Aleid Haenen van YourConnector over het belang van human capital

19 februari 2020 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Mensen zijn het belangrijkste ingrediënt voor het succes van een bedrijf. Dat zegt Aleid Haenen van HR-adviesbureau YourConnector: “Mensen zijn de drijvende kracht achter alle onderdelen van een bedrijf; groei, ideeën, omzet, klantrelaties en producten. Bovendien zijn gelukkige werknemers de brandstof voor het verbeteren van de bedrijfsprestaties, terwijl ze ook het behoud van talent en de merkbekendheid vergroten.”

Meer dan eens zien bedrijven hun werknemers niet als mensen van vlees en bloed maar als een resource. Bedrijfsculturen waarin medewerkers worden behandeld als kleine radertjes in het grote geheel kunnen funest zijn voor de langetermijnprestaties van de organisatie. Zo zullen medewerkers in zo’n omgeving waarschijnlijk eerder besluiten de organisatie te verlaten, wat niet alleen aanzienlijke financiële kosten met zich meebrengt, maar waardoor ook talent, ervaring, kennis en vaardigheden verdwijnen uit het bedrijf.

Daarom is een goede bedrijfscultuur een essentieel onderdeel van een doordachte personeelsstrategie, een vakgebied waar YourConnector specialist in is. Het in 2012 opgerichte HR-adviesbureau wil bedrijven helpen “de beste werkgever te worden om op die manier de toekomst vorm te geven”, in de overtuiging dat een bedrijf het best presteert als het zijn bedrijfsstrategie weet te verbinden met zijn personeelsstrategie. 

YourConnector richt zich echter niet alleen op het verbeteren van de bedrijfscultuur; het bureau helpt bedrijven eveneens hun doelen en identiteit te definiëren, te begrijpen wat hun werknemers drijft en een positief intern en extern werkgeversmerk op te bouwen. En dat allemaal vanuit de wetenschap dat mensen de leidende factor zijn wanneer het doel een gezond en gelukkig maar ook succesvol bedrijf is. In gesprek met Consultancy.nl vertelt medeoprichter en Chief Operating Officer Aleid Haenen over de visie achter YourConnector, de toekomst van mensen in het bedrijfsleven en hoe om te gaan met stress.

Aleid Haenen - YourConnector

Hoe ben je begonnen met YourConnector?

Tien maanden nadat mijn zakenpartner Nicole Solleveld was gestart met YourConnector ontmoetten we elkaar. Toen begonnen we samen met het opbouwen van ons bedrijf. Ik heb een achtergrond in de psychologie en ik geloof dat mensen de drijvende kracht zijn achter de groei van een bedrijf. Als je succesvol wilt zijn, zijn het immers mensen die het verschil maken.

Toen ik begon in de ‘people business’, realiseerde ik me drie dingen die zich vertaalden in kansen. Ten eerste is het erg belangrijk om een bedrijfsstrategie te koppelen aan een personeelsstrategie. Het zal je verbazen hoe vaak dit niet het geval is.

Ten tweede zag ik dat de begripvolle mensgerichte aanpak uit de e-commerce- en retailsector wel werd toegepast op klanten maar niet op medewerkers van een bedrijf: als een bedrijf wil dat zijn mensen naar behoren presteren dan moet het bedrijf zijn mensen echt willen begrijpen.

En ten derde is het in elk bedrijf belangrijk voortdurend te testen wat wel en wat niet werkt. Een bedrijf moet daartoe data gebruiken om te onderzoeken of elke stap die wordt gezet de juiste is. Deze drie punten vormen samen de kern van de diensten die YourConnector levert. 

Waarom zijn mensen belangrijk voor een bedrijf?

Dat is een eenvoudig; elk resultaat dat een bedrijf wil bereiken en alles dat het voor ogen heeft wordt uiteindelijk gerealiseerd door de mensen die er werken. Alleen met de juiste mensen op de juiste plaats en met een gemotiveerd team bereikt een bedrijf zijn doelen. 

Is een personeelsstrategie net zo relevant voor startups als voor grotere bedrijven?

Ja, vooral omdat een startup de mogelijkheid heeft zijn cultuur vanaf de grond op te bouwen. Cultuur wordt uitgedrukt in gedrag. Het is de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Het is de dynamiek binnen een groep mensen: het gedrag van medewerkers brengt organisaties al dan niet dichter bij succes. Dat geldt voor startups én voor grotere bedrijven.

Waarom krijgen mensen vaak niet zoveel prioriteit als zou moeten?

