De 10 grootste risico's voor bedrijven: cyber en klimaat aan kop

14 februari 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Cyberaanvallen, de impact van klimaatverandering en de groeiende ’koolstofzeepbel’ zijn volgens leidinggevenden in ons land de grootste risico’s voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Dit komt naar voren in een onderzoek van Marsh en Zurich Insurance Group (‘Global Risk Report 2019’) dat eind vorige maand werd uitgevoerd in opdracht van het World Economic Forum. Zo’n 12.500 leidinggevenden uit 140 landen werden voor de enquête ondervraagd. 

De in Nederland werkzame bestuurders en managers merken cyberaanvallen aan als het grootste risico voor de business, gevolgd door datafraude of -diefstal, twee andere gebieden die deel uitmaken van het informatiebeveiligingsdomein. De snelle opkomst van cyber als hoofdpijnpunt voor bestuurders is niet verrassend te noemen. Volgens een onderzoek van Deloitte dat vorig jaar werd uitgebracht, bezorgt cybercrime het Nederlandse zakenlandschap een kostenpost van meer dan $10 miljard. In een ander onderzoek, van de hand van EY, komt naar voren dat vier van de tien bedrijven jaarlijks te maken krijgen met integriteitsschendingen zoals fraude, corruptie, witwassen of cybercrime, waarbij de schadepost al snel oploopt tot meer dan een ton per geval.

De onderzoekers van Marsh constateren dat de toenemende bedreiging en het bewustzijn zorgen voor meer aandacht voor cyberverzekeringen. David Sanderse, CEO van Marsh in Nederland: “We constateren een voorzichtige groei. De relatieve dichtheid is echter zeer beperkt en dus valt er nog veel winst te behalen.”

De 10 grootste risico's voor bedrijven: cyber en klimaat aan kop

Op de derde plek in de top tien staan bedrijven die achterblijven in het zich aanpassen aan klimaatverandering, en op plaats vijf staan extreme weersomstandigheden, waaronder watersnood en natuurrampen. Wereldwijd staat het milieu nog veel hoger op de radar – vier van de vijf mondiale risico’s die de grootste impact hebben op het bedrijfsleven zijn klimaatgerelateerd. Dit is een gevolg van de enorm toegenomen aandacht voor het klimaat, een ontwikkeling die sterker is geworden sinds President Trump zich met de VS terugtrok uit het Parijse klimaatakkoord in 2017. Ook de toenemende volatiliteit van het klimaat en het verwoestende effect die het op het bedrijfsleven en de maatschappij kan hebben, hebben er voor gezorgd dat het klimaat hoger dan ooit staat op de agenda van bestuurders.

“Milieurisico’s vormen een probleem voor zowel de stedelijke infrastructuur als de ontwikkeling ervan.” De stijgende zeespiegel is hiervan een voorbeeld, legt Sanderse uit. “Hierdoor kampen steden wereldwijd met kostbare oplossingen om het water tegen te gaan. Deze variëren van schone grondwaterwinning tot stormbarrières.” Hij vervolgt: “In Nederland zijn we goed gewapend tegen het stijgen van de waterspiegel. Denk maar eens aan ons Deltaprogramma, dat internationaal bekend is. Toch zien we dat het nog altijd een risico voor ons is. Dit komt vooral doordat er gedurende een langere periode consequent te weinig geld beschikbaar is voor de infrastructuur in Nederland.
Het is dus van groot belang dat er geïnvesteerd blijft worden.”

Andere risico’s die volgens Nederlandse bestuurders volop aandacht verdienen, zijn de uitval van infrastructuur (het gaat hierbij om zowel de fysieke infrastructuur als de ‘digitale snelweg’), de kans op terroristische aanslagen, werkloosheid, sociale instabiliteit en onvrijwillige migratie op grote schaal.

Hoewel het nog altijd een heikel onderwerp is, zijn de scherpe internationale betrekkingen, onder andere als gevolg van de Brexit of de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, niet in de lijst van belangrijkste risico’s terug te vinden. De auteurs van het rapport benadrukken echter dat de groeiende economische spanningen naar verwachting hun schaduw zullen werpen op de economische vooruitzichten in de komende maanden. De auteurs sluiten zich hiermee aan bij een ander recent onderzoek, door Eden McCcallum, waaruit naar voren kwam dat Nederlandse bestuurders over de hele linie pessimistischer zijn, juist door de internationale ontwikkelingen.