Adviesbureaus schroeven investeringen terug door coronavirus

14 juli 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Volgens onderzoek onder consultants in ons land is inmiddels een derde van de adviesbureaus tijdelijk gestopt met het investeren in de eigen organisatie. 

Softwarebedrijf Klippa gaf Panelwizard de opdracht professionals te ondervragen over hoe hun werkgever omgaat met de recessie als gevolg van de covid-19 pandemie. Meer dan 1.200 werkende Nederlanders deden mee aan de online enquête, verspreid over allerlei sectoren. 

Wanneer de sectoren vergeleken worden, dan blijkt dat adviesbureaus relatief hard op de rem hebben getrapt. Alleen in de cultuur-, sport- en recreatiesector is een groter aandeel van organisaties (33%) gestopt met het investeren in de eigen organisatie. In de adviesbranche ligt dit percentage op 32%. Ter vergelijking, in het onderwijs (4%) en de financiële sector (8%) liggen deze percentages fors lager. 

Adviesbranche & IT gaan hard op de rem door Corona

Dit heeft natuurlijk alles te maken met het verschil in impact dat de huidige recessie heeft op de uiteenlopende sectoren. Terwijl het toerisme en de luchtvaart volledig stil kwamen te liggen, hebben zorginstellingen en banken het de afgelopen tijd razend druk gehad. De onderwijsbranche zag niet zozeer een stijgende vraag naar diensten, maar zag zichzelf geconfronteerd met het moeten maken van een enorme omslag naar online lesgeven, waardoor investeringen juist meer dan ooit nodig blijken.

De 32% score voor de adviesbranche is een gemiddeld percentage, maar het is belangrijk om te beseffen dat de diversiteit in de branche groot is. Bureaus die zich bijvoorbeeld richten op de publieke sector draaien redelijk goed door, maar adviesbureaus die bijvoorbeeld werken voor organisaties als KLM of Shell zagen al hun consultants naar huis gestuurd worden. 

In tijden van economische onzekerheid, grijpen organisaties al gauw naar mogelijke besparingen van hun discretionaire uitgaven, waaronder ook consultancy- en interimdiensten vallen. Projecten worden on hold gezet, nieuwe transformaties uitgesteld en een groot deel van de onnodige kosten rondom inhuur wordt stopgezet.

Adviesbranche & gezondheidszorg stellen digitalisering het meeste uit

De druk op de omzet maakt dat bureaus zelf in de kosten gaan snijden. Bij de meeste partijen in de markt is een wervingsstop ingesteld en uitgaven aan marketing en recruitment zijn teruggeschroefd. 67% van de ondervraagde consultants gaf tegenover Panelwizard aan dat de bestuurders hen nopen om meer kostenbewust te werken. Voor adviseurs met salesverantwoordelijkheid betekent dat scherp zijn op de facturering om het werkkapitaal te verhogen, terwijl het voor alle adviseurs betekent dat ze minder kunnen uitgeven aan bijvoorbeeld diners, reiskosten en externe inkoop. 

“Zeker in de advieswereld zijn dit belangrijke zaken”, zegt Yeelen Knegtering, CEO van softwarebedrijf Klippa. “Laat uitbetaalde declarabele uren zetten druk op de cashflow. En de adviessector heeft bijna twee keer zoveel te lijden onder late betalingen dan andere sectoren.”

Opvallend volgens de onderzoekers is dat digitalisering ook onderdeel vormt van de bezuinigingsagenda. 31% van de ondervraagde adviseurs geeft aan dat vanwege de coronacrisis het (verder) digitaliseren van bepaalde processen uitgesteld wordt, dit terwijl 83% vindt dat digitaal werken essentieel zal zijn voor het ‘nieuwe normaal’ na de coronacrisis. 

Alle sectoren voelen flinke druk om efficienter te gaan werken

Tegelijkertijd ontstaan er tijdens corona ook kansen voor consultants. Zo ondervinden bureaus die klanten helpen bij financiële herstructurering of faillissementen hoogtijdagen. Dat geldt ook voor adviespartijen die bedrijven helpen met het omarmen van versneld digitaal werken, of bureaus gespecialiseerd in reorganisaties, herstructureringen en supply chain.

De Nederlandse adviesbranche wordt door Consultancy.org geschat op een waarde van zo’n €1,8 miljard. Volgens een schatting van Brits analistenbureau Source Global Research krimpt de markt dit jaar met tussen de 15% en 18% als gevolg van mindere consultancyuitgaven van opdrachtgevers.

Meer informatie: Coronavirus a blow for consultants, but also an opportunity.