Investeren in nieuwe kennis en kunde met 'Summer Of Learning'

28 mei 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Quint Wellington Redwood organiseert deze zomer opnieuw een 'Summer Of Learning'. Met de campagne krijgen professionals de hele zomer verschillende trainingen aangeboden met korting, gericht op bijvoorbeeld Agile & Scrum, DevOps en Lean IT. 

De afgelopen jaren is het zakelijke landschap in rap tempo veranderd, als gevolg van tal van nieuwe technologische ontwikkelingen, veranderende klantverwachtingen en nieuwe, efficiëntere manieren van werken. Zo zijn de laatste jaren organisaties steeds vaker methodes als Lean, Agile of DevOps gaan omarmen om hun organisaties klaar te stomen voor het nieuwe normaal.

Summer Of Learning

Om bij te blijven bij alle ontwikkelingen is het voor professionals van belang om hun kennis en vaardigheden voortdurend op peil te houden. Technologische ontwikkelingen en werkwijzen die hierop aansluiten volgen elkaar namelijk steeds sneller op. Als het gaat om kennis, dan geldt nu eenmaal de stelregel: stilstand is achteruitgang.

Voor veel professionals is de zomerperiode dan ook een uitgelezen moment om stil te staan bij ontwikkelingen en om te investeren in nieuwe kennis en kunde. Met 'Summer of Learning' wil Quint, een managementadviesbureau dat organisaties ondersteunt bij het ontwerpen en implementeren van hun digitale transformatie, voorzien in die behoefte.

Investeren in nieuwe kennis en kunde met 'Summer Of Learning'

Quint verzorgt tijdens de Summer of Learning een keur aan trainingen met 25% korting op het gebied van onder meer Agile & Scrum, DevOps, Lean IT, SIAM en SAFe. Door een training te volgen tijdens Summer of Learning, krijgen professionals een waterfles cadeau en ondersteunen ze bovendien Join the Pipe, een non-profit clean-up initiatief dat zich internationaal inzet om zwerfafval in sloppenwijken op te ruimen.

Voor meer informatie en het opleidingsaanbod, zie Summer Of Learning curriculum op de website van Quint. 

Agile & Scrum

Verbetermethodiek Agile is een manier van denken, werken en organiseren, die organisaties in staat stelt om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld. In Agile werkende organisaties staat de klant voorop, terwijl ook het bedrijfsbelang en het medewerkersbelang de juiste focus dienen te krijgen. Een van de meest gebruikte methoden voor het toepassen van agile principes is Scrum, een raamwerk om op een flexibele manier producten te ontwikkelen en te maken, waarbij veelal wordt gewerkt in multidisciplinaire teams, die in korte zogeheten sprints – met een vaste lengte van één tot vier weken – werkende producten opleveren.

Lean IT

Lean is uitgegroeid tot een van de meest toegepaste technieken voor het behalen van meer klantfocus, effectiviteit en efficiëntie in de bedrijfsvoering van organisaties. De methode is ook steeds belangrijker geworden voor het realiseren van strategische agenda’s, zoals groei en innovatie. Wanneer Lean binnen IT-organisaties wordt toegepast, wordt doorgaans gesproken over Lean IT. 

Service Integration and Management (SIAM)

SIAM is een belangrijke discipline binnen IT-servicemanagement in een IT-outsourcing omgeving. SIAM neemt verantwoordelijkheid voor de end-to-end beschikbaarstelling van services aan de business, gebaseerd op KPI’s. Dit gaat gepaard met de integratie van alle interne en externe (uitbestede) services (inclusief de cloud) in de IT-waardeketen.

SAFe

Het Scaled Agile Framework (SAFe), ontwikkeld door de Amerikaan Dean Leffingwell, is een aanpak voor de toepassing van Agile werken. SAFe is een raamwerk op op bedrijfsniveau, en geeft handvatten voor de implementatie van Agile op drie niveaus: Portfolio, Programma en Team. Het SAFe raamwerk bevat verschillende Agile rollen, waaronder die van SAFe Agile Software Engineer, SAFe Scrum Master, SAFe DevOps Practitioner en SAFe Product Manager.