Katja Verhulst en Ronald Vuijk naar Berenschot

20 september 2019 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Berenschot heeft zijn publieke sector-dienstverlening versterkt met twee ervaren adviseurs: Katja Verhulst en Ronald Vuijk. 

Begin deze maand is Katja Verhulst in dienst getreden bij het organisatieadviesbureau uit Utrecht. Verhulst adviseert instellingen in de publieke sector, vooral ministeries en de centrale overheden, over digitale transformatie en automatisering. De afgelopen acht jaar werkte ze voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Sinds 2016 was ze plaatsvervangend directeur Informatiesamenleving en Overheid voor het ministerie – taak van deze directie is het concretiseren van de visie op de rol van de overheid in de informatiesamenleving. Zo was Verhulst verantwoordelijk voor de realisatie van de doorbelasting van de Generieke Digitale dienstverlening, het ontwerp van de governance en de samenstelling van de eerste agenda NL DIGIbeter.

Daarvoor gaf de kersverse Berenschot-adviseur leiding aan de afdeling Bedrijfsvoering en Financiën. Eerder was ze onder meer plaatsvervangend en waarnemend directeur Concernondersteuning bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook werkte ze meer dan tien jaar voor het GVB in Amsterdam en het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat.

“We zijn verheugd dat Katja ons bureau is komen versterken. We zien hiermee kansen om onze dienstverlening rondom de bestuurlijke en praktische uitdagingen van de digitale transformatie te verbreden”, aldus Roeland Stolk, die aan het roer staat van de Openbaar Bestuur-praktijk van Berenschot.

Katja Verhulst en Ronald Vuijk naar BerenschotIn de zomer is ook Ronald Vuijk aangetrokken. Hij richt zich in de rol van geassocieerd consultant op het verbeteren van de financiën en planning & control bij gemeenten. Het voormalig Tweede Kamer-lid (VVD) beschikt over brede praktijkervaring in het Nederlandse openbaar bestuur. Sinds zijn vertrek uit de Tweede Kamer in 2017 adviseerde Vuijk gemeenten over complexe politiek-bestuurlijke processen.

Naast zijn werk als consultant is Vuijk verbonden aan de vakgroep Bestuurskunde van de Radboud Universiteit. Zijn promotieonderzoek richt zich op het financiële beleid van gemeenten en de wijze waarop wethouders van financiën daarover politiek verantwoording afleggen. Eerder in zijn loopbaan werkte Vuijck als consultant en als beleidsmedewerker voor Provincie Drenthe en gemeente Nunspeet. 

Floris Bannink, managing director bij Berenschot, over de samenwerking met Vuijk. “We zien gemeenten worstelen met verschillende uitdagingen, waaronder de bekostiging van de taken in het sociaal domein, oplopende financiële tekorten en de invoering van nieuwe regelgeving zoals de Omgevingswet. We zijn dan ook verheugd dat we onze kennis verder kunnen uitbouwen met Ronald.”