Arlande helpt TU Delft bij uitvoering van businessprojecten

05 december 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

Adviesbureau Arlande heeft de TU Delft geholpen bij de uitvoering van enkele businessprojecten.

Op 8 januari 1842 stichtte Antoine Lipkens in Delft de ‘Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs zoo voor ‘s lands dienst als voor de nijverheid en van kweekelingen voor den handel’. Deze academie lag ten grondslag aan wat inmiddels is uitgegroeid tot Nederlands grootste technische universiteit, die gelukkig een iets kortere naam heeft gekregen – de TU Delft. Verdeeld over 40 afdelingen in 8 faculteiten – waar in totaal zo’n 5.200 mensen werken – biedt de universiteit vandaag de dag een breed spectrum aan ingenieursopleidingen aan circa 23.500 studenten.

Als technische universiteit geldt de TU Delft als aanjager van de snelle technologische ontwikkeling die onze samenleving ingrijpend verandert. Tegelijkertijd is het ook voor de eigen interne organisatie een uitdaging om bij te blijven bij de vele nieuwe mogelijkheden van de modernste technologie. De TU Delft is druk met de uitvoering technische en business-projecten gericht op het optimaliseren van de ICT-dienstverlening, en het verbeteren van de dienstverlening van ondersteunende diensten van de TU Delft waarbij ICT-componenten een grote rol spelen.

Deze projecten worden geleid door de afdeling Projectmanagementservices, onderdeel van de dienst ICT & Facilitair Management. Binnen deze afdeling werd voor een drietal businessprojecten een geschikte projectmanager gezocht. Het betrof de (1) implementatie van Het Nieuwe Studielink binnen Education & Student Affairs en Finance, (2) het naar de cloud brengen van de leden-applicatie van Sports & Culture en (3) de introductie van de Digitale Incasso Machtiging binnen Education & Student Affairs en Finance.

Arlande helpt TU Delft bij uitvoering van businessprojectenArlande – een adviesbureau gespecialiseerd in verandertrajecten – werd gevraagd om een professionele projectmanager te leveren. Marc Janssen van Arlande kreeg de uitdaging om zo snel mogelijk het projectmanagement op te pakken. Marc zette alle drie de projecten op de rails, zodat ze tot tevredenheid van de opdrachtgevers en binnen de marges van tijd, geld en kwaliteit konden worden uitgevoerd.

Carlo Cozzi, Manager Projectmanagement Services bij TU Delft, kijkt dat ook tevreden terug op de samenwerking: “Arlande levert projectmanagement van uitstekende kwaliteit. Onze ervaring met Arlande is dat de geleverde projectmanager in zeer korte tijd thuis was in de complexe wereld van de TU Delft en al haar onderdelen, waardoor hij snel, effectief en buitengewoon professioneel zijn werkzaamheden kon starten, uitvoeren en afronden. Vakkennis, inhoudelijke expertise en ook persoonlijkheid hebben succesvolle projecten, goede resultaten en ook – zeer belangrijk – uitmuntende goodwill opgeleverd.”

Naast Cozzi’s lovende woorden, blijkt de tevredenheid over de projectmanager ook uit het feit dat de TU Delft hem vroeg aan boord te blijven om nog drie projecten op te leveren: (1) het realiseren van ICT-voorwaarden voor robotic process automation binnen finance, (2) het afronden van de ontwikkeling van de zogheten Doctorate Monitoring Application en (3) het vervangen van de ledenkaart door de Campuscard binnen Sports & Culture.