Negen bouwstenen voor effectievere medewerkers

28 oktober 2019 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Mensen zijn ons belangrijkste kapitaal: veel organisaties zeggen het, maar hoe handel je er ook naar? Möbius-consultants Wietse Meerholz en Marco van Marle delen negen bouwstenen die organisaties op individueel, team- en organisatieniveau kunnen inzetten om de effectiviteit van hun medewerkers te bevorderen.

Hoe belangrijk technologie ook is geworden in het digitale tijdperk, het zijn nog altijd mensen die aan de basis staan van succes. Mensen leiden teams, bedenken innovaties, stippelen strategieën uit en houden de organisatie draaiend. Door systematisch in te zetten op de negen bouwstenen voor effectieve medewerkers kunnen organisaties de toegevoegde waarde van hun mensen optimaliseren, wat onder de streep leidt tot betere resultaten.

Vier van de bouwstenen hebben betrekking op het organisatieniveau. Het gaat hierbij vooral om factoren die gemeenschappelijk zijn voor iedereen in de organisatie, zoals het gedeelde doel, het groepslidmaatschap, de formele en informele netwerken, en (flexibele) rollen en verantwoordelijkheden. Twee bouwstenen betreffen factoren op teamniveau, die relateren aan de interactie tussen medewerkers en de kwaliteit van hun sociale relaties. De laatste drie bouwstenen concentreren zich op het individuele niveau. Hierbij gaat het onder meer om factoren die de zelfontplooiing van medewerkers bevorderen.

Organisatieniveau

De eerste bouwsteen op organisatieniveau is ‘Cultuur, waarden en gedrag’. “Hoge prestaties door medewerkers worden gestimuleerd door een inspirerende organisatiecultuur waarin medewerkers zich herkennen en zich ten volle kunnen ontplooien”, stelt Wietse Meerholz. “Möbius laat zich inspireren door de Shingo TM-filosofie, die stelt dat resultaten slechts duurzaam zijn als ze verankerd zijn in de cultuur en het gedrag van de medewerkers.” Om dit te bereiken moet worden gekeken welke waarden binnen de organisatie belangrijk zijn, zodat deze kunnen worden vertaald in ideaal gedrag. 

Negen bouwstenen voor effectievere medewerkers

Ook een ‘Flexibele organisatiestructuur met rollen en verantwoordelijkheden’ is van groot belang: “Onze maatschappij verandert sneller dan veel organisaties kunnen volgen”, aldus Marco van Marle. “Om gemakkelijker te kunnen inspelen op veranderingen en zich snel te kunnen aanpassen aan nieuwe situaties, is een flexibele organisatiestructuur nodig.” Door te kiezen voor aanpasbare rollen en verantwoordelijkheden krijgen medewerkers meer ruimte om in te spelen op veranderingen in de omgeving. Dit en het vergroten van de autonomie stimuleert de motivatie én prestaties van medewerkers. Bovendien draagt het bij aan de wenbaarheid van de organisatie. 

De prestaties van medewerkers worden ondersteund door de ‘Juiste HR processen’. Daarbij moet een balans worden gevonden tussen harde en zachte HR-processen. “Harde processen zoals personeelsadministratie, werving en selectie, functionerings- en beoordelingsgesprekken en beloningssystemen dienen kwalitatief en efficiënt te zijn”, legt Van Marle uit. “Zachte processen zoals opleidingen, trainingen en loopbaantrajecten dienen open, toegankelijk en menselijk te zijn.” 

‘Medewerkersbetrokkenheid’ zorgt voor productieve werknemers die hoge kwaliteit leveren en trouw blijven aan de organisatie. Factoren die bijdragen aan de medewerkersbetrokkenheid zijn zaken als waardering, ruimte voor initiatief, collega’s, ondersteuning, werkinhoud, carrièremogelijkheden, beloning en werk-privé balans. Om de betrokkenheid te verhogen is het nodig te weten wat er leeft bij medewerkers. “Hierbij is een open feedbackcultuur van belang zodat medewerkers zich ook op individueel niveau continu kunnen verbeteren”, geeft Meerholz aan. 

