Het nieuwe digitale leren is niet universeel

02 juli 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Technologie en digitalisering veranderen onze maatschappij van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Machines nemen steeds meer taken van ons over. Werk verandert, functies veranderen en werknemers hebben 21e-eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn.

Hoe kunnen organisaties hun medewerkers voorbereiden op deze 21e-eeuwse vaardigheden? En hoe kunnen ze medewerkers helpen het beste uit zichzelf te halen? Drie experts van Conclusion – Frans van der Pluijm van Conclusion Implementation, Maik van Rossum van Bright Alley en Jessica Heeren van Conclusion Learning Centers – delen hun visie. 

Nieuwe vaardigheden en banen

De veranderingen zijn de afgelopen jaren zo snel, maar toch geleidelijk gegaan, dat we niet altijd doorhebben hoeveel er veranderd is. Zo werd artificial intelligence (AI) in 1952 voor het eerst toegepast. Binnen enkele jaren gaat AI onze intelligentie waarschijnlijk evenaren en er voorbij. Het neemt dan grotendeels het onthouden, begrijpen en toepassen van ons over.

Door de automatisering gaan er volgens McKinsey & Company de komende 10 jaar 53 miljoen banen verdwijnen. En dat is alleen nog maar in Europa. Als organisatie is transparantie in het gesprek met medewerkers over het toekomstbeeld van hun eigen functie van cruciaal belang. Oude banen verdwijnen weliswaar, maar er komen nieuwe voor in de plaats, die wel andere vaardigheden vereisen.

Het nieuwe digitale leren is niet universeel

Belangrijke skills voor de medewerker van de 21e eeuw zijn in ieder geval kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken, communiceren, sociale en ICT–(basis)vaardigheden. Maar welke nieuwe vaardigheden denken medewerkers zelf nodig te hebben? En wat hebben ze ervoor nodig zich deze eigen te maken?

Verschillende leerwensen en behoeften

Naast dat technologie steeds meer taken van ons overneemt en onze vaardigheden moeten veranderen, verandert ook de manier van leren en ontwikkelen door het individu. Wanneer medewerkers inzicht hebben in de vaardigheden die ze willen ontwikkelen en hoe die in overeenstemming te brengen met de behoeften van de organisatie, is het tijd voor een passend leertraject. 

Want, hoe medewerkers leren is niet universeel. Waar generatie X voor het in elkaar zetten van een kast nog het instructieboekje doorleest, zoekt generatie Z liever een tutorial op YouTube. Vanuit die visie moet de medewerker centraal staan in het eigen leerproces. Op dit moment verschuift het formele leren en klassikale bijeenkomsten naar webinars en korte elearnings op maat. Door de huidige ontwikkelingen komt dit proces in een stroomversnelling.

Het leerecosysteem

Medewerkers leren dus ieder op hun eigen manier. Organisaties moeten daarin faciliteren. Op dit moment werkt een groot deel van de organisaties al met een leermanagementsysteem (LMS). Het hebben hiervan is vaak een doel op zich, maar alleen een LMS voorziet niet volledig in de behoefte van medewerkers. 

Om op die individuele leerbehoefte aan te sluiten is inzicht nodig. Het is belangrijk om te kijken hoe individuele medewerkers leren. Waar de huidige LMSen vooral gericht zijn op het formele leren en de organisatie de content bepaalt, staat bij het leerecosysteem de medewerker centraal. Het leerecosysteem is een integratie van verschillende systemen, tools en content. Naast het aanbod zoals klassikale- en online trainingen, microlearning en artikelen zijn samenwerking en het delen van content met collega’s belangrijke elementen voor een leerecosysteem.

Medewerkers hebben hiermee één plek voor al hun leer- en ontwikkelvragen. Door een learning record store te koppelen aan het leerecosysteem krijg je als organisatie inzicht in het leergedrag van medewerkers. Een video kan bijvoorbeeld vaak bekeken worden, maar als je niet op de hoogte bent van het feit dat medewerkers halverwege afhaken, levert het alsnog niet het gewenste resultaat op. 

Met een leerecosysteem kun je de kwaliteit van content verbeteren en beter laten aansluiten op de wensen en behoeften van individuele werknemers. De medewerker kan hiermee nog beter gefaciliteerd worden in het nemen van regie op zijn of haar ontwikkeling. 

In rap tempo passen organisaties zich aan, aan het nieuwe normaal. Medewerkers inwerken op afstand, digitaal samenwerken met behulp van tools en het geven van webinars. De coronacrisis heeft HR en medewerkers gedwongen deze ontwikkelingen te omarmen. Daarnaast zetten we grote stappen op digitale samenwerking, een belangrijke skill voor de 21st Century. Aan organisaties nu de taak om geen universele digitale leerroute te creëren, maar medewerkers te faciliteren in hun eigen unieke leerproces.