Ondernemers starten een bedrijf omdat ze een bepaald geloof in iets hebben, maar meer dan eens ontbreekt daarbij het idee dat ook anderen dan zijzelf onderdeel kunnen zijn van die overtuiging. Oprichters, leidinggevenden en managers houden zich vaak bezig met de dagelijkse gang van zaken en vergeten in die focus soms dat ook anderen onderdeel zijn van hun ambities. En dat is zonde: uit ervaring weet ik dat een bedrijf op die manier niet het beste resultaat zal behalen.

“Elk resultaat dat een bedrijf wil bereiken en alles dat het voor ogen heeft wordt uiteindelijk gerealiseerd door de mensen die er werken.”

Steeds meer werk wordt geautomatiseerd. Zijn mensen over twintig jaar nog steeds zo belangrijk?

Zelfs bij ingrijpende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zal onze missie bij YourConnector hetzelfde blijven: met onze diensten willen wij van onze klanten de beste werkgevers maken om de toekomst vorm te geven. Dus in plaats van technologische vooruitgang als een bedreiging te zien, erkennen we het potentieel van automatisering en technologie. Hoeveel mensen verrichten repetitieve handelingen die kunnen worden geautomatiseerd? Als je die taken automatiseert, hoeveel talent kun je dan wel niet vrijmaken voor andere zaken? Ik zie vooruitgang als een gezonde uitdaging en een die veel kansen biedt. 

Hoe ga je om met stress?

Bewegen is echt belangrijk voor mij: ik sport bijvoorbeeld minstens vier keer per week en dat helpt enorm bij het loslaten en beheersen van stress. Iemand die een bedrijf runt krijgt voortdurend te maken met hoogte- en dieptepunten. Het is belangrijk niet al te hevig mee te gaan in die schommeling omdat dit ten koste gaat van je gemoedstoestand. Om die reden mediteer ik ook veel en dat is echt nuttig. Toegegeven, in drukke tijden is het lastig om te mediteren, maar ik heb de afgelopen jaren geleerd hoe ik dat in verschillende situaties toch moet doen, wat me veel rust heeft gebracht.

Een andere manier om met stress om te gaan is samenwerken, wat een van de kernwaardes is van YourConnector. Wanneer stress zich ophoopt, weet ik dat ik een team om me heen heb waar ik mee kan praten en dat mij kan helpen. Samen omgaan met een stressvolle situatie is vrijwel altijd gemakkelijker dan alleen.

YourConnector ontwikkelt personeelsstrategieën. Ben je je daardoor bewuster van tekortkomingen op dat gebied binnen je eigen organisatie?

Natuurlijk moet ik dat zijn. Het is onze missie! Als we onze klanten helpen hun cultuur en hun kernwaarden te definiëren en ik de mijne niet zou kunnen definiëren, zouden ze mij niet serieus mogen nemen. Als een typische ondernemer die altijd resultaatgericht is, vraag ik mijn team daarom om me uit te dagen en me aan onze kernwaarden te blijven herinneren. Dit houdt me scherp en bovendien toont deze benadering precies de kracht van de bedrijfscultuur die we bij klanten willen implementeren. 

Op welke manier geef je zelf invulling aan persoonlijke ontwikkeling?

Ik luister veel naar podcasts, ik lees, ik luister naar de radio – maar waar ik het meest van leer zijn de gesprekken die ik heb met andere mensen. Ik praat dagelijks met allerlei CEO’s, managers en werknemers en daarvan leer ik wat er in de praktijk aan de hand is en wat de behoeften en uitdagingen zijn die mensen en bedrijven hebben. Daarvan heb ik in essentie het volgende geleerd: als iemand een verandering in zijn of haar bedrijf wil realiseren, moet hij of zij eerst zijn mensen begrijpen.

Hoe kan een bedrijf beginnen met het verbeteren van zijn cultuur?

Kort gezegd: door echt te luisteren naar zijn medewerkers. Als een bedrijf overgaat tot actie voordat het met zijn mensen praat, loopt de onderneming het risico veel tijd en geld te investeren in een bepaald project zonder te weten of het past bij de wensen van haar medewerkers. Daarom is het voor een organisatie verstandig eerst plannen en ideeën te testen. En als vervolgens blijkt dat deze niet goed zijn, dan is dat geen probleem: leer ervan, pas de plannen aan en zorg er als bedrijf voor dat bij dit proces medewerkers worden betrokken door ze verantwoordelijk te maken voor hun eigen bedrijfscultuur.

Het belangrijkste dat organisaties zich moeten realiseren is dat, zolang ze niet weten wat hun strategieën en doelen zijn, ze niet in staat zullen zijn een bepaalde bedrijfscultuur op te bouwen. Wanneer een bedrijf wel weet wat het wil bereiken, dan is het verstandig dit doel te koppelen aan de cultuur omdat op die manier het bedrijf een sterke basis heeft om succesvol te worden. 

Dit artikel is geschreven in samenwerking met B Amsterdam, een startup- en innovatie-ecosysteem.