ABN Amro-werkplekconcept Yello wordt doorontwikkeld

26 juni 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Yello, een mede door Hospitality Group ontwikkeld werkplekconcept dat in 2017 bij ABN Amro werd geïmplementeerd, wordt doorontwikkeld. Wel zullen anno 2020 diverse maatwerkaanpassingen nodig zijn, in lijn met de huidige anderhalvemetereconomie.

ABN Amro heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om op zijn hoofdkantoren Yello in te voeren en daarmee flexibele werkplekken te creëren voor de circa 8.000 werknemers die hier gevestigd zijn. Het nieuwe werkplekconcept werd ontwikkeld samen met Hospitality Group en de bank werd gedurende het hele traject, van strategie en blauwdruk tot uitvoering, ondersteund door consultants van het adviesbureau, dat zich specialiseert in advies en projectmanagement op het gebied van onder meer hospitality, huisvesting en facility management,

Yello

Yello is een vraaggestuurd werkplekconcept voor de hoofdkantoren van ABN Amro dat werkruimtes inricht volgens de wensen van de medewerkers. Het omvat een combinatie van fysieke inrichtingselementen, IT-middelen en services waarmee de werkomgeving en de manier van werken anders wordt ingevuld.

Bij de ontwikkeling van Yello werd onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten zones: een hotzone, mediumzone en een coldzone. In de hotzone bestaat de inrichting uit zithoeken met scrumwanden in een open ruimte. Dit gedeelte is bedoeld voor samenwerken, overleggen en plannen uittekenen. De mediumzone bestaat uit flex-werkplekken, waar op rustige wijze geconverseerd kan worden, en tot slot zijn er de coldzones, die bedoeld zijn om in alle rust te werken. Hier is praten en bellen dan ook niet toegestaan. Zaken die centraal staan in het concept zijn onder meer flexibiliteit, samenwerking, kennisdeling en innovatie.

Binnen het Yello-programma werd ook een specifieke Yello Agile-variant ontwikkeld. In deze Agile-versie van het werkplekconcept werden fysieke inrichtingselementen, IT-middelen en services op zo’n manier op elkaar afgestemd dat intensieve en dedicated samenwerking tussen verschillende afdelingen wordt gestimuleerd. Hospitality Group was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een stijlboek voor alle fysieke, virtuele, dienstverlenende en technische componenten van Yello Agile, een toolkit voor interne projectteams en een ontwikkelprogramma voor management en medewerkers.ABN werkplekconcept Yello wordt doorontwikkeld“Het Yello-concept nodigt uit tot samenwerking tussen verschillende organisatieonderdelen en biedt tegelijkertijd ruimte voor doelen en identiteit van een afdeling en keuzevrijheid voor de individuele medewerker”, aldus Hospitality Group. Verder ondersteunt Yello thema’s als vitaliteit, duurzaamheid en wellbeing en in het bijzonder het werken in verschillende samenstellingen, zoals multidisciplinaire project- of scrumteams.

Vijf jaar nadat Yello het levenslicht zag, wordt het werkplekconcept nu naar een volgend niveau getild – ‘Yello 2.0’. Dit is nodig vanwege de ontwikkelingen in de markt en bij ABN Amro zelf. Hospitality Group licht toe: “De bank verandert in rap tempo, evaluaties brengen verbeterkansen aan het licht, duurzaamheid is niet meer weg te denken, updates van de gebouwinstallaties creëren een natuurlijk moment en de actualiteit van het grootschalig thuiswerken vraagt om aanvullende oplossingen.”

Om bij de doorontwikkeling te ondersteunen heeft ABN Amro opnieuw een beroep gedaan op het team van het adviesbureau dat vijf jaar terug aan de wieg stond van het concept. De komende weken zal het gezamenlijke projectteam samenkomen om te brainstormen en het ontwerp te bespreken. Zij zullen daarbij alle belangrijke stakeholders betrekken om tot een gezamenlijke integrale aanpak te komen.

Enkele jaren terug werd het nieuwe werkplekconcept positief ontvangen door de medewerkers van de bank.