55+ is het nieuwe 40 in de detacheringsmarkt

02 september 2020 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

Gezond Know How richt zich op werving en selectie van (interim) specialistische professionals in de zorgsector. Hierbij onderscheidt het bureau zich onder meer door flexibel te zijn in het vinden van oplossingen voor vraagstukken van klanten. Vanuit de focus op de vraag van de klant is er speciale aandacht verreist waarbij de zeer ervaren profielen uitkomst bieden. “55+ is het nieuwe 40 in de detacheringsmarkt”, aldus oprichter Mathé Beijer.

De start van Gezond Know How (GHK) gaat acht jaar terug. Na vijf jaar te hebben gewerkt in de gezondheidszorg besloot Mathé Beijer in 2012 het bureau op te richten. In eerste instantie werkte Beijer via Gezond Know How zelf binnen de zorginkoop en verbetering van zorgadministratieve processen en controles. Vervolgens kwam daar ook de detachering van collega’s en werving en selectie van professionals bij zorgverzekeraars en zorgaanbieders bij. Daarbij liep Beijer al snel aan tegen een bekend dilemma binnen de recruitment: hoe ga je om met de vooroordelen rond oudere kandidaten?

“Tijdens één van onze searchopdrachten startte de samenwerking met de 66-jarige Lucie van der Avoird”, vertelt Beijer. “Lucie wilde graag via een loondienstconstructie aan het werk via GKH en dat vond ik heel eerlijk gezegd best spannend. Als klein bureau hadden we niet eerder een oudere medewerker in loondienst genomen en ook ik kende de negatieve verhalen over oudere werknemers die vaker ziek zouden zijn. Dat maakt je als ondernemer wel wat angstig om een oudere werknemer in loondienst te nemen.”

Bij Beijer is inmiddels geen spoortje van deze angst meer te bekennen, integendeel: nu ziet hij juist de toegevoegde waarde van de vele jaren ervaring die Van der Avoird meebracht. “Vanuit deze detachering binnen GKH heb ik geleerd dat een echt moedig ondernemer niet iemand is die nooit angst voelt, maar die bang is voor het goede, op het juiste moment, op de juiste manier. Ik had destijds simpelweg te weinig kennis over de detachering van een oudere werknemer.”
Mathe Beijer, Oprichter Gezond Know How“Lucie is inmiddels ruim twee jaar als senior consultant via GKH gedetacheerd, en heeft in deze periode verschillende interim opdrachten vervuld”, geeft Beijer aan. “Niet alleen klopt het ziekteverhaal niet, ook onze klanten waren zeer tevreden met de expertise, flexibiliteit en ervaring die Lucie als oudere interim-consultant meebracht. Lucie heeft veel vakkennis binnen verschillende domeinen van de zorg opgedaan, dat maakte het voor ons bovendien heel erg gemakkelijk om haar bij hele diverse zorgverzekeraars te plaatsen.”

Na de goede ervaringen met Van der Avoird werkte Beijer ook met andere oudere professionals en zag keer op keer dat de negatieve vooroordelen niet kloppen. “Vijfenvijftigplussers kampen met het imago dat ze duurder zijn of minder productief maar dat is vaak volledig onterecht.”

Vaker ziek? Een mythe

Dat ouderen vaker ziek zouden zijn is misschien wel het meest gehoorde vooroordeel. Data van het CBS laat echter zien dat dit niet klopt. Beijer: “Het is juist andersom: van de 55 tot 65-jarigen meldt 44% zich weleens ziek in een jaar, terwijl dat op 50% ligt voor de groep 25- tot 45-jarigen. Wel is het aantal dagen dat werknemers zich ziek melden hoger bij ouderen: gemiddeld elf dagen, terwijl het bij 55-minners rond de zes dagen ligt.”

De risico’s die er wel zijn worden bovendien vaak weggenomen door de overheid. “Sommige bedrijven zijn bezorgd over extra kosten na het aannemen van werkloze vijftigplussers. De compensatieregeling van het UWV neemt deze zorg weg omdat zij de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer overneemt”, legt Beijer uit. “Ook leidt ziekte niet tot een hogere premie voor de ziektewet. Het verlagen van de no-riskpolis is een van de maatregelen van het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’.”

“De overheid komt ondernemingen die één of meer oudere werknemers – 56 jaar of ouder – en/of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen ook tegemoet door middel van het loonkostenvoordeel, een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein”, vervolgt Beijer. “Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers bedoeld om de arbeidsmarktpositie van vijftigplussers te verbeteren.”

“Vijfenvijftigplussers kampen met het imago dat ze duurder zijn of minder productief maar dat is vaak volledig onterecht.”

Oog voor kwaliteit

Belangrijker dan eventueel ziekteverzuim of stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid, is dat ouderen simpelweg kwaliteit leveren. “Ruim driekwart van de ondernemers vindt dat 55-plussers even goed functioneren als jongeren en 12% vindt zelfs dat ouderen beter presteren, zo blijkt uit het onderzoek ‘Arbeidsmarkt in kaart’ van het Sociaal Cultureel Planbureau”, geeft Beijer aan. “Twee derde van de werkgevers moppert ook helemaal niet over het hogere salaris van de senioren. Zij vinden dat het loon een goede afspiegeling is van hun productiviteit.”

Ondanks de grote tevredenheid onder werkgevers over de kwaliteit van hun oudere werknemers, blijkt het voor veel werkloze ouderen echter nog steeds lastig om werk te vinden. Beijer herkent hetzelfde probleem in de consultancy en detachering. “Menig consultancybureau is opgebouwd met een forse formatie aan jonge professionals. Jonge, hoogopgeleide professionals worden door collega-detacheerders als goedkoop, kneedbaar en flexibel ervaren, er wordt te weinig aandacht besteed aan de voordelen van het in (interim)dienst nemen van oudere werknemers.”

Hij vindt dat bureaus ook vanuit een duurzaamheidsperspectief een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om zich ook op oudere (interim) medewerkers te richten: “Erken hun waarde, etaleer hun kwaliteiten en breng ze extra onder de aandacht bij opdrachtgevers.”

Werken nog veel te leuk

Vorig jaar bereikte Lucie van der Avoird haar pensioengerechtigde leeftijd. Aan stoppen wilde ze echter nog niet denken: “Ik vind werken nog veel te leuk en heb nog genoeg energie ik, blijf dus graag aan het werk.” Ook bij Zorg en Zekerheid, waar ze is gedetacheerd, zag haar graag doorgaan. En dus zet ze zich nog steeds in voor deze zorgverzekeraar.

“Voor Lucie is het belangrijk dat zij haar ervaring en kennis kan inzetten voor ondersteuning van, en samenwerking met haar collega’s”, aldus Beijer. “Omdat voor haar ‘carrière maken’ geen persoonlijk doel meer is, kan ze dat ook zonder voorbehoud doen en bovendien vindt ze het erg leuk en heel leerzaam om te zien hoe haar collega’s zaken aanpakken. De zorgsector is voortdurend in beweging en daardoor is zeker geen sprake van routinematig werken, hierdoor kan Lucie werken aan haar persoonlijke doel: in ontwikkeling blijven door nieuwe vaardigheden op te doen en kennis te blijven verwerven.”