Reële salaris- en loongroei van 0,7% verwacht in Nederland

18 februari 2019 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De salarissen in Nederland zullen dit jaar naar verwachting nominaal met tussen de 2,5% en 3,0% stijgen, een ontwikkeling die in lijn ligt met cijfers van de afgelopen jaren. Aangezien de inflatie naar verwachting tussen de 1,8% en 2,3% zal liggen, komt de verwachte loongroei uit op 0,7%. Hiermee is de loonstijging in ons land precies gelijk aan het Europese gemiddelde.

Vanuit hun personeelsdatabase en salarisdata afkomstig uit meer dan 100 landen, hebben experts bij organisatieadviesbureau Korn Ferry voorspeld hoe de lonen dit jaar naar verwachting zullen gaan bewegen. De onderzoekers concluderen dat wereldwijd de reëele loonstijging naar verwachting gemiddeld zal uitkomen op 1%, iets lager dan de 1,2% die in 2018 werd genoteerd. Dit heeft volgens de onderzoekers duidelijke redenen: de lagere economische groei en de groeiende onzekerheid in diverse markten. Door verschillende wereldwijde ontwikkelingen, zoals de aanhoudende spanningen tussen bijvoorbeeld de VS en China, de politieke onrust in Venezuela, de naderende Brexit en de gevolgen van al deze ontwikkelingen op de wereldhandel, zal de economische groei wereldwijd worden afgeremd.

Afzwakkende groei

Ook de adviseurs van Korn Ferry sluiten zich aan bij prognoses van verschillende instanties ten aanzien van de economische groeicijfers. Volgens eerdere schattingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bijvoorbeeld, blijft de wereldwijde economische groei dit jaar op een soortgelijk niveau steken als vorig jaar. Waar de wereldeconomie in 2017 nog met 3,8% groeide en vorig jaar met 3,7%, zakt de groei volgens het IMF dit jaar naar verwachting terug naar 3,5%, om pas volgend jaar weer licht op te veren naar 3,6%. Ook de Wereldbank heeft soortgelijke voorspellingen gedaan voor de komende periode, waarbij de groeiprognoses nog iets lager liggen. Zo raamt de Wereldbank momenteel de gemiddelde wereldwijde groei in 2019 op 2,7%, waar het een maand geleden nog uitging van 3,3%. 

In lijn met de wereldwijde trend zal ook in ons land de economische groei naar verwachting in 2019 iets lager uitvallen dan vorig jaar, blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Goed nieuws is in elk geval dat de groei van de Nederlandse economie nog altijd hoger uitkomt dan het gemiddelde in de eurozone.

Verandering in salaris per regio

Regionale verschillen in salarisontwikkeling

De lagere voorspelde groei vertaalt zich wereldwijd ook in een minder sterke groei van de betaalde salarissen. Daarbij zijn wel grote verschillen per regio waar te nemen. In West-Europa bijvoorbeeld, voorspelt Korn Ferry een nominale loonstijging van 2,5% (reëele loonstijging: 0,7%, inflatie: 1,8%). In regio’s als Oost-Europa en Azië, waar de economische groei nog relatief sterk is, zijn de reële loonstijgingen het hoogst: in Oost-Europa 2% en in Azië 2,6%.

“Maar ook in Azië wordt de reële stijging kleiner: in 2016 en 2017 was de stijging nog ruim 4% per jaar”, aldus Rob Westrek, Consultant bij Korn Ferry en betrokken bij het onderzoek. In regio’s waar de economische groei aan het afvlakken is, komen de reële loonstijgingen fors lager uit. Voor Amerika en Canada rekent Korn Ferry op een stijging van 0,6%, in Latijns-Amerika op 0,7%. Afrika kent de grootste nominale loonstijging met 7,7%, maar met van alle continenten het hoogste inflatiecijfer – 6,8% – komt de reële loonstijging daar uit op 0,9%.

Vanuit een landenperspectief, mogen werknemers in Oekraïne, Turkije, India en Vietnam zich eind dit jaar het gelukkigst prijzen, afgaande op de voorspelde gemiddelde salarisstijging in die landen. Zo zullen werknemers in Oekraïne er reëel gemiddeld 6% op vooruitgaan, net als medewerkers in Turkije, terwijl medewerkers in India en Vietnam een reële loonstijging van 5% tegemoet kunnen zien.

Werknemers in Argentinië, het Zuid-Amerikaanse land dat momenteel een grote monetaire crisis doormaakt, hebben het zwaar te verduren. Ondanks een verwachte nominale stijging van maar liefst 27% in het salaris, gaan zij er reëel echter 8% op achteruit door de extreme inflatie van maar liefst 35%.

Verandering in salaris – bovenste en onderste landen

Voor werkgevers, die werknemers voor zich hebben werken in uiteenlopende landen, betekenen de cijfers dat ze hun salarisbeleid goed onder de loep moeten nemen. Want waar een salarisstijging van 3% in sommige landen schappelijk te noemen is, wordt daarmee in andere landen juist de plank compleet misgeslagen. 

Datagedreven salarisbeleid nodig

Westrek adviseert bedrijven dan ook om diep in de beschikbare data van het bewuste land te duiken en om met behulp van externe factoren en benchmarking te bepalen wat de ideale beleidsroute is. Ook de sector en beroepsgroep waarin bedrijven actief zijn, vormen volgens Korn Ferry een belangrijke factor die in ogenschouw genomen moet worden. In sommige branches heerst er namelijk een nijpend tekort aan professionals, terwijl in andere juist een overschot is. Ook speelt een belangrijke rol hoe gevoelig werknemers zijn voor wijzigingen in het salaris. In de IT-sector bijvoorbeeld liet eerder onderzoek bijvoorbeeld zien dat onderbetaalde IT-professionals staan te springen om te vertrekken

Ook wijst de Korn Ferry-adviseur op de kortetermijneffecten van het spelen met salarissen. Het salaris vormt slechts een van de elementen van het bredere arbeidsvoorwaardenpakket en is vaak niet eens de belangrijkste drijfveer voor professionals. “Het is voor bedrijven heel verleidelijk om schaars personeel te werven met hogere lonen. Dit kan op korte termijn een prima middel zijn om urgente problemen op te lossen. Op lange termijn is dit veelal niet houdbaar en zullen bedrijven moeten werken aan onderliggende problemen zoals een onaantrekkelijke ‘employer brand’, niet de juiste mensen kunnen vasthouden of onvoldoende focus op het zelf opleiden van het juiste talent”, besluit Westrek. 

Gerelateerd: Verdienen mannen (veel) meer dan vrouwen? Helemaal niet waar.