Evenementen dragen niet bij aan citymarketing Sittard-Geleen

13 september 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Grote evenementen die in Sittard-Geleen worden georganiseerd, sluiten niet aan bij het imago dat de Limburgse fusiegemeente nastreeft. Dat zeggen onderzoekers van adviesbureau Berenschot. Zo worden er momenteel geen evenementen georganiseerd met een overkoepelend karakter waarin de twee kernen met elkaar worden verbonden. 

Citymarketing is voor veel gemeenten vandaag de dag een manier om hun economie te stimuleren. Zo kan stadspromotie worden ingezet om het imago van een gemeente te verbeteren om op die manier nieuwe bedrijven of inwoners aan te trekken. Toch associëren de meeste mensen citymarketing met het promoten van recreatieve evenementen en toeristische activiteiten. 

Binnen Sittard-Geleen is in 2010 gezamenlijk met stedelijke partners een citymarketing merkvisie opgesteld met speerpunten. De Gemeente Sittard-Geleen, die in 2001 ontstond door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Sittard, Geleen en Born, heeft deze onderschreven. Gemeentelijke evenementen moeten bijdragen aan het imago van de stad.

In een onderzoeksrapport van Berenschot over het gemeentelijk evenementenbeleid is echter te lezen dat de grote evenementen die in Sittard-Geleen worden georganiseerd niet goed aansluiten bij het imago dat de stad nastreeft. 

Gemeentelijke evenementenbureau

Het evenementenbureau van de gemeente, waarvoor drie ambtenaren zijn aangewezen, organiseert en ondersteunt grote evenementen in Sittard-Geleen. Deze constructie is niet erg gebruikelijk in Nederland, zo stellen de onderzoekers, die aangeven dat vrijwel alle andere gemeenten in ons land het opzetten van evenementen aan marktpartijen overlaten. 

Evenementen dragen niet bij aan citymarketing Sittard-Geleen

Het gemeentelijke evenementenbureau werd opgericht met het idee om de kwaliteit van en een evenwichtige mix aan evenementen te kunnen garanderen. Het streven naar zo’n gebalanceerde mix aan evenementen heeft sterk van doen met het verschil tussen Geleen en Sittard. Geleen, met industriecomplex Chemelot waar verschillende DSM-fabrieken huizen, wordt volgens de gemeente gekenmerkt door innovatie en creativiteit, terwijl Sittard met zijn oude binnenstad al in 1243 stadrechten kreeg en dus erg historisch aandoet.

Gebrek aan verbinding en betrokkenheid

De onderzoekers van Berenschot concluderen dat de beoogde doelstellingen maar deels worden gerealiseerd. Zo is de kwaliteit van de evenementen die worden georganiseerd – vier in Geleen, vijf in Sittard – doorgaans goed. Volgens Berenschot is er echter nog geen sprake van een evenwichtige mix. Het adviesbureau merkt daarbij op dat inwoners van Sittard nauwelijks naar evenementen gaan in Geleen en vice versa. Dat is volgens de onderzoekers “van oudsher een uitdaging”, die volgens hen echter wel wordt bemoeilijkt doordat er geen gemeentebrede evenementen zijn: “Evenementen worden of in Sittard of in Geleen gehouden. Een integrale aanpak ontbreekt.”

Ook constateren de onderzoekers dat het gemeentelijke bureau met name evenementen organiseert in Sittard, “terwijl in Geleen de evenementen vooral gefaciliteerd worden. Dit leidt tot een gevoelsmatig verschil van betrokkenheid van de gemeente bij evenementen in beide kernen”, zegt Berenschot. Daarnaast voeren de ambtelijke organisatoren, die de programmering van evenementen vaststellen om specifieke doelgroepen te bereiken, geen onderzoek uit naar de wensen en behoeften van deze doelgroepen, waardoor inwoners zich niet altijd even betrokken voelen. 

Verder wordt door het ambtelijke evenementenbureau ook geen onderzoek uitgevoerd om te bepalen of een evenement wel past binnen de citymarketingstrategie, aldus Berenschot. Deze strategie is overigens “nauwelijks bekend” bij externe partijen die met name evenementen in Geleen organiseren. Berenschot zet bovendien vraagtekens bij de precieze profilering van de twee kernen. Sittard als ‘historisch’ en Geleen als ‘innovatief’ is in theorie wel te begrijpen, “maar in de praktijk veel te gezocht”, aldus de onderzoekers, die de gemeente adviseren het beleid te harmoniseren: “Er is onvoldoende aansluiting tussen citybranding en evenementen die worden georganiseerd.”