Kopende bedrijven worstelen met equity waardecreatie

24 april 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

Terwijl dealactiviteit wereldwijd op volle toeren draait, laat nieuw onderzoek zien dat het merendeel van gesloten deals niet bijdraagt aan verbeteringen in aandeelhouderswaarde. 

Om tot deze opmerkelijke conclusie te komen, hebben Willis Towers Watson en Cass Business School alle deals met een waarde van boven de $100 miljoen gesloten in het eerste kwartaal van dit jaar onder de loep genomen. Voor al deze deals, 180 in totaal, is vervolgens de koersontwikkeling van de overnemende partij gevolgd en is deze vergeleken met een index (MSCI World Index) die equity performance bijhoudt binnen 20+ ontwikkelde markten.

Negatief resultaat op waarde

Uit de analyse komt naar voren dat binnen vrijwel alle wereldwijde regio’s, deals gemiddeld een negatief resultaat hebben gehad op de waarde van de overnemende partij. Vooral kopers in Noord-Amerika en Azië-Pacific worstelen met waardecreatie uit hun acquisities, blijkt uit het onderzoek. In de VS en Canada hadden bedrijven die actief waren bij een overname of fusie te maken met een negatieve performance van 10,1 procentpunt ten opzichte van de Noord-Amerikaanse index. Kopers uit Azië-Pacific bleven 5,0 procentpunt achter bij hun regionale index. 

Wereldwijd bleef het gemiddelde met 5,4 procentpunten achter op de index. “Als gevolg van een grillig transactieklimaat en onder invloed van mondiale politieke onzekerheid, van handelsoorlogen tot toenemend protectionisme, laat de internationale M&A-markt als geheel tegenvallende resultaten zien”, verklaart de Nederlander Gabe Langerak, Hoofd Mergers & Acquisitions bij Willis Towers Watson in West-Europa.Kopende bedrijven worstelen met equity waardecreatie

Europa vormt echter een uitzondering op de regel, als enige regio waar grotere fusies en overnames in het eerste kwartaal van 2019 een positieve invloed hebben gehad op de koersontwikkeling (2,8 procentpunt). Langerak: “De relatief stabiele – of minder instabiele – politieke en economische situatie lijkt voordelig uit te pakken, waardoor Europese bedrijven het beter doen dan hun internationale concurrenten.” Europa is hiermee geen eendagsvlieg. Ook op de langere termijn doet het continent het beter. Zo ligt het driejaarsgemiddelde 5,1 procentpunt boven de index. Opvallend is dat internationale deals het beter doen dan nationale deals. Zo scoren cross-border transacties 0,9 procentpunt hoger dan de index, en cross-regionale deals zelfs 3,1 procentpunt hoger. 

Dealactiviteit blijft groeien

Hoewel de resultaten van M&A-deals niet om over naar huis te schrijven zijn, verwacht Willis Towers Watson niet dat de dealactiviteit in 2019 zal afremmen. “Door groeiende kasreserves, technologische ontregeling en de stagnerende groei van opkomende markten worden bedrijven nog steeds richting de M&A-markt geduwd”, licht Langerak toe. In het afgelopen jaar groeide de wereldwijde fusie- en overnamemarkt van $2.9 biljoen naar $3.4 biljoen. 

Private equity-investeerders, die een groot aandeel hadden in de dealactiviteit, spelen hierin ook een belangrijke rol. De fondsen zwemmen in het geld, dat zij inzetten om institutionele beleggers en vermogende familiekantoren te voorzien van bovengemiddelde marktrendementen. Een recent onderzoek van Bain & Company laat zien dat er inmiddels een geldberg van $1,7 biljoen (‘dry powder’) te wachten ligt om geïnvesteerd te worden, maar dat door hogere overnameprijzen en schaarse high-level overnamedoelen investeerders moeite hebben om deze middelen te investeren. “Omdat veel overnamekandidaten nu duurder lijken dan tijdens vorige M&A-pieken, zoals in 1999 en 2008, is het daarom lastiger dan ooit om succesvolle deals te sluiten.” 

Langerak sluit af met een tip: “Voor dealmakers die later dit jaar hun slag willen slaan is dít het moment om zich te concentreren op de selectie van de juiste overnamekandidaten. Een goede voorbereiding, integratie en de juiste mensen zijn daarbij essentieel om te weten waar men staat alvorens in het diepe te springen.”