Agile werken: 5 tips voor een betere sprint review

05 maart 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd

De Sprint Review is een belangrijke activiteit als het gaat om agile manieren van werken. Deze vindt plaats aan het einde van een sprint, en deelt de voortgang van taken, en zorgt ervoor dat de nodige veranderingen worden doorgevoerd in de product backlog. Opmerkelijk genoeg is de Sprint Review geen status meeting, maar eerder een informele meeting tussen de scrum master, het scrum team, de product owner en de stakeholders, en is deze erop gericht feedback te krijgen en samenwerking te bevorderen..

Het op de juiste manier inrichten van de governance bij een Sprint Review, is belangrijk voor de snelheid en effectiviteit van agile werken. Steven van den Heuvel en Johan Fiddelaar van Conclusion Implementation geven vijf tips om de Sprint Review zo goed mogelijk in te richten: 

1. Breng de juiste mensen bijeen

Het is niet nodig om dezelfde stakeholders uit te nodigen bij Sprint Review. Het kan per opgeleverde functionaliteit verschillen welke stakeholder de meest waardevolle input kan leveren. De kwaliteit van de input die een stakeholder kan leveren in een specifieke Sprint Review zou een van de belangrijkste criteria voor een uitnodiging moeten zijn. 

Wat zijn die criteria voor het uitnodigen van een stakeholder? De rol van een stakeholder (belanghebbende en eindgebruiker) in de Sprint Review is grofweg in tweeën te splitsen. De stakeholders controleren en geven feedback op de opgeleverde functionaliteit(en). Daarnaast geven stakeholders input voor de volgende Sprint, met inbegrip van de prioriteit van zaken op de backlog.

5 tips voor een betere Sprint Review

2. Stel de eindgebruiker centraal

Stel, de opdrachtgever wil een parkeerapp ontwikkelen. Ze heeft in gesprek met potentiële gebruikers de wensen opgehaald. Met deze app moeten de gebruikers makkelijk de dichtstbijzijnde vrije plek kunnen vinden, opslaan waar de auto staat en kunnen betalen per seconde. Elke Sprint Review wordt de opgeleverde functionaliteit getest door de opdrachtgever maar de echte eindgebruiker is buiten beeld geraakt. 

Vanuit het oogpunt van de eindgebruiker wordt er op een waterval manier gewerkt. De eindgebruiker heeft zijn wensen kenbaar gemaakt en ziet het product pas als het af is. De kans om tijdens Sprint Reviews informatie op te halen is gemist. Mogelijk had de eindgebruiker enige tijd later bedacht dat een overzicht van laadpalen voor zijn elektrische auto wel erg handig zou zijn geweest. 

Het is belangrijk om gedurende het ontwikkelproces ruimte te blijven geven aan de eindgebruiker. Nodig een eindgebruiker uit voor de Sprint Review, geef hem de ruimte om te testen, bevraag de eindgebruiker, dit alles om de volgende Sprint weer zoveel mogelijk waarde aan het product toe te kunnen voegen. Vergeet de eindgebruiker dus niet als stakeholder mee te nemen. Sterker nog, stel de eindgebruiker centraal.

3. Creëer een open en ontspannen sfeer

Een prettig en ontspannen sfeer mag op z’n tijd best bevorderd worden door goede koffie en lekkere koeken. De Sprint Review is geen examen maar een moment voor samenwerking. Durf als team het voortouw te nemen in het creëren van een open sfeer door een realistisch beeld van de uitdagingen uit de afgelopen Sprint te schetsen. Een open sfeer geeft de stakeholders en het scrumteam de mogelijkheid om gezamenlijk te sparren over de ontwikkeling van het product. 

Het sparren gaat uiteraard gepaard met een kritische blik om de waarde voor de business te maximaliseren. Daarnaast helpt een open sfeer ook op het gebied van verwachtingsmanagement richting de stakeholders en kan het begrip van de stakeholders richting het ontwikkelteam vergroten.

4. Focus op interactie met de stakeholders

Gebruik de Sprint Review voor interactie met de stakeholders. Voor het Scrumteam zijn er genoeg mogelijkheden om elkaar feedback te geven, dit is het moment om met de stakeholders in gesprek te gaan. Dit kan door stakeholders bijvoorbeeld zelf de nieuwe functionaliteit te laten testen in plaats van deze alleen de demonstreren.”

Creëer ruimte voor vragen en suggesties van stakeholders. De stakeholders hebben de informatie die nodig is om zoveel mogelijk waarde te kunnen creëren in de volgende Sprint. 

5. Bespreek de product backlog

De Sprint Review wordt wel eens de ‘demo’ genoemd. Een demonstratie van de opgeleverde functionaliteit(en) is een onderdeel van de Sprint Review. Maar alleen een demo en een vragenrondje is geen volledige Sprint Review. Bespreek samen met de stakeholders de Product Backlog. Zijn de items goed uitgewerkt? en wat heeft prioriteit?. De stakeholders weten immers wat voor hen waarde toevoegt. 

“Deze informatie is van cruciaal belang voor het team om te bepalen hoe er in de volgende Sprint maximale waarde kan worden toegevoegd”, besluiten de twee adviseurs.