BDO Advisory biedt strategisch advies en executiekracht

23 juli 2020 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

BDO Advisory, de consultancytak van zakelijk dienstverlener BDO, is al jaren de snelst groeiende praktijk van het accountants- en advieskantoor.

In mei maakte BDO Nederland de financiële cijfers voor het jaar 2019 bekend. Voor het vijfde jaar op rij werd de omzet opgeschroefd, en wederom was de Advisory-praktijk de groeiparel van de organisatie. Vandaag de dag boekt BDO Advisory een omzet van €34 miljoen, meer dan een verdubbeling ten opzichte van de omzet in 2014 (€15 miljoen).

BDO Advisory helpt klanten met een breed spectrum van adviesdiensten, gericht op negen thema’s: management & governance, strategie & organisatie, cybersecurity, financieel management, fusies & overnames, forensics & litigation, risicomanagement, juridisch advies en digitale transformatie & technologie. De praktijk werkt voor klanten in zowel de publieke als private sector, met een focus op het mkb-segment en familiebedrijven.

Strategie en executie

Een centrale pijler in de aanpak van BDO Advisory is dat het kantoor klanten helpt met zowel strategische vraagstukken als de uitvoering daarvan. Hans van Gils, managing partner van BDO Advisory: “De adviseurs van BDO Advisory helpen klanten om scherp te krijgen waar hun kansen liggen. Dit doen we met heldere en concrete adviezen waarmee onze klanten de juiste keuzes maken in een snel veranderende markt.” 

BDO Advisory biedt strategisch advies en executiekracht

Consultants van BDO Advisory helpen klanten vervolgens met de realisatie van deze keuzes. “Met onze kennis van uw markt en onze doelgerichte aanpak bieden we executiekracht om de onderneming of organisatie succesvoller te maken. Hiervoor stellen wij een multidisciplinair team van specialisten samen dat gericht kan werken aan concrete en resultaatgerichte oplossingen.”

De diensten van BDO omspannen een breed spectrum van verschillende expertisegebieden: 

Management en governance

Effectief, verantwoord leiderschap is cruciaal voor het succes van elke organisatie. Daarom houdt de raad van commissarissen toezicht op de kwaliteit van het bestuur. Maar wie controleert de kwaliteit van commissarissen, en hoe? BDO helpt klanten op dit gebied door middel van de dienst Board Support. Hiermee helpen de adviseurs van BDO opdrachtgevers bij het laten voldoen van diens raad van commissarissen aan de strenge normen van vandaag de dag. “De rol van de commissaris weegt tegenwoordig zwaar; deze fungeert zowel als een interne toezichthouder als een belangrijke adviseur van het dagelijks bestuur”, aldus BDO.

Strategie en organisatie

BDO ondersteunt klanten met end-to-end strategiebegeleiding, van de initiële organisatieanalyse, strategie & innovatie tot het procesontwerp en het verandermanagement en implementatie. “Grote verandertrajecten grijpen diep in op organisaties. Dat vraagt om zorgvuldige begeleiding door professionele, ervaren consultants met een professionele kijk op de zaak. Bij BDO bieden we bedrijven en instellingen die begeleiding, zowel in de profit als non-profit sector.” 

Fusies & overnames

De adviseurs van BDO ondersteunen honderden ondernemers bij vraagstukken op het gebied van fusies, overnames, waardebepalingen en financieringen. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever richten zij zich op het tot een goed einde brengen van deals. De praktijk is naar eigen zeggen “al jarenlang marktleider op het gebied van fusies en bedrijfsovernames in het midden- en familiebedrijf”.

Financieel management

Nu markten steeds sneller veranderen, is het belangrijk om als onderneming financieel-strategisch wendbaar te zijn. “Dat vereist grip op uw financiële processen en een duidelijke visie op sturing”, aldus BDO. De financieel management-diensten van BDO zijn gecentreerd rondom vijf terreinen: CFO Services, Businessplanning & Forecasting, Business Restructurering, Business Control & Intelligence en Treasury & Assetmanagement.

Cybersecurity

BDO benadrukt het belang van cybersecurity voor iedere organisatie, zowel voor middelgrote (familie)bedrijven en multinationals als voor publieke organisaties, zoals zorginstellingen, woningcorporaties en gemeentes. BDO helpt klanten inzicht te verkrijgen in de mate waarin de organisatie weerbaar is bij cyberincidenten, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een analyse naar de huidige kwetsbaarheden en risico’s. Cybersecuritydiensten die de praktijk levert richten zich onder meer op privacyrisicomanagement, industrial security (ICS security), product security en IoT security, managed cyberdiensten en ICT strategy & business continuity management.

Forensics & litigation

In de digitale realiteit van vandaag krijgen steeds meer organisaties te maken met een vorm van financieel economische criminaliteit (‘FEC’). BDO Forensics & Litigation support (BDO FLS) voert financieel forensisch onderzoek uit en levert financiële ondersteuning voor juridische trajecten. “Met gedegen, objectief en professioneel uitgevoerd onderzoek kunnen we de feiten in kaart brengen en de imagoschade beperken”, stelt BDO onder meer.

Juridisch advies

Organisaties kunnen voor juridische kwesties terecht bij BDO, voor onder andere begeleiding bij ontslagtrajecten, reorganisaties, herstructureringen of bijvoorbeeld vastgoedvraagstukken en aanbestedingen. De juristen van BDO hebben naar eigen zeggen “uitgebreide ervaring met grote én (middel)grote privaatrechtelijke maar ook (semi)publiekrechtelijke organisaties”.

Ook werkt BDO actief samen met de Erasmus Universiteit aan het vergroten van kennis van het arbeidsrecht, het ondernemingsrecht en de specifieke juridische kennis voor (semi)publieke organisaties. “Als partner van de Erasmus Universiteit Rotterdam houden we onze vaktechnische kennis op peil en dragen we tegelijkertijd bij aan de aansluiting van het onderwijs bij de praktijk.”

Risicomanagement

Onderzoek toont aan dat 90% van de risico’s met significante impact op de doelstellingen van een organisatie van buiten komen. Dat vereist dat bedrijven in scenario’s denken, bijpassende plannen ontwikkelen en de governance van de organisatie in lijn brengen met de belangrijkste risicogebieden. BDO helpt klanten met het beheersen van risico’s, met diensten als Risk Based Performance Management, Cyber Risk Management, Governance & Compliance en Internal Audit. 

Digitale transformatie

Digitale transformatie beïnvloedt elke organisatie in elke sector; de impact van dit fenomeen is voelbaar in ieders dagelijks leven en op elke werkvloer. Het biedt nieuwe perspectieven voor organisaties die streven naar slimmere bedrijfsvoering, groter concurrentievoordeel, new business en aantrekkelijk werkgeverschap. Die kansen maximaal benutten en de risico’s minimaliseren vereist een gestructureerde en integrale aanpak. BDO helpt klanten hierbij.

Technologie

BDO helpt organisaties nieuwe perspectieven creëren door nieuwe technologieën in te zetten en (big) data verantwoord te gebruiken. “De praktijk brengt nieuwe inzichten en lost vraagstukken op met behulp van technologie en expertise. Tevens brengen wij de laatste technologische oplossingen in de praktijk op onder meer het gebied van Cybersecurity, Data Analytics, Process Mining, Enterprise Platform Solutions, IT-implementaties en Penetration testing”, aldus BDO.