Boer & Croon-dienst geeft inzicht in supply chain-operaties

29 november 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Boer & Croon heeft een nieuwe propositie ontwikkeld, erop gericht organisaties te helpen om een compleet inzicht te krijgen in hun supply chain-operaties.

Het binnen een organisatie op de juiste manier inrichten van supply chain management is een complexe opgave. Deze behelst een gestroomlijnd samenspel van allerlei functies binnen de waardeketen, waaronder de productie, inkoop, sales, vraagplanning en logistiek. Waar elk van deze functies te maken krijgt met specifeke ‘operational excellence’-verbeteringen, richt het aanbod van Boer & Croon zich vooral op het ontsluiten van waarde binnen een organisatie, in de meest brede, holistische zin.

“Ons dashboard zorgt ervoor dat alle schakels van de supply chain effectief, efficiënt en vooral met minder frustratie kunnen samenwerken, om klanten uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen bedienen”, vertelt Haico Spijkerboer, een partner bij het managementbureau.

Forecasting verbeteren

Een gebied waar Boer & Croon bij hun klanten nog verbeterslagen kan maken is ‘forecasting’. Volgens onderzoek van Gartner is het verbeteren van de nauwkeurigheid van prognoses een belangrijk speerpunt waar supply chain-leiders vandaag de dag mee te maken krijgen. Organisaties worstelen veelal met het stroomlijnen van enerzijds de klantwensen en anderzijds de interne operaties, die samen van invloed zijn op het stellen van prognoses. Het belang van efficiënte forecasting mag niet onderschat worden – alleen al kleine verbeteringen hierin kunnen doorwerken in het gehele supply chain-proces. En door zaken bij de bron aan te pakken, kunnen processen efficiënter ingericht worden, wat weer doorwerkt in de productie en logistieke processen.

De nieuwe supply chain-dienst van Boer & Croon maakt het mogelijk om in te zoomen op het gedrag/de bestellingen van klanten, tot en met het hoogste niveau van het supply chain-overzicht. Daarbij is informatie intern realtime beschikbaar, waardoor planners sneller “actie kunnen ondernemen of beslissingen kunnen maken”. Ook zorgt dit voor “complete en gecombineerde inzichten”, die op hun beurt weer zorgen voor “betere besluitvorming.”

Boer & Croon lanceert supply chain propositie

Jan Roodenburg, een associate partner bij Boer & Croon, voegt toe: “Ook kan door betrouwbare prognoses de focus worden verlegd naar ‘vooruitziendheid’”, naast en in plaats van actuele inzichten en kennis achteraf. “Hierdoor kan de organisatie beter omgaan met verstoringen binnen de supply chain, met als gevolg dat leveringen aan klanten versneld kunnen worden.”

Dit vormt echter slechts één van de elementen van de nieuwe propositie. Zo kan verder verschillende data worden ingegeven in de tool, zoals klantgedrag en actuele bestellingen, waarmee een duidelijk beeld ontstaat van de vraag en van de verwachte omzetstromen vanuit de betreffende klant. Deze informatie wordt vervolgens ingevoerd in de sales & operations planning (S&OP), die de basis vormt voor de productie en overige supply chain-activiteiten binnen de keten.

Continu verbeteren

Zodra de tool volledig operationeel is, zorgen de inzichten niet alleen voor prestatieverbeteringen, maar leggen deze ook de basis voor continu verbeteren. Dit proces zorgt ervoor dat processen structureel gemonitord worden, en dat verbeteringen op continue basis worden ingevoerd in de keten op een agile wijze, zonder dat de dagelijkse activiteiten daarbij verstoord worden. Uiteindelijk zal het gebruik van de tool leiden tot een “echt concurrentievoordeel”, met als resultaat een “betere operationele efficiëntie en een hogere klant- en werknemerstevredenheid en – onder de streep – directe financiële resultaten”, licht Roodenburg toe.

Kijkend naar het nog prille trackrecord van de nieuwe propositie, wijst de Boer & Croon-partner op een recent praktijkvoorbeeld: “Bij een klant in de hightech-sector heeft de implementatie van deze oplossing geleid tot verbeterde levering en supply chain-data, gerealiseerd door betere inzichten en intensievere samenwerking tussen afdelingen.” De minder wisselvallige en meer nauwkeurige prognose heeft de supply chain bovendien efficiënter gemaakt, waardoor een kostenbesparing van 60% is gerealiseerd. Roodenburg besluit: “De bestuurders van onze opdrachtgever hebben nu meer controle over hoe zij hun supply chain afstemmen op hun klanten en de externe omgeving.”