Crisisorganisatie voor waterverdeling en droogte doet goed zijn werk

14 augustus 2019 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Tijdens de zomer van 2018 heeft de landelijke crisisorganisatie voor waterverdeling en droogte succesvol geopereerd. Dat zeggen onderzoekers van Berenschot en Arcadis in hun evaluatierapport.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen (VVD), die de Tweede Kamer onlangs op de hoogte bracht van de conclusies uit het rapport.

De evaluatie is tijdens de eerste helft van 2019 uitgevoerd in een hiervoor speciaal opgezet samenwerkingsverband tussen Berenschot en Arcadis. Berenschot werd ingeschakeld vanwege zijn ervaring op het gebied van incidentevaluaties, terwijl Arcadis inhoudelijke kennis over en ervaring met droogteproblematiek en waterkwantiteit inbracht. 

Crisisorganisatie voor waterverdeling en droogte doet goed zijn werk

De evaluatie gaat in het bijzonder in op het functioneren van de crisisorganisatie voor waterbeheer tijdens de droge zomer van 2018. Het onderzoek heeft geen betrekking op maatregelen die tijdens die droogteperiode werden getroffen. Het gaat hier om een procesevaluatie.

Op basis van een grootschalige enquête stellen de onderzoekers vast dat de meeste respondenten de crisisbeheersing positief beoordelen: “Bijna 70% van de ondervraagden vond de voorbereiding voldoende of goed, terwijl 90% van hen aangaf voldoende of veel vertrouwen te hebben in de voorbereiding op toekomstige watertekorten.” 

De rol van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) werd eveneens positief beoordeeld: “De LCW functioneerde efficiënt en effectief in het verzamelen en analyseren van informatie. De door de LCW periodiek uitgebrachte ‘droogtemonitor’ werd als gezaghebbend ervaren”, aldus de onderzoekers van Berenschot en Arcadis.

In z’n algemeenheid luidt de conclusie dat de bestuurlijke inrichting van het waterbeheer complex doch goed is ingebed in de landelijke crisisorganisatie. “Partijen binnen de crisisorganisatie konden elkaar ook goed vinden, hebben goed samengewerkt en zijn gezamenlijk tot maatregelen en oplossingen gekomen”, stellen de onderzoekers, die ook verschillende aandachtspunten en aanbevelingen formuleerden. Minister Van Nieuwenhoven heeft laten weten deze samen met de crisisorganisatie voor waterverdeling en droogte en met andere betrokken partijen te gaan te vertalen naar nieuw, verbeterd beleid.