Teamniveau

Op teamniveau speelt ten eerste ‘Leiderschap’ een grote rol. Van Marle: “Omdat er niet zoiets bestaat als de ‘perfecte leiderschapsstijl’, is het belangrijk dat elke leidinggevende inzicht krijgt in zijn persoonlijke voorkeursstijl, de positieve en negatieve elementen van een stijl erkent en begrijpt welke impact dit heeft op zijn team.” Leiders ondersteunen hun team, maar behoeven zelf ook begeleiding: “Je wordt niet als leider geboren. Het is dan ook belangrijk om op maat ondersteuning te bieden aan leidinggevenden en hun rugzak te vullen met nieuwe inzichten en handvatten”, aldus Meerholz. 

“De meeste problemen in een organisatie gaan niet over inhoudelijke zaken, maar ontstaan door de manier waarop medewerkers met elkaar communiceren.” 

Vanzelfsprekend is ‘Samenwerking’ cruciaal. “We hebben allemaal de mond vol van teamwerk, maar samenwerking blijft een hele uitdaging”, vertelt Meerholz. “Het punt dat psychologieprofessor J. Richard Hackman in 2009 in zijn baanbrekende artikel ‘Why teams don’t work’ maakte, is nog altijd even relevant: een team is een werkwoord.” In dit verband is het volgens de consultant belangrijk dat een team zijn eigenheid ontdekt en expliciteert. “Het optimaal inzetten van de diversiteit van medewerkers leidt dit tot indrukwekkende en uitzonderlijke resultaten”, stelt Van Marle. 

Individueel niveau

‘Communicatie’ is de eerste van de drie bouwstenen op individueel niveau. “De meeste problemen in een organisatie gaan niet over inhoudelijke zaken, maar ontstaan door de manier waarop medewerkers met elkaar communiceren”, legt Meerholz uit. In het bevorderen van de communicatie is openheid vanuit het management van grote waarde. “Maak alle informatie beschikbaar voor iedereen. Medewerkers kunnen dan zelf op zoek naar de informatie die voor hen belangrijk is”, aldus Van Marle, die hierbij wijst op de kracht van visualiseren: “Hiermee breng je de boodschap effectief over.” 

Om het belang van ‘Kennisdeling’ te onderstrepen, citeert Meerholz de Amerikaanse schrijver Louis L’Amour: “Knowledge is like money: to be of value it must circulate, and in circulating it can increase in quantity and, hopefully, in value.” Om kennismanagement systematisch te verankeren kunnen organisaties inzetten op gebruiksvriendelijke systemen die kennisdeling faciliteren, medewerkers inzicht geven in het belang van kennisdeling, investeren in overlegvormen die structureel kennisdeling bevorderen en een kennismanager aanstellen.

Ook is het waardevol te werken aan de ‘Zelfontwikkeling’ van medewerkers. “Door reflectie en de nieuwe inzichten die daarbij ontstaan als basis te nemen voor verandering realiseert je een meer duurzame verandering”, geeft Van Marle aan. Verder kan worden geïnvesteerd in coaching, ook om bij de eigen medewerkers coachende vaardigheden te kweken: “Zo worden ze gestimuleerd meer naar elkaar te luisteren, beter te communiceren en elkaar beter te begrijpen”, stelt Van Marle. 

Integraal en systematisch

Tot slot geeft Meerholz aan dat het bij het toepassen van de bouwstenen belangrijk is integraal en systematisch in te zetten op de drie niveaus, en ze continu in balans te houden: “Alleen op deze manier kan de effectiviteit van medewerkers op een succesvolle en duurzame manier worden vergroot, zodat vervolgens de prestaties van de hele organisatie erop vooruitgaan.”

Wie meer wilt weten over de manier waarop organisaties het succes van hun medewerkers kunnen bevorderen kan hier de whitepaper ‘Mens en organisatie’ van Möbius downloaden.