Berenschot brengt benchmark expertise onder in nieuw instituut

15 februari 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Berenschot heeft al zijn kennis en dienstverlening op het gebied van benchmarks ondergebracht in het Berenschot Benchmark Instituut. Voor klanten zal de bundeling van de benchmarkdiensten onder één kap onder meer nieuwe en interactieve mogelijkheden opleveren voor analyses, het genereren van inzichten en online en mobiele rapportages.

De afgelopen twintig jaar heeft Berenschot, een van de oudste adviesorganisaties van ons land, op tal van thema’s benchmarks uitgevoerd voor duizenden organisaties binnen zowel het publieke domein als het bedrijfsleven. Het algemene doel van benchmarking – oftewel het meten, vergelijken en verbeteren van prestaties – is organisaties te helpen hun bedrijfsvoering te verbeteren. “Wij zijn net als veel andere organisaties goed in het slim verzamelen en vergelijken van data. En net als veel andere organisaties kunnen we de uitkomsten heel goed vertalen naar strategie, managementinformatie en verbeteringen”, stelt Hans van der Molen, directievoorzitter bij Berenschot: “Er zijn echter maar weinig bureaus die net als wij in beide competenties excelleren.”

Tot voor kort waren alle benchmarkdiensten die Berenschot voor opdrachtgevers verzorgt versnipperd binnen de gehele organisatie. Zo heeft de HR-tak van het bureau – Berenschot HRM – veel benchmarks over salaris en arbeidsvoorwaarden uitgevoerd, terwijl de overheidspraktijk eigen benchmarks uitzette over bijvoorbeeld de administratieve lasten in het zorgdomein of binnen gemeenten. Overige benchmarks die Berenschot verzorgt, hebben betrekking op gebieden/sectoren als circulariteit, communicatie, HR, publieke organisaties of het sociaal domein. Ook voert het bureau binnen diverse sectoren geregeld overheadbenchmarks uit.

Berenschot Benchmark Instituut

Door alle benchmarkdata nu onder één kap samen te brengen, in het zogeheten Berenschot Benchmark Instituut, verwacht het adviesbureau veel voordelen te realiseren. Zo zal onder andere advanced analytics nieuwe, snellere manieren van data-analyse mogelijk gaan maken, wat zorgt voor betere inzichten, adviezen en besluitvorming. Daarnaast kan Berenschot door het intern delen van informatie binnen alle disciplines van de organisatie en over de hele linie zijn dienstenaanbod verbeteren. Ook zorgt het hanteren van een centrale plek voor benchmarkkennis en -dienstverlening dat de proposities van Berenschot en commerciële voorstellen richting opdrachtgevers efficiënter in de markt gezet kunnen worden.

Het benchmarking-vakgebied maakt vergelijkingen binnen gelijke populaties om zo inzicht te krijgen in best practices en mogelijk verbeterpotentieel. Voor bedrijven die in hun respectievelijke markt achterlopen op hun (naaste) concurrenten en de voorlopers in het veld, vormen de data-inzichten uit benchmarks vaak een cruciale bron van informatie om de eigen operaties te kunnen verbeteren. Zulke data-inzichten zullen naar verwachting in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Overigens is volgens Van der Molen een benchmark “geen eindpunt, maar de start van discussie en verbetering”. Hij vult aan: “Een deel van die data en inzichten gaan we nu ook via onze website beschikbaar stellen. Dit biedt klanten de mogelijkheid zelf de eerste vergelijkingen en analyses te maken.”

Nieuwe mogelijkheden voor business intelligence

Bij het benchmarken hanteert Berenschot naar eigen zeggen “state-of-the-art analyses en technieken”. Marvin Hanekamp, Portfoliomanager Benchmarking bij Berenschot, geeft aan: “De beschikbaarheid, rol en kracht van data wordt steeds groter. Dus combineren we ook voor benchmarks onze eigen data met externe, vaak open databronnen, maken we steeds meer gebruik van kunstmatige intelligentie in bijvoorbeeld het voorkomen en oplossen van data-inconsistenties en borgen we goede en betrouwbare data, onder meer met behulp van blockchaintoepassingen.” Hij voegt toe: “Bovendien ontsluiten we onze benchmarkdatabases nu met business intelligence-software, wat nieuwe en interactieve mogelijkheden biedt voor analyses, het genereren van inzichten en online en mobiele rapportages.”

Volgens Hanekamp zijn analyses en technieken niet de grootste kracht van Berenschot, maar vormen deze “eerder een voorwaarde”. Het draait juist om een effectieve samenwerking met klanten, legt Hanekamp uit: “Belangrijker is dat wij benchmarks altijd ontwikkelen samen met onze klanten, benchmarkexpertise en sectorkennis kunnen combineren, veel aandacht hebben voor validatie én samen met onze collega’s in staat zijn om de uitkomsten te vertalen naar bruikbare adviezen. Waardevol is bovendien dat wij best practices leren kennen en organisaties graag met elkaar in contact brengen.”