Datagedreven aanpak levert uitgever Malmberg efficiencyslag op

07 maart 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Digital Power heeft Malmberg, bekend van vele Nederlandse schoolboeken, begeleid in zijn digitale transformatie. Het data science-bureau heeft zich onder meer gefocust op het creëren van inzicht in bedrijfsprocessen door het koppelen en beschikbaar maken van diverse datastromen. Hierdoor is de interne samenwerking binnen de uitgeverij verbeterd, laat Joachim van Biemen van Digital Power weten: “Bijna direct nadat de data binnenstroomt is de meest actuele informatie beschikbaar voor de verschillende afdelingen. Hierdoor worden voortaan – op basis van de juiste informatie – voorspellingen gedaan.”

Lodewijk Carel Gerard Malmberg opende in 1885 een papierwarenzaak en boekenhandel in het Gelderse Nijmegen. Sinds de oprichting is het bedrijf flink gegroeid en getransformeerd tot een uitgeverij van educatieve materialen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Afgelopen jaar zette de Malmberg, dat onderdeel is van de educatieve tak van Sanoma, ongeveer €100 miljoen om, waarmee het in ons land behoort tot de grotere uitgeverijen in de sector. 

Door de opkomst van digitaal onderwijs verdwijnt het lesboek van de uitgeverij de laatste jaren steeds meer uit de Nederlandse klaslokalen, de lesmethodes van Malmberg echter niet. Een groeiend aantal onderwijsinstellingen maakt namelijk gebruik van online licenties ter aanvulling op of in plaats van het fysieke lesmateriaal. Deze ontwikkeling levert Malmberg een schat aan data op, waar het bedrijf op inspeelt door maandelijks rapportages te maken. Het datateam van de uitgeverij stelt deze verslagen samen als input voor specifieke afdelingen, vertelt Joachim van Biemen, Business Manager bij datascience bureau Digital Power: “Malmberg vroeg ons hun datateam te versterken en de interne processen rondom data efficiënter te maken.”

Datagedreven aanpak levert uitgever Malmberg efficiencyslag op

Aan de slag

“Tijdens gesprekken met de interne stakeholders kwamen we achter allerlei data- en analysebehoeftes die in de organisatie leefden. Met deze informatie konden we snel starten met het verbeteren van interne processen en de uitbreiding van het huidige analysespectrum”, zegt Van Biemen. Hierna ontdekten de experts van Digital Power dat het team van Malmberg veel tijd besteedde aan handmatige handelingen, legt de Business Manager uit: “Externe rapportages werden handmatig gekoppeldbewerkt en naar het CRM geüpload. Daarnaast werd alle data verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd met behulp van Excel. We brachten de huidige processen in kaart en automatiseerden deze waar mogelijk.” 

Daartoe schreven de specialisten van het Amsterdamse bureau een script in de programmeertaal Python waarmee de handmatige datamanipulaties grotendeels overbodig zijn gemaakt. “Het script doet allerlei datamanipulaties die voorheen met de hand werden gedaan automatisch en zet hierna de data in het goede format. Met behulp hiervan kan het interne datasysteem van Malmberg verschillende datastromen automatisch inlezen”, legt Van Biemen uit. Aan de hand van de resultaten die uit het script rolden, bouwden professionals van Digital Power een dashboard met het programma PowerBI, dat alle Key Performance Indicators – oftewel KPI’s – van de relevante alle afdelingen binnen Malmberg weergeeft.

Resultaat

Door het PowerBI-dashboard hebben de afdelingen en teams binnen de uitgeverij momenteel de beschikking over relevante informatie: “Ze hebben meer inzicht in wat andere teams doen en hoe ze op hun KPI’s presteren ten opzichte van de doelen. Ook weten de verschillende afdelingen nu van elkaar welke analysevraagstukken en informatiebehoeften er zijn. Hierdoor is de interne samenwerking flink verbeterd”, aldus Van Biemen. 

Omdat veel handmatig werk inmiddels is geautomatiseerd, heeft het datateam van Malmberg een hoop tijd over, die bijvoorbeeld kan worden besteed aan diepgravende data-analyses. “De maandelijkse rapportages die voorheen met Excel gemaakt werden, worden nu met behulp van het Python-script en Power BI met één klik op de knop ververst. Bijna direct nadat de data binnenstroomt is de meest actuele informatie beschikbaar voor de verschillende afdelingen.” 

Een bijkomend voordeel voor de verschillende teams en afdelingen van Malmberg is dat deze nu op ieder moment beschikken over de meest actuele informatie. Dit komt de bedrijfsvoering van de uitgeverij uiteraard ten goede, vertelt Van Biemen: “Ze hoeven dus geen beslissingen meer te maken op basis van informatie uit een verder verleden.”

Daarbij is de data ook schoner dan voorheen, waardoor in het vervolg accuratere voorspellingen kunnen worden gedaan, licht Van Biemen toe: “We kunnen bijvoorbeeld signalen identificeren om te voorspellen wanneer de uitgever een klant dreigt te verliezen.” De experts van het bureau geven ook aan dat het PowerBI-dashboard verder is geoptimaliseerd en voorzien van extra filters zodat alle medewerkers hun eigen weergave met relevante gegevens kunnen samenstellen: “Zo is Malmberg steeds beter in staat om datagedreven beslissingen te maken”, besluit Van Biemen.