First Consulting helpt netbeheerder met inzicht in elektriciteitsnetwerk

31 januari 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

De energietransitie is in volle gang. De toename van onder andere zonne-energie, windenergie en elektrisch vervoer zorgt ervoor dat steeds meer elektriciteit op het netwerk wordt geleverd en afgenomen, en dat de huidige infrastructuur tegen haar grenzen aanloopt. Dit vraagt om een nieuwe rol van de Nederlandse netbeheerders, zoals Alliander, Enexis en Stedin.

Om verzwaringen in het elektriciteitsnet tijdig te realiseren en de energietransitie niet te vertragen, moeten ze in staat zijn steeds verder vooruit te plannen. Dit terwijl de kerntaak van de netbeheerder ongewijzigd blijft: het tijdig aansluiten van klanten en het waarborgen van elektriciteitslevering.

Doorrekenen van elektriciteitsnetten

Een goed inzicht in de capaciteit en kwaliteit van de elektriciteitsnetten is voor netbeheerders dus van cruciaal belang om de uitdagingen van de energietransitie aan te kunnen. Om dit benodigde inzicht te verkrijgen, is door één van de grote Nederlandse netbeheerders samen met First Consulting het project Netrekenen opgestart. 

Het project richt zich op het grootschalig en geautomatiseerd produceren en doorrekenen van netwerkmodellen. Hiermee wordt snel en uniform inzicht gecreëerd in de kwaliteit, capaciteit en veiligheid van het middenspannings- en laagspanningsnet, dat in totaal meer dan twee miljoen aansluitingen van elektriciteit voorziet.

First Consulting helpt netbeheerder met inzicht in elektriciteitsnetwerk

Om deze “netrekenfabriek” te bouwen is samengewerkt door specialisten vanuit de business (elektrotechnici, engineers, dataspecialisten), verschillende scrumteams bij IT en de leverancier van de netrekensoftware. De inzichten uit dit model worden gebruikt om zowel operationele vraagstukken (“past deze nieuwe aansluiting binnen de huidige capaciteit?”) als strategische vraagstukken (“welke investeringen zijn er tussen nu en 2025 nodig?”) te beantwoorden. 

Rol First Consulting

First Consulting is betrokken geweest bij de opstart van het project, en heeft daarna verschillende belangrijke rollen vervuld: 

Faciliteren van de samenwerking tussen business en IT
Voor het succes van dit project is een goede samenwerking tussen business en IT essentieel. Het doorrekenen van elektriciteitsnetwerken is complex en vergt specifieke modellen van het netwerk. Hoe deze modellen opgebouwd moeten worden vraagt veel kennis van elektrotechniek. Het automatiseren van de opbouw van deze netten vraagt weer veel van IT. 

De IT-ontwikkeling is volledig Agile gedaan. Hierbij heeft First Consulting procesondersteuning verleend, zoals het opstellen en verbeteren van userstories en het deelnemen aan sprintreviews. Daarnaast is er ook inhoudelijk bijgedragen bij het bepalen hoe de netwerkmodellen moeten worden vormgegeven, en is er bijvoorbeeld meegewerkt aan de validatie van rekenresultaten.

Periodiek updaten van het management en gebruikers
In plaats van de traditionele stuurgroep is ervoor gekozen om periodieke hartbeatsessies te houden, waarbij zowel management als gebruikers aanwezig zijn. Het projectteam (bestaande uit zowel collega’s van First Consulting als van de netbeheerder) geeft een voortgangsupdate, de gebruiker heeft de mogelijkheid om verdere wensen uit te spreken en het management kan om opheldering vragen bij eventuele onduidelijkheden. 

Ondersteuning in de implementatie
Een goede implementatie zorgt ervoor dat tools die ontwikkeld worden ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden. Daarom is er veel tijd gestoken in het regelmatig op bezoek gaan in de regio’s, om zo aan gebruikers te vertellen wat er ontwikkeld is, hoe ermee gewerkt kan worden en om ervaringen uit te wisselen. Over de verschillende regio’s heen zijn er inmiddels meer dan 40 engineers die gebruikmaken van de ontwikkelde software. 

Resultaten

Dit heeft geleid tot een aantal mooie resultaten. Zo is er bijvoorbeeld een grootschalige haalbaarheidsanalyse gedaan voor een gemeente om samen met een aantal woningcorporaties een grote wijk met meer dan 4.000 huishoudens gasloos te maken. Een ander voorbeeld is tooling die is ontwikkeld waarmee voor ieder punt in het netwerk bepaald kan worden hoeveel nieuwe zonneweides aangesloten kunnen worden, zonder dat het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt. Daarmee kan snel en adequaat een advies worden gegeven over subsidieverstrekking voor deze zonneweides.

Inmiddels zijn delen van het project afgerond en worden deze overgedragen aan de business. Ook dit is een onderdeel van de implementatie: First Consulting zorgt voor borging van de benodigde kennis en kunde, zodat de “netreken-fabriek” vanuit de business op volle toeren blijft draaien.