Berenschot voert benchmark uit voor Midden-Groningen

29 juni 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Gemeente Midden-Groningen heeft adviesbureau Berenschot gevraagd de efficiëntie van hun bedrijfsvoering te evalueren en deze te vergelijken met de resultaten van vergelijkbare gemeenten. Op basis van de resultaten uit deze benchmark wil de gemeente zijn eigen processen verbeteren. 

“We hebben als organisatie veel werk verzet de afgelopen twee jaar”, zegt Adriaan Hoogendoorn, burgemeester van Midden-Groningen, een gemeente met meer dan 60.000 inwoners bestaande uit de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde in de Nederlandse provincie Groningen. De gemeenten gingen in 2018 samen in het kader van de gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen 2013-2018.

Begin dit jaar heeft de gemeente haar bedrijfsvoering door Berenschot laten vergelijken met een aantal andere gemeenten van soortgelijke omvang en kenmerken. Voor alle taakpakketten van de gemeente werd in kaart gebracht wat de omvang is, wat de uitvoering daarvan kost en hoeveel formatie hiervoor nodig is. Ook taken die door andere organisaties in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd zijn hierin meegenomen. Te denken valt aan Kwartier Zorg en Welzijn voor de jeugdzorg of de Omgevingsdienst Groningen voor vergunningen.

Gemeente Midden Groningen

Hogere werklast

Uit de benchmark van Berenschot komt naar voren dat Midden-Groningen een hogere werklast heeft dan de referentiegroep. Dit is onder meer toe te schrijven aan het feit dat Midden-Groningen een relatief grote sociale problematiek en relatief veel groen en water heeft. Na correctie van deze werklast zijn de totale kosten van gemeente Midden-Groningen 9% hoger dan gemiddeld. In verhouding tot deze hogere werklast scoort Midden-Groningen qua kosten gemiddeld in vergelijking met andere gemeenten.

Ondanks dit verschil in kosten, beschouwen de onderzoekers gemeente Midden-Groningen als een als een gemeente met ‘gemiddelde’ kosten. Het gaat hierbij om een bedrag van €5,5 miljoen. In het onderzoek is echter €1,5 miljoen aan personele bezuinigingen nog niet verwerkt. “Deze waren al eerder aangekondigd maar nog niet gerealiseerd. Na aftrek komen de hogere apparaatskosten uit op rond €4,0 miljoen. Een groot deel van deze nog te verklaren hogere kosten (circa €3 miljoen) ligt bij, externe organisaties die in opdracht van de gemeente taken uitvoeren”, schrijven de onderzoekers.

“Het gelijk trekken van beleid als gevolg van de herindeling en forse bezuinigingen hebben veel van ons gevraagd”

Wel laat het onderzoek zien dat enkele taakgebieden flink hoger of juist flink lager scoren als het gaat om de kosten. Naar deze taakgebieden laat de gemeente in opdracht van het college een vervolgonderzoek uitvoeren. Dat geldt zowel voor taakgebieden die de gemeente in eigen beheer uitvoert als voor taakgebieden die (deels) worden uitbesteed aan andere bedrijven. Het vervolgonderzoek moet nog meer inzicht geven in de kosten en waar mogelijk tot lagere kosten leiden.

In reactie op de onderzoeksbevindingen, laat Burgemeester Hogendoorn weten: “Het gelijk trekken van beleid als gevolg van de herindeling en forse bezuinigingen hebben veel van ons gevraagd. De komende periode zullen we zorgvuldig in kaart brengen waar en hoe we onze bedrijfsvoering nog efficiënter kunnen inrichten. Het Berenschot onderzoek geeft ons waardevolle inzichten waar we nog voor verbetering vatbaar zijn.”

Voor meer gemeentelijke opdrachten uitgevoerd door Berenschot, zie hier.