hans van der Molen.

Hans van der Molen, Voorzitter Raad van Toezicht, CCV

Sinds 2017 is Van der Molen directievoorzitter bij Berenschot, een van de oudste adviesorganisaties van ons land. Gevestigd in Utrecht, helpt het gerenommeerde bureau organisaties in de publieke sector en het bedrijfsleven bij het oplossen van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken, het realiseren van nieuwe strategieën, het verbeteren van prestaties en het bouwen en ontwikkelen van menselijk kapitaal.

Van der Molen kan bogen op jarenlange ervaring in bestuurlijke en toezichthoudende omgevingen. Zo fungeert hij momenteel als Chairman van de Supervisory Board bij Van Spaendonck, en was in de afgelopen jaren onder meer lid van de Supervisory Board van Bazalt Groep en bestuursvoorzitter van adviesbureau GITP.

Betrokken sparringspartner

In zijn nieuwe rol als voorzitter van de toezichtraad van CCV zal Van der Molen “een betrokken sparringspartner” worden van de directeur. Met zijn uitgebreide ervaring begrijpt Van der Molen volgens CCV precies “hoe de verantwoordelijkheden en taken van de bestuurder en de Raad van Toezicht zich tot elkaar verhouden”, aldus een woordvoerder. Van der Molen wordt verder omschreven als “resultaatgericht” en als een professional die “binding heeft met het werkveld” van CCV.

Van der Molen prijst het karakter en de belangrijke rol die het CCV inneemt: “Wat het CCV écht onderscheidt, is de integrale benadering: preventie, advies en certificering, maar ook overheid én bedrijfsleven samen. Waar criminelen wettelijke en fatsoen grenzen overschrijden, overbrugt het CCV domeingrenzen met relevante oplossingen.”

De Raad van Toezicht bestaat naast voorzitter Van der Molen uit leden benoemd op voordracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, MKB Nederland en VNO-NCW, Verbond van Verzekeraars en de Nationale Politie. De overige leden zijn Liesbeth Huyzer - Nationale Politie, Leendert-Jan Visser - MKB Nederland/VNO-NCW, Cor Lamers - ministerie van Justitie en Veiligheid, Anton Ederveen - VNG, Richard Weurding - Verbond van Verzekeraars, Sue Preenen - ministerie van Justitie en Veiligheid.