Circulaire economie trainingen van CIRCO hebben impact

29 november 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd

CIRCO, een platform dat trainingen biedt op het gebied van circulair ondernemen, kan terugkijken op vijf geslaagde beginjaren. Zo blijkt uit een evaluatie van Technopolis en TNO. Deelnemers zijn tevreden over de workshops en twee derde is daadwerkelijk aan de slag gegaan met zijn circulaire propositie.

In 2015 werd CIRCO opgericht vanuit CLICKNL, het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de topsector Creatieve Industrie. Het doel van CIRCO is om ondernemers en creatieve professionals te stimuleren om circulair te ondernemen. Daartoe traint CIRCO ondernemers en bedrijven uit de maakindustrie en de creatieve industrie in het ontwikkelen van circulaire proposities. Sinds de oprichting hebben ongeveer 1.400 professionals zo’n training doorlopen. Om erachter te komen welke impact hiermee is bereikt, schakelde CIRCO adviesbureau Technopolis en TNO in om een evaluatie uit te voeren. 

Het onderzoek, bestaande uit deskresearch, interviews en een online enquête, laat zien dat de twee types aangeboden workshops hoog worden gewaardeerd door de deelnemers. De Circular Business Design Track – een driedaagse workshop voor bedrijven in bijvoorbeeld de bouw, kunststof en consumentengoederen – wordt beoordeeld met een 8,1. De Circular Design Classes – een eendaagse workshop die vooral is gericht op ontwerpers – wordt beoordeeld met een 7,9. 

Nog belangrijker dan wat de cursisten van de training vinden, is of ze er vervolgens ook iets mee doen in de praktijk. Twee derde van de ondernemers en ontwerpers geeft aan concreet aan de slag te zijn gegaan met een circulaire propositie, en het grootste deel dat dit nog niet heeft gedaan stelt dit nog te zullen gaan doen. Een aanzienlijk deel van de respondenten heeft zelfs al meerdere proposities of ontwerpen gemaakt en enkele deelnemers hebben hun propositie of ontwerp ook al daadwerkelijk geïmplementeerd. 

Circulaire economie-trainingen van CIRCO hebben impact

Doordat deelnemers circulaire diensten en producten (verder) ontwikkelen, dragen ze op verschillende manieren bij aan Nederlands duurzaamheidsambities. Het gebruik van minder producten en/of materialen (refuse, rethink, reduce) verlengt de levensduur van materialen. De belangrijkste opbrengst is echter de aantoonbare vermindering van de CO2-uitstoot: “De meeste circulaire producten/diensten van deelnemers aan de CIRCO-workshop zullen zorgen voor minder materiaalgebruik of levensduurverlenging, wat CO2-uitstoot kan verminderen”, aldus de onderzoekers.

Hierbij wijzen ze erop dat het goed is dat er in de workshops wordt gekeken naar circulaire businessmodellen, aangezien de grootte van de CO2-reductie in belangrijke mate wordt bepaald door het commerciële succes van de ontwikkelde producten of diensten: “Doordat er in de CIRCO-workshops aandacht is voor circulaire businessmodellen is de kans groter dat deelnemers ecologische en economische kansen combineren en tot een succesvolle businesscase komen.” 

Tot slot wordt opgemerkt dat CIRCO een hefboomeffect creëert, “doordat deelnemers van CIRCO-workshops anderen informeren en inspireren en zorgen voor bewustwording”.

CIRCO reageert verheugd op de bevindingen: “Dit rapport biedt een stevige onderbouwing van de grote potentiële impact van circulair ontwerpen”, aldus programmamanager Jeroen Hinfelaar. “Hiernaast weten we door dit onderzoek dat CIRCO-alumni ook daadwerkelijk aan de slag zijn gegaan. Er komt stap-voor-stap een circulaire beweging op gang. De komende jaren zullen we deze ontwikkeling blijven stimuleren, onder andere door het doorontwikkelen van onze methodiek, en de uitwisseling van kennis met onze community en bredere omgeving. De conclusies van het rapport vormen voor het CIRCO-team en waarschijnlijk ook voor al onze netwerkpartners een enorme stimulans om gestaag door te gaan.”