Meer dan 80% Nederlandse leiders verwacht omzetdaling in 2020

29 april 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Door corona kunnen alle omzetvoorspellingen voor 2020 de prullenbak in. Om het omgeslagen sentiment te peilen, ondervroeg Eden McCallum ruim 300 bedrijven. Ruim 80% van de Nederlandse bedrijven verwacht dat de jaaromzet met minimaal 10% zal dalen als gevolg van de crisis. Daarmee is het sentiment in Nederland iets negatiever dan in de rest van Europa.

Circa driekwart (76%) van alle ondervraagde bestuurders geeft aan dat de coronacrisis al flink in de kwartaalcijfers hakt. Een derde (33%) bestempelt de impact als ‘zeer negatief’. Ook voor het komende halfjaar wordt veelal gerekend op financiële malaise. 86% voorziet een negatieve impact, 29% verwacht zelfs dat deze ‘zeer negatief’ zal zijn.
 

In Nederland denkt bijna de helft (47%) van de bestuurders dat de omzet in 2020 met 10% tot 20% zal dalen. Een kwart (24%) voorziet een daling tussen de 20% en 40%, terwijl 13% zelfs rekent op meer dan 40%. 15% verwacht weinig tot geen impact en 3% verwacht dat de coronacrisis juist zorgt voor een omzetstijging. In de UK is het sentiment nog negatiever: 87% verwacht dat de omzet met minimaal 10% zal dalen en een derde (33%) voorziet zelfs een omzetdaling van minstens 40%. 

Expected change in 2020 revenue due to COVID-19 crisisIn de rest van Europa is men echter iets minder negatief. Daar voorspelt 68% een omzetdaling van ten minste 10%, terwijl maar liefst 18% rekent op een stijging van de omzet. Wel valt op dat de groep die wel een daling verwacht negatiever is dan in die in Nederland. Zo voorziet een derde (33%) een omzetdaling van minimaal 30%, tegenover een kwart (24%) in Nederland.

Getroffen Maatregelen

Uiteraard treffen de getroffen bedrijven in heel Europa massaal maatregelen om het hoofd boven water te houden. Hierbij valt op dat de mate waarin bedrijven maatregelen nemen in grote lijnen overeenkomt met de verwachte impact: in de UK worden de meeste maatregelen getroffen, in Nederlands iets minder en in de rest van Europa nog wat minder.

Workforce action already taken

De eerste crisismaatregel waar veel bedrijven aan denken is het beteugelen van de personeelskosten. Driekwart (74%) van de Nederlandse bedrijven heeft de werving en selectie stopgezet. In de UK is dat zelfs 80%, terwijl de rest van Europa veel minder hard aan de rem trekt. Daar stopt ‘slechts’ 39% de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Andere veel getroffen maatregelen zijn het beperken van het aantal externe opdrachtnemers en het op verlof sturen van personeel. 

Daarnaast proberen de meeste bedrijven ook hun overige kosten omlaag te brengen. In Nederland gaat het om ruim driekwart (77%) van de bedrijven, in de UK bijna negen op de tien (88%) en in de rest van Europa iets meer dan de helft (55%). Daarnaast worden de capex-uitgaven op grote schaal teruggebracht of uitgesteld. Ook kloppen veel bedrijven aan bij de overheid voor ondersteuning. In de meeste gevallen gaat het hierbij om ondersteuning op het gebied van personeelskosten, maar er worden ook ander vormen van steun aangevraagd, zoals leningen. 

Actions taken to save costsVooruitzichten

“De shutdowns hebben bedrijfsbestuurders weinig keuze gegeven, anders dan het nemen van preventieve maatregelen om hun bedrijven te redden en zich voor te bereiden op het herstel, wanneer dat ook komt”, zegt Sara Ghazi-Tabatabai van Eden McCallum. Daarmee stipt ze direct de vraag aan die op ieders lippen brandt: wanneer wordt alles weer ‘normaal’? 

De helft (51%) van de ondervraagde bestuurders denkt dat dit nog maximaal een jaar zal duren. Het grootste deel daarvan – één derde van alle respondenten (32%) – houdt het op zes tot negen maanden. Een kwart (24%) verwacht dat de situatie over drie tot zes maanden weer normaal zal zijn en 3% zelfs al binnen drie maanden. Ook bijna een kwart (22%) denkt echter dat het minstens nog een jaar zal duren. Een klein deel daarvan – 2% van alle respondenten – denkt dat huidige crisis zulke diepe sporen achterlaat dat de situatie nooit meer normaal zal worden.