Digital Enablement Platform van KLM klaar voor opschaling

22 augustus 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Air France-KLM’s ‘Digital Enablement Platform’ vormt de kern van de digitale strategie van de luchtvaartmaatschappij. Met behulp van een nieuw en geavanceerd technologieplatform zal de luchtvaartmaatschappij zorgen voor betere interne samenwerking en betere dienstverlening aan haar klanten en partners. 

Het management van Air France-KLM hebben ambitieuze doelstellingen voor hun IT afdeling gesteld – een IT system op te tuigen, waarmee werknemers toegang krijgen tot context-relevante data, waar en wanneer zij hier behoefte aan hebben. Om dit te realiseren, werd het zogeheten Digital Enablement Platform ontwikkeld.

Het Digital Enablement Platform is een op diensten gebaseerde architectuur die bestaat uit gestandaardiseerde, vooraf gedefinieerde bouwstenen en geïntegreerde beveiligings- en toegangsbeheerfuncties. Het platform ondersteunt allerlei bedrijfsinitiatieven, van sales en customer service tot onderhoud.

Edwin Borst, Senior Vice President Air France-KLM CIO Office, legt uit: “Onze klanten en medewerkers kunnen met behulp van een groot aantal geavanceerde oplossingen communiceren met Air France-KLM. Maar intern waren de digitale mogelijkheden gewoon nog niet op het gewenste niveau.” 

Air France-KLM werkt aan een ‘Digital Enablement Platform’

Borst licht toe: “Wanneer onze teams, ons onderhoudspersoneel en onze staf contextgerelateerde gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen, willen we ervoor zorgen dat ze altijd en overal toegang hebben tot die gegevens. Maar daarvoor moet de IT-infrastructuur wel opgewassen zijn tegen deze taak. Daarom begonnen we te werken aan het Digital Enablement Platform.”

Hij voegt toe: “Wanneer je informatie voor iedereen in de organisatie beschikbaar stelt, leg je een stevig fundament voor nieuwe toepassingen en diensten. In dat opzicht was het een tamelijk voor de hand liggende keuze.” 

Om het nieuwe platform te ontwikkelen en te implementeren, werkte Air France-KLM samen met Accenture. Gekozen werd voor een niet-conventionele benadering van de ontwikkeling van diensten. Traditioneel gezien zorgen architectuurontwerpers voor de ‘blueprint’ van de dienstenstructuur met slechts een beperkte input uit de business en bedrijfsgestuurde projecten.

Traditionele en grote organisaties met veel business units, zoals Air France-KLM, kampen doorgaans met verouderde, ‘legacy IT’-systemen. Hierdoor kan de architectuur niet van de ene op de andere dag opnieuw worden ingericht. Bovendien leiden veranderingen die niet businessgedreven zijn, in de praktijk tot weerstand, met als risico een trage vooruitgang en minder acceptatie.

In dat licht kozen Air France-KLM en Accenture voor een agile aanpak, op basis van een ‘serviced-based architecture’. Op projectbasis werden verbeteringen uitgedacht en ingevoerd. Terwijl het einddoel helder was (een IT-routekaart), richtte het projectteam zich op kleine stappen met duidelijke kortetermijndoelen. "Zet kleine stapjes, de een na de ander, dan zorg je voor een continue stroom successen die je helpt om je uiteindelijke doel te verwezenlijken”, legt Miel Geleijns, Managing Director bij Accenture, uit.
 

Centraal in het traject stond een aanpak die alle stakeholders in het proces betrekt, onder het motto dat iedereen bij de executie betrokken behoort te zijn, om zo betere inzichten te verkrijgen en tegelijkertijd commitment te bewerkstelligen.

Geleijns vult aan: “Door projecten op te zetten die voorzien in de meest dringende zakelijke behoeften met een nieuwe service-architectuur, is het mogelijk om gebruikers snel en praktische waarde te bieden. Door te focussen op het nu behalen van solide resultaten, krijgen teamleden een duidelijk beeld van hun eigen meerwaarde en wordt samenwerken zo leuk mogelijk gemaakt. Dat zorgt vervolgens weer voor meer draagvlak, omdat anderen de voordelen van projectgericht service-architectuurontwerp gaan beseffen. ”

Volgende stappen

Het Digital Enablement Platform van Air France-KLM staat nog in de kinderschoenen. Het zaadje is inmiddels geplant en dit zaadje “heeft sterke wortels gekregen. In dat opzicht hebben we al een enorme impact gezien”, geeft Borst aan. 

Momenteel bereidt het team de volgende fase voor: die van opschaling. “De eerste fase heeft ons geleerd welke problemen zich zullen voordoen en in welke volgorde. We weten welke onderdelen goed werken en hoe we daar gebruik van kunnen maken. Tevens weten we welke uitdagingen zich nog zullen aandienen en hoe we ze tegemoet moeten treden. En we zijn blij dat we de tijd hebben genomen om dit punt te bereiken”, sluit Borst af.