Mobius deelt kennis tijdens congres De Informatiegestuurde Overheid

20 maart 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Möbius heeft zich als partner verbonden aan het congres ‘De Informatiegestuurde Overheid’. Gedurende het event zullen adviseurs van het bureau vanuit hun praktijkervaring best practices delen, over werken met gemeenten en hun aanpak voor gegevensmanagement en datagedreven werken in het publieke domein. 

Het congres, dat op 26 maart plaatsvindt, zal worden bezocht door managers en senior specialisten die bezig zijn met informatiegestuurd werken. Te denken valt aan professionals in managemenrollen (beleidsmanagers, sector- en afdelingshoofden), programma- en projectmanagers en professionals actief in het ICT-domein (informatiemanagers, big data-analisten, informatie-architecten, et cetera).

Informatiegestuurd werken

Tijdens het evenement zal door diverse sprekers en vanuit verschillende invalshoeken worden ingegaan op het gebruik van data en informatie binnen overheidsorganisaties. In tal van onderzoeken en vanuit de praktijkervaring van professionals komt naar voren dat de voordelen van informatiegestuurd werken enorm kunnen zijn. Zo maakt bijvoorbeeld gemeente Utrecht gebruik van advanced analytics om huur- en bijstandsfraude in kaart te brengen, terwijl gemeente Den Haag zijn gehele klantencontactproces heeft gedigitaliseerd. Amsterdam op zijn beurt digitaliseerde de afgelopen jaren zijn complete stadsarchief – sinds 2005, toen het stadsarchief met structureel digitaliseren begon, zijn zo’n twintig miljoen scans geproduceerd – terwijl Rotterdam vorig jaar als een van de eerste gemeenten van ons land is begonnen met het datagestuurd schoonmaken van de stad. Dit houdt in dat de stad wordt schoongemaakt op plekken waar het op dat moment het hards nodig is.

De grootste waarde van datagedreven werken ligt in het verbeteren van de eigen bedrijfsvoering en het verbeteren van het contact met burgers en het bedrijfsleven. Waar veel overheidsinstellingen echter mee worstelen is de uitvoering van digital, en dit is dan ook een van de belangrijkste speerpunten van het evenement, dat dit jaar zijn vijfde editie beleeft. 

Deelnemers aan het congres zullen antwoord krijgen op verschillende vragen rondom het onderwerp, zoals ‘Hoe kun je data- en informatiegestuurd werken organiseren?’, ‘Welke data en informatie is bruikbaar en hoe kunnen organisaties hier grip op krijgen?’, ‘Hoe kunnen data en informatie vanuit verschillende bronnen gekoppeld worden?’, ‘Hoe kunnen data en informatie gebruikt worden om tot nieuwe inzichten te komen?’, ‘Hoe kunnen overheidsinstanties hierin samenwerken en elkaar versterken?’, en ‘Op welke manier kan op een ethische en juridisch juiste manier worden omgesprongen met data en informatie?’

Mobius deelt kennis tijdens congres De Informatiegestuurde Overheid

Möbius kennispartner

Partijen die de aanwezige deelnemers van informatie zullen voorzien en hun kennis zullen delen, zijn onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), softwarebedrijf BCT, ICT-dienstverleners SLTN en Centric, de Douane en vertegenwoordigers van de gemeente Ede en Boxmeer. Ook van de partij als kennispartner van het evenement is Möbius, een bureau dat organisaties ondersteunt bij het op strategische momenten ontwerpen en implementeren van zakelijke oplossingen

Gedurende het event zal Möbius kennis delen over zijn aanpak rondom datagedreven werken. Het adviesbureau refereert daarbij aan zijn ‘Gegevensmanagement Quickscan’, die het bureau bij opdrachten voor de gemeente Oosterhout en de GHO-gemeenten heeft toegepast. 

Gemeente Oosterhout

Zo heeft Möbius Oosterhout ondersteund bij het organiseren van een goede gegevenshuishouding en voerde het een inventarisatie door ten aanzien van welke rollen, taken en verantwoordelijkheden daarvoor nodig zijn. Tegelijkertijd heeft het adviesbureau binnen de gemeente gewerkt aan de bewustwording en het creëren van draagvlak en enthousiasme voor het onderwerp. Het project heeft geresulteerd in een kader voor gegevensmanagement, een complete beschrijving van alle rollen, taken en verantwoordelijkheden en tot een geheel van taken, middelen en procedures. Hierdoor beschikt de gemeente nu te allen tijde over gegevens met de juiste kwaliteit, en kan optimaal aan wet- en regelgeving voldaan worden. De gemeente is bovendien in staat om 24/7 (digitale) dienstverlening aan te bieden, proactief beleid te maken en beter te sturen door betere management informatie.

GHO-gemeenten

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk (GHO) wilden op hun beurt op een structurele manier meer gebruik maken van hun data en startten een samenwerkingsproject om zich gezamenlijk te oriënteren op de mogelijkheden van gegevensmanagement. Möbius heeft ondersteund bij het ontwerpen van een samenwerkingsmodel met sterke zelforganiserende elementen. De GHO-gemeenten hebben op basis van een brede inventarisatie gekozen voor een samenwerkingsvorm die aansluit op de wensen en eisen van de organisaties en die passend is voor de opgave. Hierbij zijn voor- en nadelen, kosten, risico’s en de consequenties van de gekozen samenwerkingsvormen in kaart gebracht.

Het adviesrapport van Möbius aan de GHO-gemeenten bevatte een helder beeld van de nut en noodzaak van gegevensmanagement voor de drie gemeenten en de visie op de manier waarop gegevensmanagement kan bijdragen aan de organisatiedoelen en het draagvlak hiervoor binnen de organisaties. Ook is het proces met betrekking tot gegevensmanagement met rollen, verantwoordelijkheden en benodigde medewerkers (inclusief aantal fte’s), helder gedefinieerd. Tot slot heeft Möbius implementatieadvies gegeven met een zelforganiserende organisatiestructuur, processtructuur en concrete planning voor uitvoering.

Op dit moment voert Möbius ook vergelijkbare projecten uit bij de ABG-gemeenten en Halderberge.