CEO's van bedrijven staan te ver van hun eigen personeel

27 februari 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

CEO’s van Nederlandse bedrijven staan volgens nieuw onderzoek te ver af van hun eigen personeel. Maar weinig collega’s hebben echt goed contact met de chief executive officer of algemeen directeur, en een vijfde heeft überhaupt geen contact met de baas. 

Volgens de opstellers van het rapport, softwareleverancier Unit4, is het gebrek aan (warm) contact tussen de directeur en het personeel een gemiste kans. Want, zo stelt Michel Visser van Unit4, “een bedrijf bestuur je niet alleen. Wanneer CEO’s geen band hebben met hun personeel, voelen medewerkers zich minder betrokken. Dat kan leiden tot een lagere productiviteit en zelfs negatieve bedrijfsresultaten.” 

Nauwelijks contact met eigen CEO

De survey, gehouden onder 250 werknemers in ons land, laat zien dat slechts 31% “af en toe” een bedrijfsbrede e-mail ontvangt van de CEO. En van de medewerkers zonder managementtaken heeft 36% “weleens” een meeting met de directeur. En dat terwijl het vandaag de dag steeds gemakkelijker is voor CEO’s om zich tussen collega’s te mengen.

Vooral digitaal dan, want met het gebruik van slimme tooling kan communicatie tussen de boardroom en de rest van het bedrijf eenvoudig worden gefaciliteerd. Denk aan mailings met een geautomatiseerde persoonlijke boodschap, of videocalls met groepen medewerkers. Bedrijven die op dit vlak zeer vooruitstrevend zijn, maken bijvoorbeeld gebruik van hologramtechnologie, waarmee een CEO, hoe ver ook, toch zeer dichtbij kan zijn.

CEOs van bedrijven staan te ver van hun eigen personeel

Voor een juiste omzetting hiervan is meer nodig dan enkel contactmomenten. Organisaties zouden dit als een onderdeel moeten zien van een bredere doelstelling: het zorgen voor meer verbinding tussen het management en de werkvloer. Visser zegt hierover: “Mensen willen zich betrokken voelen bij degene die richting geeft aan het bedrijf, begrijpen waar het bedrijf naartoe gaat en worden erkend voor hun bijdrage daaraan. Directies moeten dan ook veranderen wanneer ze effectiever leiding willen geven.” 

Technologie voor meer verbinding

Ook hier geldt dat technologie kan dienen als een belangrijke aanjager. Mike Ettling, CEO van Unit4, die volgens eigen zeggen probeert zo dicht mogelijk bij alle 3.200 collega’s van Unit4 te staan, zegt: “Door effectief gebruik te maken van technologie kunnen leiders hun medewerkers het gevoel geven dat ze gezien worden. Hiermee voelen zij zich meer verbonden en betrokken.”

Over welke invloed een topman of topvrouw van een bedrijf heeft op de betrokkenheid van het personeel, of de impact van deze betrokkenheid op de bedrijfsprestaties, is al jarenlang veel gezegd en geschreven. Algemeen bekend is dat in elk geval dat wanneer een CEO wordt bewonderd, en hij of zij niet alleen een goede manager, maar ook een sterke leider is, dit een positief effect heeft op de betrokkenheid van medewerkers. En zo is ook bekend dat betrokkenheid op haar beurt zorgt voor meer productiviteit en innovatie, aspecten die essentieel zijn voor de financiële gezondheid en toekomstbestendigheid van een organisatie.