Sia Partners en ZEnMo ontwikkelen energietransitie-proeftuin

10 december 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Sia Partners heeft de handen ineengeslagen met start-up ZEnMo om netbeheerders te helpen bij het beantwoorden van complexe energietransitie-vraagstukken.

De netbeheerders in Nederland staan aan de vooravond van een enorme transformatie. Aanpassingen aan de fysieke infrastructuur (het elektriciteitsnetwerk) om het Klimaatakkoord te faciliteren dienen te worden gerealiseerd tegen de laagst haalbare maatschappelijke kosten. Hierin ligt, net als in tal van andere sectoren, een centrale rol weggelegd voor digitalisering.

Naast het opschroeven van het aandeel van duurzame energie en het stimuleren van decentrale opwekking van groene energie, is het verhogen van de energie-efficiëntie een van de initiatieven die op de agenda prijkt. Door het gebruik van onder meer innovatieve tariefstructuren kunnen consumenten geprikkeld worden tot efficiënt netgebruik.

Er zijn verschillende tariefstructuren denkbaar, ieder met haar eigen karakteristieken. De bijbehorende effecten zijn echter moeilijk te voorspellen door onzekere economische en technische ontwikkelingen. Testen in de praktijk is verreweg de beste methode, maar veelal ongeschikt door het wet- en regelgevende karakter van netwerktarieven. Het is voor netbeheerders dus onduidelijk welke innovatieve tariefstructuren ervoor kunnen zorgen of, en in welke mate, de consument in staat is efficiënter gebruik te maken van het laagspanningsnetwerk in Nederland.

SparkCity lab

ZEnMo, een startup uit Brabant, heeft hier een oplossing voor ontwikkeld. Het bedrijf ontwikkelt virtuele proeftuinen voor overheden, netbeheerders, en de mobiliteitssector. Met behulp van simulaties van gebruikers (aan de hand van scenario’s) maken zij het mogelijk innovatieve concepten te testen in een virtuele experimenteeromgeving.

Dit levert netbeheerders een aantal voordelen op:

  • Risicovrij testen: Door strategische keuzes te simuleren kan worden gekeken wat voor effect deze hebben op het systeem;
  • Wetenschappelijk: Het gebruik van wetenschappelijke methoden en data om tot inzichten te komen en sterke beslissingen te nemen;
  • Bespaart tijd & geld: Testen in een virtuele omgeving is goedkoper en sneller dan pilots in de echte wereld;
  • Voorspellen: Agent-based transitiemodellen geven inzicht in de ontwikkeling van technologie en maatschappij;
  • Visualisatie: Simulaties geven inzicht in complexe energie- en mobiliteitssystemen;
  • Transparant: Door gebruik te maken van echte kaarten en visualisatie van agents wordt transparantie gewaarborgd.

Samenwerking met Sia Partners

Voor Enexis Netbeheer werkten ZEnMo en Sia Partners samen om in een periode van zes maanden zo’n virtuele proeftuin te ontwikkelen en in te zetten voor analyse. Sia Partners opereerde hierbij als schakel tussen de expertises van ZEnMo en de inhoudelijke behoefte van Enexis Netbeheer, en ZEnMo zorgde voor de technische oplevering.

Michiel van Lelyveld van ZEnMo over de samenwerking: “De samenwerking en communicatie zijn vanaf het begin van het traject erg soepel verlopen. Zowel Robin Brouwer van Sia Partners als ik waren met veel energie sterk gemotiveerd om het beste resultaat neer te zetten. Vooral de combinatie van gedrevenheid en betrokkenheid heb ik als zeer positief ervaren.”

Volgens Brouwer is de case een mooi voorbeeld van hoe Sia Partners technologische innovaties op het gebied van onder andere data science, robotics en internet of things combineert met de traditionele consulting-aanpak: “Deze ‘augmented’ consulting kenmerkt zich onder andere binnen Sia Partners door nieuwe werkgroepen die binnen de organisatie zijn opgezet, door Lab-omgevingen die zijn ingericht, maar ook door samenwerkingsverbanden die worden aangegaan met innovatieve businesspartners zoals in dit geval ZEnMo simulations en met (technische) universiteiten.”