Birch Consultants trekt ervaren adviseur Saskia Vogelaar aan

16 januari 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Birch Consultants heeft het team uitgebreid met een nieuwe senior adviseur: Saskia Vogelaar. De ervaren consultant en programmamanager neemt uitgebreide kennis van de economie, arbeidsmarkt en (regionale) innovatieprocessen en -systemen mee naar het adviesbureau uit Driebergen.

In een reactie op haar nieuwe rol, geeft Vogelaar aan: “Ik kijk er naar uit om mensen en ideeën te verbinden, mooie toekomstperspectieven voor regio´s en sectoren vorm te geven en te helpen bij het realiseren van krachtige samenwerkingsverbanden. Draagvlak voor alle plannen bij de eindgebruiker vind ik hierbij heel belangrijk.” 

Opgericht in 2012, is Birch Consultants een advies- en implementatiebureau gespecialiseerd in bestuurlijke, economische en maatschappelijke vraagstukken. Met de komst van Saskia Vogelaar telt het team van het adviesbureau inmiddels tegen de twintig adviseurs, elk met “jarenlange ervaring in het werken voor bestuurders op topniveaus bij overheden, bedrijven en kennisinstellingen”, aldus Birch Consultants. Het team staat onder leiding van managing partner Jan Peter van den Toren. 

Met de komst van Vogelaar haalt het adviesbureau een ervaren consultant en programmamanager in huis. Van oorsprong geschoold in internationale economie en economische geografie en met een specialisatie in innovatieprocessen en regionale innovatiesystemen, kan Vogelaar inmiddels alweer terugkijken op een carrière van ruim twintig jaar.

Birch Consultants trekt ervaren adviseur Saskia Vogelaar aan

Reeds in haar vroege loopbaan kwam ze terecht in de adviesbranche. Als Senior Consultant bij Berenschot (Strategies) ondersteunde ze bedrijven, organisaties en overheden bij het formuleren van nieuwe innovatiestrategieën voor sectoren en regio’s en richtte ze zich tevens op strategie-implementatie bij individuele bedrijven en samenwerkingsverbanden.

Haar volgende uitdaging vond ze bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam, waar ze aan de slag ging binnen het projectbureau Regionale Economie. Dit projectbureau is onderdeel van de afdeling Regiostimulering waar beleidsadviseurs zich inzetten om het ondernemersklimaat te verbeteren. In haar eerste rol als senior beleidsadviseur hield ze zich bezig met het beleidsthema ‘Regionaal Economische Visie en Ruimte’, dat zich richt op bedrijventerreinenbeleid.

Vervolgens werkte ze vier jaar als Manager voor het projectbureau, een rol waarin ze zich onder meer bezighield met het opstellen van het meerjarenactieplan van de KvK samen met ondernemers, onderwijs, overheden en vakbonden. Door haar ruim zevenenhalf jaar bij de KvK kan Vogelaar bogen op uitgebreide kennis op het gebied van de economie en arbeidsmarkt in Zuidwest-Nederland.

De afgelopen bijna vijf jaar werkte Vogelaar voor het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL), waar ze als Manager de afdeling Marketing en Communicatie leidde, bestaande uit een team van marketeers, communicatieadviseurs, productmanagers en adviseurs. Deze MarCom-afdeling ontwikkelt bijvoorbeeld grootschalige wervings- en bewustwordingscampagnes rondom het stimuleren van onder meer duurzame inzetbaarheid, houdt zich bezig met productmanagement van de dienstverlening en introduceert nieuwe (online) producten.

Brede verbinder

De ervaring en inhoudelijke kennis die Vogelaar in al deze rollen heeft opgedaan brengt ze nu mee naar haar nieuwe werkgever. “Ik werk vanuit een inhoudelijke visie en hou de doelgroep continu in het vizier. Ik ben breed geïnteresseerd en maak mij een onderwerp snel eigen”, schrijft ze op haar LinkedIn-pagina. “Ik verbind ideeën en mensen, breng kennis en ervaring mee vanuit een grote diversiteit aan bedrijven en organisaties, denk strategisch, maar ben vervolgens ook in staat af te dalen naar de dagelijkse praktijk om dingen voor elkaar te krijgen.”