Atos gaat verder dan CO2-doelen van Parijs klimaatakkoord

31 juli 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Atos heeft zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van Parijs. Daartoe heeft de wereldwijde IT-dienstverlener afgelopen periode tal van initiatieven uitgerold en ondersteund. Eerder deze maand heeft Atos zich verbonden aan het wereldwijde en duurzame initiatief ‘Business Ambition for 1,5°C’.

Op 22 april 2016 werd het Akkoord van Parijs ondertekend, waarin 174 landen overeenkwamen de uitstoot van CO2-gassen zodanig te beperken dat de gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging niet boven de 1,5 graden Celsius uitkomt. Op basis van dit akkoord zijn er binnen de EU afspraken gemaakt die een meer concrete uitwerking vormen van de in Parijs overeengekomen doelstellingen. Zo moet in 2050 de uitstoot van CO2 met 95% zijn afgenomen ten opzichte van 1990.

Vorig jaar juni presenteerde het Nederlandse kabinet het Klimaatakkoord. In dat circa 250 pagina’s tellende akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en de Nederlandse klimaatdoelen te realiseren. Belangrijkste doelstelling: tegen 2030 een halvering van de Nederlandse uitstoot aan broeikasgassen ten opzichte van het niveau in 1990.

CO2-footprint verlagen

Om alle gestelde doelen te realiseren is het van belang dat zowel de overheid, het bedrijfsleven als tal van overige stakeholders zo goed mogelijk hun bijdrage leveren. Ook Atos, met 110.000 professionals in 73 landen een van de grootste zakelijke dienstverleners ter wereld, steunt de internationale klimaatambities en de daaraan gekoppelde inspanningen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Onlangs maakte Atos bekend een actieve bijdrage te willen leveren, door zijn eigen CO2 voetafdruk te minimaliseren.
Atos gaat verder dan CO2-doelen van Parijs klimaatakkoord

Dat deed de zakelijke dienstverlener tijdens zijn jaarlijkse Atos Analyst Day. Atos presenteerde onder meer het 2019 Integrated Report, waarin de visie, strategie en financiële en niet-financiële prestaties die het bedrijf in 2019 heeft gerealiseerd worden uiteenzet.

Het rapport geeft inzicht in voor welke kansen en uitdagingen Atois staat en welke initiatieven zijn ontplooid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast onder meer financiële prestaties is er in het rapport ook volop aandacht voor de duurzame ambities van het bedrijf, inclusief zijn strategische visie en concrete oplossingen gericht op het minimaliseren van zijn CO2-voetafdruk.

Elie Girard, CEO van Atos, zei daarover: “Economische prestaties in een voortdurend veranderende wereld kunnen niet los worden gezien van duurzame en maatschappelijke ambities. De crisis waarin we ons nu bevinden versterkt de ontwikkeling richting een CO2-neutrale en meer leefbare wereld. Atos is uitstekend gepositioneerd om voor al haar stakeholders hierbij toegevoegde waarde te creëren. Ik beschouw het als onze opdracht om klanten te ondersteunen op hun weg naar een CO2-neutrale omgeving.”

Voortrekkersrol

Verder gaf hij aan: “Bij Atos streven we er als onderdeel van onze purpose naar om een voortrekkersrol te vervullen op het gebied van CO2-reductie en willen we ook onze klanten en andere stakeholders hierbij ondersteunen. We hebben besloten om ons programma gericht op CO2-reductie in een stroomversnelling te brengen. We committeren ons hierbij aan de meest ambitieuze doelstelling uit het Klimaatakkoord van Parijs.”

 Bij Atos streven we er als onderdeel van onze purpose naar om een voortrekkersrol te vervullen op het gebied van CO2-reductie en willen we ook onze klanten en andere stakeholders hierbij ondersteunen.”

Als het gaat om zijn eigen emissies zet Atos zich reeds jaar en dag in om de eigen CO2-footprint terug te dringen. In de afgelopen tien jaar heeft de zakelijk dienstverlener naar eigen zeggen “een pioniersrol” vervuld als het gaat om CO2-reductie, zo laat Girard weten. “Atos is erin geslaagd haar eigen CO2-voetafdruk (CO2/M€ operationele marge) tussen 2012 en 2019 met 60% te reduceren. Atos bereikte de eerste mijlpaal van SBTi al tien jaar voor de streefdatum. Sinds 2018 heeft zij CO2-neutraliteit bereikt voor haar eigen emissies door rest-emissies 100% te compenseren.”

Ook wordt gewezen op het feit dat Atos een hoge positie inneemt op de Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) en dat het door EcoVadis de Gold-status toegekend heeft gekregen voor zijn prestaties op het gebied van duurzame ontwikkeling. Tot slot heeft het Carbon Disclosure Project (CDP) Atos uitgeroepen tot een internationale leider met een positionering op zijn Climate ‘A’-lijst.

Extra gewicht

Een van de manieren om nog meer gewicht in de strijd te gooien en de klimaatdoelstellingen extra te ondersteunen is het actuele besluit van Atos om zich aan te sluiten bij de Business Ambition for 1,5°C. Dit betreft een wereldwijde beweging die onder leiding staat van een wereldwijde coalitie van VN-agentschappen, bedrijven en brancheleiders. Inmiddels hebben meer dan 260 bedrijven (stand 20 juli) gehoor gegeven aan de oproep, waaronder dus ook Atos, dat zich hierbij niet alleen op zijn eigen CO2-emissies richt, maar ook klanten en leveranciers zal stimuleren dit voorbeeld te volgen.